Bonfire.fi

Onnistu verkkosivu-uudistuksessa

Verkkosivu on kanava, joka on täysin omassa hallinnassanne. Facebookissa ja LinkedInissä ollaan ulkoisen osapuolen armoilla, mutta omilla verkkosivuilla voitte tehdä mitä haluatte. Verkkosivusta voi rakentaa liidimagneetin, sinne voi lisätä verkkokaupan ja esimerkiksi konkreettisia mittareita tulosten seurantaan.

Verkkosivujen rooli on:

 • vahvistaa yrityksen brändiä
 • tehostaa myyntiä tuomalla uusia liidejä
 • hoivata olemassa olevia asiakkaita kertomalla ajankohtaisia asioita tuotteista ja palveluista
 • tuoda oma osaaminen ja osaajat esille
 • vakuuttaa asiakas siitä, että tämä homma me osataan
 • viestiä omalle henkilöstölle yrityksen arvoista ja ajankohtaisista asioista
 • olla käyntikortti ulospäin mm. rekry- ja myyntitilanteissa.

Facelift vs. koodin uusiminen

Verkkosivujen tulee elää rinta rinnan markkinoinnin kanssa. Siksi verkkosivuja täytyy uudistaa säännöllisin väliajoin. Asiantunteva kumppani osaa huolehtia ylläpidosta niin, että verkkosivujen elinkaari pitenee.

Kun verkkosivut sitten tulevat tiensä päähän, on aloitettava tuskalliselta tuntuva prosessi niiden uudistamiseksi. Uudistaminen voi tulla kyseeseen parin vuoden välein, mutta teknisesti verkkosivujen ikä voi hyvin olla viisikin vuotta, mikäli alusta on valittu järkevästi. Ajan hampaan puraisun voi silloin nähdä lähinnä visuaalisissa elementeissä ja suunnittelussa.

Prosessi käyntiin

Verkkosivu-uudistuksen hinnat vaihtelevat parista tuhannesta ylöspäin. Järkevän uudistuksen avaimet käteen -periaatteella saa noin 15 000–30 000 eurolla. Ensimmäinen vaihe verkkosivujen uudistamisessa onkin arvioida, kuinka suuri uudistus on järkevää oman liiketoiminnan kokoon nähden.

Mieti ensinnäkin verkkosivun tavoitteet:

 • Miten sivuston tulisi tukea liidien hankintaa?
 • Miten se rakentaa yrityksesi brändiä?
 • Kuinka käytettävä sivuston täytyy olla?
 • Miten pitkään kävijöiden toivotaan viihtyvän siellä?
 • Tarvitaanko verkkokauppamahdollisuus?

Kuinka paljon aikaa se vaatii?

Rahan lisäksi yrityksesi täytyy investoida prosessiin aikaa. Voitte vaikuttaa hintaan jonkin verran myös sillä, teettekö esimerkiksi sisällöt itse, vai luotatteko niissäkin kumppaniinne. Molemmissa tapauksissa palveluntuottaja tarvitsee teiltä runsaasti informaatiota ennen varsinaisen tekemisen aloittamista:

 • Mitä yrityksenne tekee?
 • Mitä verkkosivuilla halutaan viestiä?
 • Minkälaisia alasivuja tarvitaan?
 • Mitä lomakkeita halutaan?
 • Tarvitaanko jaettavia materiaaleja: oppaita, whitepapereita jne.

Jos haluatte käyttää olemassa olevia sisältöjä, kuten kuvia, oikeiden versioiden esiin kaivamiseen saattaa siihenkin kulua yllättävän paljon aikaa. Aikaa kannattaa varata myös tilannepalavereihin, jotka ovat tärkeitä kohtia varmistaa, että sivustouudistus on menossa oikeaan suuntaan.

Rautalangat tuovat suunnitelman eloon

Kun idea sisällöstä alkaa olla valmiina, palveluntuottaja tekee verkkosivusta ns. rautalangat. Se on tavallaan lyijykynällä vapaalla kädellä piirretty pohjapiirros tulevaan taloon, mutta toiminnallisena klikkailtavana prototyyppinä. Myöhemmin piirrokseen lisätään värejä ja kolmiulotteisuutta, mutta vielä ei ole sen aika.

Jos kaikki näyttää tässä vaiheessa hyvältä, suunnitelma menee palvelutuottajan koodaajalle. Teknisessä toteutuksessa ei yleensä tarvita teidän panostanne. Koodari koodaa sivut rautalankojen pohjalta ja kun koodi on valmis, istutte jälleen yhteisen pöydän ääreen tarkastelemaan tulosta. Jos ja kun rautalangat on tehty hyvin ja ne on yhdessä hyväksytty, tässä vaiheessa prosessi etenee sujuvasti.

Sisällön syöttö ei ole pelkkää copy/pastea

Koodin valmistuttua vuorossa on usein se tuskallisin vaihe: sisällön syöttö. Kuulostaa copy/paste-toiminnalta, mutta sitä se ei suinkaan ole. Tämän vaiheen voitte kuitenkin halutessanne tehdä itse. Mikäli rautalangat oli suunniteltu olemassa olevien sisältöjen pohjalta, eikä sisältöihin ole tullut muutoksia, hienoa! Siinä tapauksessa sisällön syöttö voi sujua helpostikin.

90% tapauksista näin ei kuitenkaan ole. Joku yleensä huomaa tässä vaiheessa, että tuote x puuttuu ja palvelun y kuvaus on arvioitu 350 sanan mittaiseksi, kun sanoja keksitäänkin nyt korkeintaan 35. Kuvan tilalle halutaankin video ja ehkä tuolle sivulle olisikin parempi lisätä lomake.

Sisällön syötössä tarvitaan näkemystä ja palveluntuottajanne on todennäköisesti tottunut ad hoc -muutoksiin ja myös varautunut niihin. Tässä vaiheessa sivustolle lisätään myös tarvittavat integroinnit, analytiikat ja GDPR-toiminnot, jonka jälkeen on vuorossa viimeinen yhteinen katselmointi.

Melkein valmista!

Ennen julkaisua palveluntuottaja testaa vielä sivuston huolellisesti eri laitteilla ja selaimilla. Jos haluatte jatkossa ylläpitää sivustoa itse, palveluntuottaja kouluttaa henkilöstönne sitä varten.

Ja kun kaikki on viimein valmista, painetaan enteriä.

Kaikki valmista?! Ei ihan. Vielä täytyy tehdä nimipalveluiden muutos (muistattehan missä edellisten sivun nimet ovat?), ilmoitettava Googlelle uudesta sivustanne ja toimitettava sinne sivukartta, jotta Google löytää sivustonne myös jatkossa. Tässä vaiheessa on hyvä varautua pieneen notkahdukseen hakutuloksissa, mutta jos sivusto on tehty ammattitaidolla, tulokset tulevat hyvin pian ampaisemaan entistä korkeammalle.

Prosessissa on lukuisia sudenkuoppia, jotka voivat vaikuttaa aikatauluun:

 • Suunnitteluvaihe vedetään läpi liian ylimalkaisesti, jolloin muutoksia joudutaan tekemään projektin loppuvaiheessa
 • Tekstit eivät valmistu ajoissa tai tekstien määrä yli- tai alimitoitetaan
 • Oikeita kuvia ei löydy arkistoista eikä ole varauduttu kuvaamaan uutta materiaalia
 • Tuotekuvaukset tai muut sisällöt puuttuvat kokonaan

Huolellinen valmistautuminen on siis verkkosivu-uudistuksen a ja o. Kun kaikki käydään läpi huolella ja ammattitaidolla, lopputuloksena teillä on uusi ja upea verkkosivusto, joka toimii saumattomasti yhteen markkinointinne kanssa.

Muista nämä verkkosivu-uudistuksessa:

 1. Valmisteemat kaduttavat aina. Pyydä aina niin sanottu custom-teema.
 2. Liian eksoottinen alusta voi koitua kalliiksi ratkaisuksi, WordPress on syystä maailman suosituin alusta.
 3. Ota uudistus investointina kulun sijaan.
 4. Sopeuta uudistuksen kokoluokka liiketoimintaanne.
 5. Rakenna tulevaisuuden tarpeisiin.

Tiina Räisänen

Verkkoasema Oy

Toimitusjohtaja, sanansaattaja

Lisää vaikuttajalta Tiina Räisänen


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi