Bonfire.fi

Onko Hub & Club malli – toimitilojen tulevaisuus?

Kiinteistöalan jättiläinen JLL julkaisi tuoreen tutkimuksen, jonka pohjalta yritys esittelee Hub & Club mallin, joka ennustaa miltä tulevaisuuden työympäristöt näyttävät. Mallin pohjalla on ajatus siitä, että työtehtävä määrittelee jatkossa työympäristön, eikä toisinpäin. Kaiken keskiössä on yksilön vapaus valita kulloistakin työtehtävää tai elämäntilannetta parhaiten tukeva työympäristö.

Malli koostuu Clubista, joka on yrityksen pääkonttori ja käyntikortti. Clubilla hurmataan asiakkaat sekä työntekijät ja sen keskiössä on kokemuksellisuus. Clubit sijaitsevat keskeisellä paikalla esimerkiksi aivan ydinkeskustassa ja ne ovat suunniteltu kohtaamis- ja kokemuskeskuksiksi. Clubit tuovat myös vahvasti esiin yrityksen brändiä ja tarinaa.  

JLL:n hahmottelemia elementtejä, jotka löytyvät Clubilta

Hubit, puolestaan sijaitsevat maantieteellisesti kauempana Clubista, esimerkiksi kokonaan toisessa kaupungissa tai esikaupungissa ja tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden välttää työmatkat. Hubit voivat olla työntekijöiden kotitoimistoja tai vaikkapa coworking tiloja lähellä työntekijän kotia, jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden työskennellä poissa kotoa.  

JLL:n hahmottelemia elementtejä, jotka löytyvät Hubista

Riippuen yrityksen koosta malli voisi rakentua Clubin ja työntekijöiden kotitoimistojen välille, joita yrityksen koosta riippuen voidaan tukea, joko yrityksen omilla sivutoimipisteillä tai esimerkiki coworking tiloilla:

Hub & Club mallin eri variaatioita erikokoisissa yrityksissä

Alla esittelen muutaman konkreettisen case esimerkin siitä, kuinka Hub & Club malli käytännössä rakentuu tai voisi rakentua, mukaan lukien oma yritykseni.

Case Taitori – Club kohtaamis- ja kokemuskeskuksena

Älytoimisto, eli Smart Office-ratkaisuja tarjoavan Taitori Oy konseptin ytimessä on Helsingin Frederikinkadulle muuttava yrityksen pääkonttori, eli Club. Keskeisenä ajurina muutokselle on nykyistä konttoria huomattavasti parempi sijainti sekä mahdollisuus rakentaa uuteen toimitilaan tulevaisuuden toimitila kokemuskeskus, joka on todella merkittävässä roolissa Taitorin myyntivaiheen asiakaskokemuksessa sekä myös työntekijäkokemuksessa. Tila on yritykselle niin tärkeä elementti, että euromäärällisesti Taitori panostaa uuteen toimitilaansa, jopa hieman enemmän verrattuna nykyiseen tilanteeseen, vaikka toimitilojen neliömäärä lähes puolittuu. 

Taitorin uutta toimitilakonseptia suunnittelee Agile Work

Taitorin konseptissa hubit ovat pääasiassa työntekijöiden kotitoimistoja, joissa työskentelyä tuetaan uusimman teknologian avulla.  Ytimessä on pitkälti yksilön oma vapaus valita kulloistakin työtehtävää parhaiten palveleva työympäristö.

Case Siemens – Liikkuva- ja etätyö hubeissa keskeisenä osana uutta normaalia

Siemens julkaisi 16.7 tiedotteen, jossa se kannustaa työntekijöitään tekemään työtä jatkossa 2-3 päivää viikossa pois toimistolta vapaasti valittavassa hubissa. Tiedotteen mukaan Siemens on havainnut pandemian aikana, että itsenäinen työnteko, vapaasti valittavissa paikoissa on onnistunut odotettua huomattavasti paremmin ja malli voidaan ottaa välittömästi käyttöön koko 140000 työntekijän organisaatiossa, kaikkiaan 43:ssa maassa.

Tiedotteen mukaan myös Siemensin ratkaisussa hubit räätälöidään maakohtaisesti siten, että työntekijöiden tuottavuus taataan ja erikseen nostettuja esimerkkejä hubeista ovat työntekijöiden kotitoimistot sekä etenkin coworking tilat. Clubien kohtaloon tiedote ei ota kantaa. 

Siemensin konseptissa hubit ovat erittäin merkittävässä asemassa

Case Mikkelin kaupunki – Creative Village Hub houkuttelee etätyöntekijöitä Saimaan rannalle

Sanomalehti Länsi-Savo lehti, 3.7.2020, kertoo, kuinka Mikkelin kaupunki luonnostelee uutta parinkymmenen asunnon yhteisöaluetta Saimaan rannalle, josta voisi tehdä etätöitä vaikkapa ympäri vuoden monipaikkaisen asumisen miljöössä. Kyseessä on siis hub, joka houkuttelisi ympärivuotisella asumisella ja laadukkaalla työskentely mahdollisuudella työntekijöitä varsinkin ruuhkaiselta PK-seudulta Itä-suomen rauhaan.

Sanomalehti Länsi-Savo 3.7.2020

Mikäli aihe kiinnostaa, tutustu Toimitilojen trendit 2020 julkaisuumme sekä kuvitteelliseen tarinaan, millainen voisi olla paluu toimistolle, syksyllä 2020

Oma missioni on tehdä toimitiloista- ja työympäristöistä älykkäämpiä ja työpäiväkokemuksesta parempi, hyödyntäen teknologian tuomia mahdollisuuksia. Tervetuloa seuraamaan tarinaani esimerkiksi LinkedIN:ssä tai Twitterissä. 

Perttu Ahvenainen

Perttu Ahvenainen

Taitori Oy

Myynti- ja Markkinointijohtaja, osakas

Lisää vaikuttajalta Perttu Ahvenainen


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi