Bonfire.fi

Nordean Casper von Koskull: ”Yrittäjämäinen kulttuuri syntyy johdon esimerkin avulla”

”Isoimmat yhteiskunnalliset ongelmat ratkaistaan innovaatioiden, uusien teknologioiden ja ihmisten välisten yhteistyön avulla.”

Tapio Peltonen haastattelee Nordean konsernijohtajaa Casper von Koskullia Slushissa.

Miltä Slush näyttää ison perinteisen yrityksen näkökulmasta?

”Meidän pitää muuttua myös. Innovaatiot ja kehitys menevät eteenpäin todella nopeasti. Meidän pitää ottaa virikkeitä. Ei pelkästää ideoita tai innovaatioita vaan myös toimintamalleja.”

”Myös isojen yritysten pitää muuttua. Kahdeksan vuotta sitten oltiin vielä täysin nollassa: jäykkiä, byrokraattisia ja omissa siiloissamme. Viimeisten vuosien aikana olemme muuttuneet radikaalisti, vaikka tekemistä on vielä.”

Mitä on tärkein muutos?

”Miten luot isossa organisaatiossa kulttuurin, joka on avoin uusille ideoille ja valmis tekemään yhteistyötä. Myös toimijoiden kanssa, jotka on merkittävästi sinua pienempiä. Tämä ei ole teknologiakysymys. Kyse on asenteesta ja kulttuurista.”

Ylin johto mukaan kulttuurinmuutokseen

von Koskullin mukaan muutos on lähdettävä sekä ”bottom-up” että ”top-down”: ”Koko johtoryhmän pitää olla mukana ja kannustaa. Olla mentorina ja katalysaattorina. Ylimmän johdon pitää näyttää esimerkkiä.”

Mitä startupien maailmasta pitäisi ehdottamasti saada isoon yritykseen?

  1. Can do -asenne. Positiivisuus ja optimisti ovat avaintekijöitä.
  2. Riskinotto. Uskallus ottaa riskiä ja epäonnistusta.
  3. Todellinen omistajuus. Omistajuuden tunne on ison yrityksen ongelma ja pienten yritysten iso voimavara.
Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi