Bonfire.fi

Oma työnantaja on nyt luotetuin – johtajien odotetaan kirittävän yhteiskunnallista muutosta

Vuoden 2019 Edelman Trust Barometer -tutkimuksen mukaan luottamus on vuoden aikana muuttunut syvällisesti ja omasta työnantajasta on tullut kaikkein eniten luotettu instituutio. Maailmanlaajuisesti oma työnantaja (75 prosenttia) koetaan huomattavasti luotettavammaksi kuin kansalaisjärjestöt (57 prosenttia), yritykset (56 prosenttia), hallitus (48 prosenttia) tai tiedotusvälineet (47 prosenttia).

Viime vuosikymmenellä on nähty uskon menetys perinteisiin viranomaistahoihin ja -laitoksiin. Viimeisimpinä aikoina ihmiset ovat menettäneet luottamustaan sosiaalisen median alustoihin, jotka aiemmin vahvistivat vertaisluottamusta. Tämä kehitys on johtanut siihen, että ihmiset ovat siirtäneet luottamuksensa heidän hallinnassaan oleviin suhteisiin.

Toimitusjohtajien odotetaan kirittävän yhteiskunnallista muutosta. Yli kolme neljäsosaa (76 prosenttia) sanoo toivovansa, että toimitusjohtajat edistävät yhteiskunnallisia muutoksia sen sijaan, että odottaisivat valtiojohdon vastaavan niistä. Lisäksi 73 prosenttia uskoo, että yritys voi ryhtyä toimiin, jotka sekä lisäävät yrityksen tuottavuutta että parantavat taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita yhteisössä, jossa yritys toimii.

Työntekijät odottavat mahdollisilta työnantajilta aktiivista osallistumista ​​yhteiskunnallisten kehityshankkeiden tukemiseen (67 prosenttia). Yritykset, jotka toimivat yhteiskunnallisesti vastuullisesti, nauttivat keskimääräistä suurempaa sitoutumista (83 prosenttia), avointa kannatusta (78 prosenttia) ja lojaaliutta (74 prosenttia) työntekijöiltään.

Luottamusta ei voi ostaa mutta sitä voi rakentaa

Pilgrimin vuosittain järjestämässä Luottamusaamussa luottamusta peilattiin Lontoon Edelmanin Brexit-asiantuntijan, toimittajana aikaisemmin mm. BBC:llä toimineen Lucy Thomasin sekä sitä seuranneen asiantuntijapaneelin kautta.

Herättävimpiä havaintoja oli mm. se, että milleniaalien johdolla osa kuluttajista tekee jo ostopäätöksiä sen perusteella, kuinka niitä valmistava yritys kohtelee työntekijöitään. Tämä kertoo jo syvällisestä käyttäytymisen muutoksesta, jonka voisi toivoa yleistyvän.

Luottamusta ei voi ostaa, se täytyy ansaita, ja sen voi ansaita vain, jos yrityksen vastuullinen yhteiskuntakansalaisuus on todennettavissa.

Tutkimuksen mukaan monissa maissa todistetaankin jo työntekijän ja työnantajan välisen täysin uudenlaisen sopimuksen syntyä. Älykkäät yritykset ymmärtävät rakentaa luottamusta sisältä käsin työntekijöiden kautta ja keskuudessa. Tätä sopimusta ilmentävät yritykset, jotka toimivat seuraavilla neljällä tavalla:

1) johtavat muutosta: luovat liiketoiminnan ytimestä johdettavan yhteiskunnallisen tavoitteen, joka houkuttelee valveutuneita työntekijöitä
2) osallistavat ja arvostavat työntekijöitä: pitävät työntekijöitä suoraan ajan tasalla ja antavat heille äänen omilla kanavillaan
3) ovat kiinteä osa paikallisia yhteisöitä, joissa toimipaikat sijaitsevat
4) toimitusjohtajat ottavat suoraan kantaa julkiseen keskusteluun

Lue koko tutkimustiedote täältä.

Lucy Thomasin puheenvuoro.

Neljä näkökulmaa luottamukseen -paneeli.

Nina Alivirta

Viestinnän, vastuuviestinnän ja sisältötuotannon asiantuntija

Lisää vaikuttajalta Nina Alivirta


Lisää kategoriasta Johtaminen