Bonfire.fi

Nyt kaivataan arvojohtajaa, jolla on kyky luoda rauhallisuutta ja näyttää suuntaa

Kriisi vaikuttaa meihin jokaiseen eri tavalla. Valitettava tosiasia on, että osa johtajista menettää kriisissä otteensa. Henkinen paine voi olla niin kova, ettei kykene toimimaan sen alla sillä johdonmukaisuudella, tehokkuudella ja viestintäkyvyillä, mitä nyt odotetaan. Kriisi luo myös mahdollisuuksia uuden johtajuuden esille nousuun. Osa johtajista inspiroituu kovista haasteita ja nousee uusille johtajuuden tasoille. Heillä on tahto ja kyky nähdä mahdollisuuksia myrskyn keskellä.

Henkilöstö tarvitseekin kriisiaikana vahvaa johtajaa, jolla on kyky luoda rauhallisuutta, selkeyttä, suuntaa ja rohkaisua.

Samankaltaisia havaintoja on myös asiantuntijoiden kohdalla. Jotkut nousevat rivistä näkyvään rooliin vastuunkantajana ja aktiivisena toimijana. Nyt punnitaan työyhteisöjen arvot ja kulttuuri, jotta tilanteeseen soveltuvaa uutta johtajuutta pääsee kasvamaan esiin. Samalla olisi tärkeää muistaa terve armollisuus sekä itseään että kollegaa kohtaan. Poikkeusajan johtaminen ja asiantuntijatyö haastaa meitä eri tavoin ja silloin empatialle, kuuntelulle ja tukemiselle tarvitaan aikaa.

Kasvollisen ja proaktiivisen viestinnän merkitys etätyömoodissa korostuu

Kun iso osa työstä tehdään kriisiaikana etänä, korostuvat monikanavaisen viestinnän taidot organisaation yhteisöllisyyden ja taisteluhengen vahvistajana. Teams-palaverit ovatkin tulleet monelle tutuksi. Proaktiivinen, kasvollinen ja arvoihin pohjaava johtajuusviestintä on noussut entistä tärkeämpään rooliin oman henkilöstön kesken, mutta myös muiden sidosryhmien kohdalla. Kriisijohtaminen pohjautuu kykyyn luoda yhteistä tilannekuvaa, arvioida vaihtoehtoja, tehdä vaikeita valintoja sekä pitää yllä monipuolista dialogia sidosryhmien kanssa.

Nyt jos koskaan organisaation sisällä ja sen ulkopuolella halutaan tietää, mitä avainhenkilöt ajattelevat. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta, jota tarvitaan enemmän kuin koskaan.

On myös tärkeää huomioida heidät, jotka eivät voi tehdä työtään etänä, vaan joutuvat kohtaamaan työssään muita suurempia terveydellisiä riskejä. On suuri riski, että he kokevat kaiken muun paineen alla jäävänsä työyhteisön dialogin ulkopuolelle.

Enemmän huomiota arvoihin, paineensietokykyyn ja viestintään

Uskon, että koronakriisi muokkaa johtajuutta enemmän siihen suuntaan, että yhteisön yhdessä määrittämät arvot luovat kilpailuetuja. Arvojen kautta rakennetaan yhteyttä työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja viranomaisiin. Arvot vaikuttavat sidosryhmien valintoihin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näin arvoille syntyy valtaa. Sellaisessa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää myös oman arvomaailman ja johtamisfilosofian selkeää määrittelyä.

Uskon edellä mainitun heijastuvan pienellä viiveellä myös yritysten omistajien ja johdon suorahakuyritysten toimintatapoihin. Hallituksia ja operatiivista johtoa rekrytoidessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota henkilöiden arvojohtajuuteen, paineensietokykyyn ja viestintävalmiuksiin. Onneksi niitä kaikkia voi oppia.

Johtajuus, arvot ja viestintä kriisiajan työkalupakkiin

Arvoilla on nyt enemmän valtaa ihmisten ja yhteisöjen valintoihin kuin koskaan aikaisemmin. Johdon kyky ohjata yhteisöä samaan suuntaan ja samalla voimakkuudella, nousee uudeksi haasteeksi, kun iso osa työskentelee fyysisesti toisistaan erillään. Yhteisön jäsenille tulisi saada tunne, että he ovat olleet luomassa yhteisiä ydinarvoja, joiden tulisi toteutua valinnoissa ja päätöksissä. Niistä voidaan saada tukea ja turvaa toimintaympäristön muuttuessa taustalla.

Kriisissä tarvitaan vahvaa johtajuutta ja näkemyksellisyyttä suunnasta. Se luo turvallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta.

Kun arjen työssä tarvitaan aiempaa enemmän oma-aloitteisuutta, saavat yhteiset ydinarvot vahvan aseman. Kriisiajan johtajalta odotetaan kykyä perustella vaikeita päätöksiä arvoilla ja saada yhteisö viestimään niistä sidosryhmille tiiminä. Se vaatii johtajuusviestinnältä enemmän kuin koskaan. Johtaja on aina ollut media, jota seurataan. Korona näyttää sen nyt kovalla kädellä. Rohkaisen ottamaan sen mahdollisuutena.

Jukka Saksi

Johtajaonmedia.fi

Johtajuusviestinnän valmentaja

Matka artesaanista kauppatieteiden tohtoriksi on ollut matka omaan johtajuuteen. Missiona uudistaa johtajuutta valmentamalla johtajia löytämään luontevan tavan viestimiseen sekä yritysten tukeminen matkalla monikanavaiseksi mediaksi.

Lisää vaikuttajalta Jukka Saksi


Lisää kategoriasta Johtaminen