Bonfire.fi

Peruttu, suljettu, poikkeustila – kun hätä on suuri, sanavalinnoilla on oikeasti väliä

Mikään muu yksittäinen sana ei ole tullut viime aikoina vastaan niin suurella voimalla kuin ”peruttu”. Tuntuu, että koko Suomi on suljettu ja elämä peruttu.

Olen sanoille herkkä ja minulle ne ovat mitä suurimmassa määrin tekoja. Niillä voi joko hajottaa tai rakentaa.

Monilla on todellinen hätätilanne päällä. Siksi viestinkin pitää olla siitä kertova: apua tarvitaan ja huomio pitää kiinnittää koettuun, todelliseen hätään.

Silti, samalla kun kommunikoimme hätää, on meidän muistettava myös viestinnän toinen tärkeä tehtävä: rakentaminen.

Koronaviruksen aikana keskitymme helposti käsillä olevaan. Niin kuuluukin olla. Tässäkin tilanteessa olisi kuitenkin samalla kyettävä katsomaan eteenpäin tulevaisuuteen. Siihen tarvitaan luottamusta ja sitä tukevaa viestintää.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuten hallituskin ovat ulostuloissaan ottaneet toivon rakentamisen viestinnässä hyvin huomioon. Se kuuluu johtajuuteen. Johtajan tehtävä on etsiä sekä apua että ratkaisuita ja kommunikoida kumpaakin – valaa uskoa selkeillä toimilla ja sanoilla.

Tällä hetkellä monet pienet palvelu- ja myyntiliikkeet ovat vaikeassa tilanteessa, kun ovi ei käy tavalliseen tahtiin. Asiakkaat eivät ehkä uskalla tulla. Tähän tilanteeseen olisi helppo hyytyä – vallankin, kun ympärillä oleva ilmapiiri on hätää ja epätietoisuutta täynnä.

Jokaisen yrityksen olisikin nyt hyvä pohtia omaa viestintäänsä. Hygieniatyöstä osataan jo kertoa. Mistä muusta pitää käydä vuoropuhelua ja keiden kanssa, jotta kanavat säilyvät avoimina ja aktiivisina, ja esimerkiksi asiakkaat tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi oudossa tilanteessa? Kun keskustellaan yhdessä, ratkaisut voivat löytyä – yhdessä.

Vaikeneminen ei ole tässä tilanteessa kultaa. Kun joku ratkaisu löytyy, pienikin, siitä kannattaa kommunikoida. Tuleen ei saa jäädä makaamaan eikä hädän retoriikkaan liian pitkäksi aikaa kiinni. Kaikki haluavat, että selvitään ja me selviämme, jos pidämme katseen horisontissa, opimme, kuulemme ja keskustelemme.

Lopuksi haluaisin ehdottaa vaihtoehtoa sanalle ”peruutettu”: voisiko se olla sittenkin ”siirretty”? Peruuttaminen on lopullista, siirrossa on jo tulevaisuuden mahdollisuuksien tuntu.

Nina Alivirta

Viestinnän, vastuuviestinnän ja sisältötuotannon asiantuntija

Lisää vaikuttajalta Nina Alivirta


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi