Bonfire.fi

Onko luovuudella tilaa strategiatyössä?

Kun strategia ohjaa pieniä ja suuria päätöksiä laajan joukon arjessa, syntyy liikettä. Parhaimmillaan strategia auttaa laajaa organisaatiota navigoimaan samaan suuntaan, kun eri rooleissa työskentelevät ymmärtävät strategiset valinnat oman työnsä kannalta. Mitä kompleksisemmat teemat nousevat strategian keskiöön, sitä laaja-alaisempaa vaikuttamista tarvitaan ja sitä laajemman joukon on tarve sisäistää strategia omaan toimintaansa.

Suunnitelmaan on helppo rakastua

Strategia on powerpointeilla ja exceleillä selkeä, looginen ja mitattava. Taloudelliset tavoitteet, niihin linkittyvät strategiset painopistealueet ja aktiviteetit vastuuhenkilöineen ja välitavoitteineen linkittyvät nätisti ja ennustettavasti toisiinsa. Strategian kiteytys on kartta, jolta kuljettava matka on suunniteltavissa loogisesti etenevin askelmerkein.

Reitti on selvä kartalla, mutta työ vasta alkaa, kun se viedään maastoon. Se mihin strategian muotoilu – ja oma roolini strategiakonsulttina aikoinaan – päättyi, alkoikin näyttäytyä kaikkein kiinnostavimpana vaiheena.

Suunnitelma on arvoton, jos se ei ohjaa toimintaa. Tämä oli yksi keskeinen oppi, kun siirryin toiselle puolelle pöytää, ja roolini painottui strategian implementointiin suuressa organisaatiossa. Alkoi jalkatyö eli aktiivinen hakeutuminen organisaation eri toimintojen, näkökulmien ja operatiivisten haasteiden äärelle.

Tarvittiin yhteisen suunnan sanottamista eri roolien kannalta, sekä sen esimerkittämistä miltä ’valmis’ näyttää mistäkin käsin. Tässä onnistuminen oli varsinaista tutkimusmatkailua yksiköiden operatiiviseen arkeen, sukeltaen vuoroin yksityiskohtiin ja nousten jälleen näkemään metsä puilta. Tavoitteena synnyttää tapoja käydä sisäistä dialogia organisaation eri tasojen ja osien kesken, rakentaen pitkospuita siilojen välillä.

Arkipäiväistynyt strategia elää teoissa ja ajassa

Kun strategia ymmärretään eli se arkipäiväistyy ja maastoutuu, siitä tulee elävä. Elävänä strategia ohjaa päätöksentekoa niin laajasti kuin mandaatit antavat myöten, antaen ohjenuoria siihen, kuinka priorisoida tekemistä ja investointeja.

Elävä strategia ohjaa aloitteellisuutta oikein ja saa aikaan sen, että organisaatiossa syntyvät toimenpiteet, kehitysideat ja aktiviteetit vievät kohti strategiassa määriteltyä kohdetta. Näin strategian implementointi ei rajoitu ylhäältä alas käynnistettyihin hankkeisiin, vaan elää kaikessa mitä organisaatiossa tapahtuu, ja reagoi muuttuviin tilanteisiin.

Huomasin, kuinka tärkeää on investoida strategian ymmärrettävyyteen ja uskaltaa päästää irti, antaa organisaatiolle vapaus navigoida kohti tavoitteita eikä pyrkiä liikaa kontrolloimaan – ja samalla rajoittamaan – toteutusta.

Logos + pathos = action

Uusimmassa roolissani tarkastelen strategiatyötä luovan suunnittelun ja viestinnän kulmasta käsin. Strategiaviestinnän tärkeys on itsestään selvää. Olin ajatellut sitä faktapohjaisena, loogisena kuvauksena strategisista hankkeista ja ylhäältä asetetuista tavoitteista. Luovassa suunnittelutoimistossa havahduin, kuinka rajoittunut oma ajatteluni kaikessa rationaalisuudessaan oli. Mitä jos strategia herättäisi tunteita?

Jotta liikettä aidosti saadaan aikaiseksi, on hyvä pysähtyä miettimään: Miten strategia ymmärretään, miten se resonoi yksilöissä, miltä se tuntuu ja mitä organisaatiolle oikeasti jää mieleen?

Jos kaikkialla ei voi olla henkilökohtaisesti läsnä käymässä dialogia, tarvitaan pysäyttäviä, vahvasti resonoivia viestintätekoja. Olisiko luovuudella tilaa strategiaviestinnässä?

Suurin osa strategioista kariutuu. Strategian implementoiminen saattaa olla vaikeampaa kuin koskaan. Liian tarkka suunnitelmallisuus ja kontrolli eivät istu maailmaan, jossa taklattavat haasteet ovat entistä monimutkaisempia ja vastauksia ei ole valmiina. Strategia implementoituu ihmisten kautta. Ihmisten motivaatiota ja aloitteellista toimintaa ohjaa muukin kuin järki.

? Älä rakastu suunnitelmaan
? Sanoita niin ymmärrettävästi, että se ohjaa valintoja
? Päästä irti ja päästä eloon
? Älä rajoitu faktoihin – luo vahvasti resonoivia viestejä ja tekoja
? Tarkastele organisaation vaikutuksia laajasti ja tule ulos kuplasta

Katri Kennedy

Ramboll Management Consulting

Sustainability Strategist

Katri Kennedy on liiketoimintajohtaja ja vastuullisuusstrategi, jonka tausta on yhdistelmä johdon konsultointia sekä strategia- ja kehitystyöhön liittyviä johtotehtäviä finanssialalla, mm. kehitysjohtajana Ifissä. Hänen uransa punainen lanka kietoutuu strategiatyön, asiakaskokemuksen johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ympärille. Häntä kiinnostaa laajat transformaatiot ja organisaatioiden kehittyminen ihmisten kautta, työelämän uudistuminen sekä vastuullisuuden johtaminen. Rambollissa hän kasvattaa strategisen vastuullisuuskonsultoinnin liiketoimintaa ja auttaa asiakkaita tuomaan vastuullisuusnäkökulmat liiketoimintastrategian ytimeen ja sitä kautta kasvattamaan yrityksen arvoa.

Lisää vaikuttajalta Katri Kennedy


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi