Bonfire.fi

Onko yrityksellä hyvää syytä tehdä hyvää?

Olen miettinyt viime aikoina paljon yritysten hyväntekeväisyyttä. Aion pyöräillä Pariisiin kesällä 2020 osana Team Rynkeby – God Morgon Helsinki joukkuetta.

Team Rynkeby pyöräily on Euroopan suurin hyväntekeväisyystempaus. Vuosittain runsaat 2 500 pyöräilijää ympäri pohjoismaita ja Eurooppaa ajaa Pariisiin. Pyöräilyn tarkoituksena on kerätä rahaa vakavasti sairaille lapsille. Suomessa kerätyt varat ohjataan Aamu Säätiölle (70%), joka tukee lastensyövän  tutkimusta, ja Sylva Ry:lle (30%), joka tukee lapsia ja perheitä, joita lastensyöpä koskettaa.

Vuonna 2019 Team Rynkeby Finland keräsi ennätyspotin, noin 1.1 miljoonaa euroa lastensyövän vastaiseen työhön. Suuri osa varoista saatiin yrityssponsponsoreilta, jotka tukivat pyöräjoukkueita ympäri Suomea. Sponsoripaketit ovat kooltaan 500 EUR – 12 500 EUR suuruisia. Mitä yritys tällä saa?

Mitä yritys saa Team Rynkebyn sponsoroinnista?

Ensimmäinen ja ilmeisin asia on yrityksen logon näkyminen tapahtumien tukijoiden joukossa: Suurimmista sponsorisummista yritys saa logonsa pyöräilijöiden vaatteisiin, joko yhdelle tai kaikille Suomen joukkueille. Pienemmistä sponsorisummista logon saa tiimin huoltorekkaan. Kaikkien sponsorien nimet ja logot mainitaan tiimin nettisivuilla.

Tänä vuonna olemme myös pyytäneet tuttua suunnittelijaa (kiitos Petri) auttamaan, ja lahjoituksen tekevät yritykset saavat joulukortit asiakkaille ja työntekijöille lähetettäväksi.

Lisäksi voidaan erikseen sopia yrityksen toiveiden mukaan muusta yhteistyöstä: joidenkin yritysten työntekijät osallistuvat sponsorispinningtunneille, joihinkin yrityksiin menemme pyynnöstä esim. puhumaan tai pitämään vaikka työpajaa jossa valmistetaan kultaisia rintanauhoja (lastensyövän tunnus) tai ”fuck cancer” -käsikoruja.

Itse saatan isompia sponsorisopimuksia vastaan sopia puheesta/esiintymisestä tai blogikirjoituksesta joko liittyen osaamiseeni asiakaskokemuksen, johtamisen ja muutoksen parissa, tai kokemuksiini lastensyövän kanssa elämäsistä ja asian käsittelemisestä: miten yksilö ja perhe selviävät mahdottoman raskaista kokemuksista, ja mitä siitä voi oppia.

Olen kuitenkin miettinyt myös laajemmin mitä yritys saa hyväntekeväisyydestä. Miksi sitä kannattaa tehdä?

Kannattaako yrityksen tehdä hyvää?

Viime aikoina on puhuttu paljon ihmisten kaipuusta työhön jolla on tarkoitus. Yhä useamman meistä työ tapahtuu hyvin abstraktien aiheiden parissa, ja osana suurta kokonaisuutta, jossa oma tekeminen on vain pieni palanen. Tämä hämärtää työn tuloksia, mikä puolestaan vaikuttaa siihen miten palkitsevaa työ on.

Hyväntekeväisyys on konkreettista. Useimmiten on selvää mitä varoilla tehdään. Monet uudet hyväntekeväisyystahot toivottavat yrityksen työntekijät tervetulleiksi auttamaan työssä. Tämä konkretisoi hyvän tekemistä vieläkin enemmän. Hyväntekeväisyyttä sponsoroivan yrityksen työntekijät kokevat auttaneensa konkreettisesti hyvää asiaa.

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että hyväntekeväisyys tekee ihmisistä onnellisempia. Magneettikuvauksessa näkyy, että aivojemme mielihyväalueet reagoivat hyvän tekemiseen ja auttamiseen. Samoin ihmiset jotka satunnaisesti valittiin antamaan rahaa hyväntekeväisyyteen olivat jälkikäteen tyytyväisempiä kuin he, jotka ostivat rahalla jotain itselleen. Ihminen on sosiaalinen eläin, meidät on aidosti rakennettu välittämään ja huolehtimaan toisistamme.

Myös yrityksen rahallinen hyväntekeväisyys voi olla työntekijöille tärkeää. Se on merkki siitä että yrityksellä ja sen johdolla on muitakin päämääriä ja arvoja kuin raha. Yrityksen vastuullisuus on yksi tapa yritykselle lisätä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Etenkin kun yritys tekee hyväntekeväisyyttä joka on linjassa työntekijöiden arvomaailman kanssa.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun hyväntekeväisyys ei ole satumanvaraista vaan tukee yrityksen tarkoitusta (purpose) ja arvoja. Yritykselle, jonka bisneksenä teknologia ja joka ajaa yhdenvertaisuutta, sopii hyväntekeväisyys jossa maahanmuuttajien työelämätaitoja parannetaan ja työllistymistä autetaan. Yritys, jonka arvoissa on parempi tulevaisuus, voisi puolestaan esimerkiksi kieltää lentämisen alle 4h matkoilla ja tukea luonnonsuojelutyötä.

Linjassa arvojen kanssa oleva hyväntekeväisyys viestii sekä työntekijöille että asiakkaille, että yritys todella toimii arvojensa mukaan ja uskoo johonkin suurempaan kuin voiton maksimointi. Tänä päivänä yrityksen arvot merkitsevät monelle asiakkaalle paljon. Ihmiset haluavat ohjata tukensa ja valita yrityksiä, jotka toivat vastuullisesti. Hyvän tekeminen on siis hyvää bisnestä.

Uudenlaista yhteistyötä

Kun yhä useampi yritys näkee hyväntekeväisyyden osana yritysten yhteiskunnallista roolia, on myös herännyt tarve ajatella uudestaan miten yritys voi auttaa. Mikäli yritys on kiinnostunut jatkuvammasta yhteistyöstä, ja sitoutumaan hyväntekemiseen laajemminkin, ei pelkkä tilinumero riitä. Tarvitaan ”onnistunut hyväntekeväisyyskokemus”.

Tämä vaikuttaa myös hyväntekijän organisoitumiseen. Nykyään osa hyvän tekemiseen sitoutuneesta organisaatioista on yrityksiä. Näille hyväntekeminen on myös liiketoimintaa. Esimerkiksi Integrify  tarjoaa maahanmuuttajille ohjelmointikoulutusta, ja välittää sitten ohjelmointityövoimaa yrityksiin. 

Toisaalta on syntynyt myös uudenlaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä: sen sijaan että ne keräisivät pääasiassa rahaa, ne välittävätkin oikeastaan yrityksissä olevaa osaamista hyväntekeväisyyteen. Tästä hyvä esimerkki on Startup Refugees, joka tarjoaa pakolaisille mentorointia sekä työelämä- ja yrittäjyyskoulutusta, ja toisaalta yrityksille ja niiden työntekijöille mahdollisuuden käyttää osaamistaan maahanmuuttajien auttamiseen.

Hyväntekeväisyys onkin parhaimmillaan silloin kun molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä jotain. Eräs ystäväni kysyi ihan oikeutetusti, että eikö olisi parempi jos kaikki Rynkeby pyöräilijät tekisivät hyväntekeväisyyttä suoraan, ja pyöräilisivät erikseen. Tosiasia on, että tällä tavoin emme todennäköisesti keräisi yhtä suurta summa lastensyövälle. Kun pyörätempaus nyt yhdistää yhdessä tekemisen, auttamisen ja urheilun, saamme me osallistujat enemmän, mikä lisää intoamme kerätä varoja yhdessä.

Hyväntekeväisyydellä on yrityksissä yhä suurempi merkitys, myös osana yrityksen arvoja ja tarkoitusta. Hyvän tekeminen on tärkeää myös työntekijöille ja asiakkaille ja siksi yritys haluaa saada tekemiselle näkyvyyttä, ja osallistaa hyvän tekemiseen halukkaita työntekijöitä. Tämä vaatii hyväntekeväisyysorganisaatioilta uusia, hyvin mietittyjä tapoja tehdä jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä ei ole välttämättä helppoa, sillä se vaatii hyväntekeväisyysorganisaatioita nousemaan uudenlaiselle ammattimaisen yhteistyön tasolle, jossa hyvää tekevä yritys kokee kumppanin tukevan  yrityksen arvoja. Kun hyvän tekeminen on yrityksille tärkeämpi arvojen kommunikointikeino, myös kumppanin kyky toimia ammattimaisesti korostuu.

Mikäli yrityksesi haluaa osallistua lastensyövän vastaiseen työhön, ja tukea Team Rynkeby -keräystä niin ota yhteyttä. Voit lähettää viestin esim. WhatsAppissa (0503034373).

 

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys