Bonfire.fi

Miten muutat organisaationne arvot todeksi? Tee nämä viisi asiaa

Yrityskulttuuri, strategia, kyvykkyydet

Miksi organisaatiot eivät onnistu toimimaan arvojensa mukaisesti? Arvot muutetaan todeksi näyttämällä, sanoittamalla, tulkitsemalla ja simuloimalla arvoja sekä yhdistämällä ne kaikkia ihmisiä koskeviin prosesseihin. Samat stepit pätevät muuten myös tarkoitukseen (purpose) ja sen todeksi tekemiseen.

Puheesta toimintaan

Arvot puhututtavat, niin hyvässä kuin pahassa. Toisaalta organisaatioiden pyrkimykset (uudelleen)määritellä arvonsa sekä tulla entistä vahvemmin arvojohdetuiksi signaloivat, että arvoissa ja kulttuurissa nähdään olevan voimaa esimerkiksi parhaiden osaajien houkutteluun ja pitämiseen. Toisaalta taas ja tästä arvojen merkitystä korostavasta puheesta huolimatta, kohtaamme eettisiä skandaaleja. Osaammeko siis luoda onnistumisen edellytyksiä arvojen mukaiselle toiminnalle?

1. Näytä arvot: hörpitäänkö teillä esimerkiksi arvomukeista aamukahvia?

Ihan minimissään ja ensimmäisenä askeleena, arvojen on näyttävä. Siis ihan konkreettisesti, varsinkin silloin kun arvopohjaa on määritelty uudelleen. Laitetaan arvot esille nähtäväksi ja katseltavaksi vaikka niihin kahvikuppeihin, kulttuurikirjaan, postereihin, kehityskeskustelurunkoon, projektipalautekeskustelun kysymyspatteristoon ja niin edelleen. Voi kuulostaa kliseiseltä, mutta sanonnassa ”poissa silmistä, poissa mielestä” lienee jotain perää. Arvomukista hörpitty aamukahvi ei vielä välttämättä muuta arvoja todeksi, mutta ainakin tekee ne tutuiksi.

2. Sanoita arvot käyttäytymiseksi ja toiminnaksi: tiedätkö, mitä sinulta odotetaan?

Jotta arvot voisivat ohjata yksilökohtaista käyttäytymistä ja yhteisön toimintaa, on arvot sanoitettava käyttäytymisenä ja toimintana. Arvojen sanoituksista on löydyttävä se käyttäytymisen ja toiminnan ohjenuora, joka luo pohjan yhteiselle tavalle toimia. Jos arvoja ei kuvata auki toivottuna käyttäytymisenä ja toimintana, miten edes voitaisiin odottaa, että ihmiset tietäisivät miten toimia yhtenäisellä tavalla? Parhaimmillaan kukin arvoja sanoittava lause luo pohjan reflektiolle, jota vasten kukin voi itse peilata omaa käyttäytymistään ja toimintaansa.

3.  Tulkitse arvoja yksin ja yhdessä: tunnetko myös oman arvomaailmasi?

Arvot eivät ole sääntöjä: vaikka niitä kuinka sanoitettaisiinkin, on niissä aina tulkinnanvaraisuutta ja hyvä niin. Usein arvot saattavat olla hyvin universaaleja, esimerkiksi vastuullisuus, ja jokaisen organisaation on oman sanoituksensa lisäksi tulkittava sanoituksen kautta, mitä arvot tarkoittavat yksilölle, tiimeille ja koko yhteisölle. Yhteisten arvojen peilaaminen omia arvoja vasten yksin ja yhdessä johtaa parhaimmillaan aivan uudentasoisiin kollegiaalisiin suhteisiin: milloin viimeksi olet keskustellut omista, toisten ja yhteisistä arvoista kollegoidesi kanssa?

4. Simuloi arvojen mukaista toimintaa: oletko muuten jo kokeillut pelillistämistä?

Arvojen mukaista toimintaa on mahdollista harjoitella simuloiden eli tilannekuvauksien rakentaen ja tutkistellen yksin ja yhdessä erilaisia vaihtoehtoja arvojen mukaiseen toimintaan eri tilanteissa. Erityisen opettavaa, elämyksellistä, koukuttavaa ja jopa hauskaakin tästä voi tehdä pelillistämisen tai ihan pelinkin keinoin, jossa voi turvallisesti oivaltaa, mitä se arvojen mukainen toiminta konkreettisesti on.

5. Yhdistä arvot kaikkiin ihmisiä koskeviin prosesseihin: palkkaatko, palkitsetko, jne. arvojen pohjalta?

Kaikki edellä mainitut stepit, näytä, sanoita, tulkitse ja simuloi, ovat tähdänneet tietoisuuden, ymmärryksen ja sitoutumisen kasvattamiseen. Nämä askeleet ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että osaisimme toimia arvojen mukaisesti, mutta vasta tämän viidennen askeleen toteuttaminen ratkaisee jäävätkö arvot puheeksi tai kuivaharjoitteluksi vai eletäänkö niiden mukaan todella. Arvojen mukaisen toiminnan tulee näkyä erityisesti ihmisiä koskevissa prosesseissa: rekrytoinnissa, palkitsemissa, suorituksen johtamisessa ja johtamisessa ylipäätään. Arvojen mukaista toimintaa on pidettävä yllä aina esimerkin näyttämisestä positiivisen palautteen antamiseen ja arvojen vastaiseen toimintaa on puolestaan puututtava. Puuttuminen on välittämistä ja tähän on jokaisella organisaation jäsenellä oltava mandaatti.

Käyttäytymisen ja toiminnan muutos, kuten arvojen juurruttaminen, on aina pitkä prosessi ja se vaatii tuekseen erilaisia menetelmiä. Näyttämällä, sanoittamalla, tulkitsemalla ja simuloimalla arvoja sekä yhdistämällä ne kaikkia ihmisiä koskeviin prosesseihin ruokitaan erilaisia tapoja oppia ja omaksua ja autetaan onnistumaan arvojen mukaisessa toiminnassa.

Kati Jarvi

Kati Järvi

Lindström

Senior Vice President, Strategy

Katin henkilökohtainen tarkoitus on haastaa ja tukea suomalaisia organisaatioita rakentamaan tulevaisuuslähtöisiä, merkityksellisiä kasvustrategioita, vahvistaa kyvykkyyksiä sekä kehittää niiden kulttuuria arvojohdetuksi ja työn merkityksellisyyttä tukevaksi. Tätä missiota Kati toteuttaa Lindströmillä, yhdellä Suomen vanhimmista yhtiöistä, joka käy läpi mielenkiintoista strategiamatkaa. Kati kirjoittaa mm. tulevaisuuden ennakoinnista, strategiasta sekä strategian tekemisestä eläväksi.

Lisää vaikuttajalta Kati Järvi


Lisää kategoriasta Johtaminen