Bonfire.fi

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta peräänkuuluttaa: ”On tärkeää, että mediassa kuuluu finanssialan naisten ääni”

Pia Santavirta

Pia Santavirta on Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja. Aiemmin uransa aikana Santavirta on auttanut kuluttajia vakuutusriidoissa, avustanut yrityksiä yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista ja kirjoittanut kotimaan ja EU-tason lainsäädäntöä finanssialan toimijoille ministeriöissä. Tältä taustalta hän päätyi pankkien ja vakuutusyhtiöiden edunvalvontatöiden pariin Finanssiala ry:lle ja lopulta nykyiseen työhönsä Pääomasijoittajat ry:lle. Lapsuuden haaveammateikseen Santavirta listaa toimittajan, lääkärin ja lakimiehen. Näistä viimeisin veikin lopulta voiton:

”Päädyin oikeustieteelliseen tiedekuntaan, koska arvelin, että juristin koulutuksella voi tehdä monenlaisia töitä. Tämä strategia näytti toimivan”, Santavirta muistelee.

Santavirta haluaa inspiroida muita siitä, että finanssialalla ei tarvitse vääntäytyä mihinkään muottiin. Kaikki voivat omalla persoonallaan edetä urallaan niin pitkälle kuin vain halua riittää. Santavirran mukaan yliopistotasolla on edelleen aivan liian vähän naisia opiskelemassa erityisesti rahoitusta. Tähän hän toivoo muutosta:

”On tärkeää, että mediassa näkyy ja kuuluu finanssialan naisten ääni, jotta yhä useampi lahjakas nainen lähtisi rohkeasti tavoittelemaan finanssialan johtopaikkoja. Kannattaa muistaa, että myös pääomasijoitusalalle voi päätyä mitä erilaisimmista taustoista – toimiala kasvaa kovaa vauhtia, joten uusia osaajia etsitään jatkuvasti.”

Kun Santavirta kertoo oman uravinkkinsä, hän korostaa verkostoitumisen tärkeyttä. ”Älä jää odottamaan, että sinut huomataan. Kerro tavoitteesi ääneen niille henkilöille, joiden uskot voivan auttaa sinua eteenpäin urallasi. Tartu uusiin mahdollisuuksiin ja hakeudu sellaisiin tehtäviin, joissa voit kehittyä ja oppia uutta. Paikalleen ei kannata jäädä junnaamaan!” Santavirta kannustaa.

Verkostoitumisen lisäksi kannattaa huolehtia siitä, että itsellä on esihenkilö, joka kannustaa eteenpäin. Santavirta mainitseekin omaksi esikuvakseen entisen esihenkilönsä Irene Luukkosen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

”Irene mahdollisti minulle jatkuvan oppimisen lisäksi mahtavan tilaisuuden työskennellä etänä Pariisista vaihto-opiskeluvuoteni aikana. Hän opetti minulle tärkeimmän johtamistaidon: kannusta omia tiimiläisiä aina mahdollisimman laaja-alaisesti ja luo etenemismahdollisuuksia uralla. Tämä esimerkki on ohjenuora myös omassa esihenkilötyössäni. Iloitsen siitä, että saan auttaa monia eteenpäin uralla”, Santavirta kertoo ja lisää vaalivansa yhä edelleen Ireneltä saamiaan oppeja.

”Suomi on ansaitusti tunnettu tasa-arvon maa”

Santavirran mukaan Suomessa aivan kaikilla on perhetaustasta tai varallisuustasosta riippumatta mahdollisuus kouluttautua. Tämä on valtava etu moniin muihin maihin verrattuna. Siitä huolimatta Santavirta painottaa, että suuri vaikutus on myös sillä, että joku aikuinen kannustaisi nuorta eteenpäin ja auttaisi näkemään erilaisia mahdollisuuksia.

”Nuorille tulisi tarjota nykyistä laajemmin jo yläasteella näkymiä siihen, millaisia urapolkuja itse kukin voisi rakentaa”, Santavirta tiivistää.

Santavirta huomauttaa, että pääomasijoitusala on kasvanut Suomessa vauhdikkaasti: henkilöstön määrä toimialalla on kasvanut kahden vuoden aikana lähes viidenneksellä. Suomalaisissa pääomasijoitustiimeissä on kuitenkin vähän naisia verrattuna muuhun Eurooppaan – noin puolessa suomalaisista sijoitustiimeistä ei ole ollenkaan naisia, vaikka eurooppalaisessa vertailussa tällaisia tiimejä on enää noin joka kymmenes.

”Sijoituspäätöksiä tekevissä tiimeissä Euroopassa naisia on 20 %, Suomessa 15 %. Partneritasolla Suomessa naisia on vain 9 %. Meillä on lukuisia eri toimia, joiden avulla pyrimme vaikuttamaan siihen, että saisimme enemmän naisia sijoittajiksi pääomasijoitusalalle”, Santavirta kertoo.

Tästä esimerkistä huolimatta Santavirta pitää Suomea ansaitusti tunnettuna tasa-arvon maana. Hän ei ole koskaan kokenut, etteikö voisi mennä juttelemaan kenelle tahansa Suomessa. Kansainvälisissä ympyröissä taas hierarkiaerot ovat hänen kokemuksensa mukaan huomattavasti suurempia.

”Ministeriön ajoilta muistan, kun saksalaiset ja englantilaiset olivat sitä mieltä, että he hoitavat Suomen tiimin puolesta EU-neuvottelut suhteellisen vaikeassa säädösprosessissa. Hämmästys oli suuri, kun meidän naistiimimme edisti neuvotteluja paljon pidemmälle kuin kukaan muu vuosiin. Pääsimme erittäin hyviin lopputuloksiin ja löysimme sopivat neuvotteluratkaisut kaikille jäsenmaille. Oli erityisen hyvä fiilis saada projektit onnistuneesti maaliin tällaisen lähtöasetelman jälkeen. Sitä emme paljastaneet saksalaisille kollegoille, että meidän salainen aseemme oli Fazerin suklaa, joka sulatti kaikkien sydämet heti neuvottelujen alussa”, Santavirta hymyilee.

Vuoden 2022 naistenpäivänä Santavirta haluaa haastaa kaikki Bonfire-yhteisön jäsenet mukaan auttamaan:

”Alkuvuoden musertavat Ukrainan ja Venäjän uutiset ovat mielessäni päivittäin. Näinä aikoina hädässä olevien auttaminen on kaikkein tärkeintä. Mieti, mitä juuri sinä voisit tehdä!”

 

Teksti: Elina Olander

Bonfire

Lisää vaikuttajalta Bonfire


Lisää kategoriasta Tulevaisuus