Bonfire.fi

Myyttinen yrittäjä

Olet varmasti kuullut tarinoita synnynnäisistä yrittäjistä, oman tiensä kulkijoista, ihmisistä, jotka lapsesta saakka ovat työllistäneet itsensä erilaisilla liikeideoilla – ehkä omasta aloitteestaan, ehkä lähipiirin kannustamana. Tämä sankariyrittäjän myytti rakentuu intohimon palosta omaa tekemistä kohtaan, rohkeudesta sekä uteliaisuudesta kokeilla uutta ja kantaa vastuu lopputuloksista. Itse en ollut tällainen, itse en pikkupoikana haaveillut yrittäjyydestä, vaan sattumien kautta parikymppisenä kloppina päädyin perustamaan yrityksen.

Yrittäjyyttä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät kertoo yrittäjyydestä sen juridisessa merkityksessä yrityksen omistamisen kautta. Itse puhun yrittäjyydestä laajemmin toimintaperiaatteena, jota voi noudattaa riippumatta siitä, omistaako yrityksen vai onko palkkatöissä.

Julkisessa keskustelussa elää vahvana myytti, että yrittäjät ovat oma rotunsa ja yrittäjäksi päädytään vain tietynlaisten synnynnäisten ominaispiirteiden ohjaamina. Tätä polkua nyt melko pitkään kulkeneena sanon kokemuksen syvällä rintaäänellä, että yrittäjyys ei ole ihmetekoja, vaan taito, jota voi ja kannattaa oppia ja opettaa siinä missä muitakin taitoja. Parhaimmillaan yrittäjyys on toki myös uravalinta, joka yhdistää itsensä elättämisen omiin intohimon kohteisiin, mutta taitona se on yhtä hyödyllinen myös palkkatyössä suuremmassa organisaatiossa.

Yrittämisen taito uuden liiketoiminnan rakentamisessa

Jos lähdetään ajatuksesta, että yrittäjyys on taito siinä missä muutkin, niin miksi sillä olisi merkitystä muille kuin itsensä yrittäjänä työllistäville? Kysymykseen voi vastata lasi puoliksi täynnä tai tyhjänä, eli positiivisen tai negatiivisen kautta. Uusien innovaatioiden kehitysvauhti maailmassa on nopeampi kuin koskaan ennen ja vakiintuneiden yritysten maailma voi järkkyä tämän vaikutuksesta nopeastikin, hyvässä tai pahassa. Itse katson maailmaa lasi puoliksi täynnä ja digiyrittäjän näkökulmasta uskoen vahvasti teknologian kehityksen mahdollisuuksiin globaalien ongelmien korjaajana ja hyvinvoinnin lisääjänä. Myös perinteisten yritysten näkökulmasta jokainen päivä on uusi mahdollisuus päättää ryhtyä edelläkävijäksi valitsemallaan toiminta-alueella – joka päivä on nimittäin jotain uutta teknologiaa tarjolla, joka mahdollistaa totutun liiketoiminnan tekemisen uudella tavalla tai ihan uuden liiketoiminnan rakentamisen. Ja uuden luominen, jos mikä, on yrittäjyyden ydinajatus.

Käytännön esimerkkinä omalla urallani digibisneksessä useaan kertaan eri yrityksissä vastaani on tullut unelma rakentaa asiantuntijoiden aikaa myyvän organisaation olemassa olevaan osaamiseen pohjautuva monistettava tuoteliiketoiminta. Kuten kaikki tätä polkua kulkeneet tietävät, kahden täysin toisistaan poikkeavan liiketoimintamallin yhdistäminen ei ole helppoa oman organisaation tai kaupallistamisenkaan näkökulmasta. On helppo haksahtaa väärinymmärrykseen, että tuoteliiketoiminnassa tarvittavat kompetenssit ovat samat kuin palveluita myytäessä, jos asiakkaalle myytävä lopputuotos palvelee samaa tarkoitusperää. Jos palveluliiketoiminnassa mittaat käyttöastetta keskeisenä liiketoiminnan mittarina, on skaalautuvan tuoteliiketoiminnan rakentamista lähestyttävä eri näkökulmasta. Olemassa oleva tekninen osaaminen voi toimia erittäin hyvänä pohjana uudelle tuotelähdölle, mutta tuoteliiketoiminnassa tarvittavat kyvykkyydet poikkeavat palveluliiketoiminnasta. Uuden erilaisen liiketoimintamallin istuttamista organisaatioon ei kannata ajatella olemassa olevan toiminnan orgaanisena jatkumona, vaan se vaatii yrittäjämäistä otetta.

Startuppien ja korporaatioiden parhaiden puolien yhdistäminen yrittäjyyden avulla

Vakiintuneet ja erityisesti suuret yritykset ovat yleensä rakentaneet toimintatapansa ja prosessinsa perinteisen liiketoiminnan tehostamisen ehdoilla, mikä on toki erittäin arvokasta. Mutta nämä samat nykytoiminnalle tärkeät liiketoimintasäännöt, saattavat olla vahingollisia uuden kehittämisen näkökulmasta. Olen kyllä nähnyt suuria organisaatioita, jotka prosessiensa rinnalle ovat onnistuneet rakentamaan huippuunsa viritetyt ja aidosti toimivat tavat innovoida uutta koko henkilöstön voimin ja eri kompetenssien välillä poikkitieteellisesti. Mutta ideoiden synnyttämisen ja systemaattisen keräämisen lisäksi tarvitaan myös kyvykkyydet todella rakentaa uutta liiketoimintaa niiden ympärille.

Valitettavan usein tehokkaan päivittäisen tekemisen mahdollistavat säännöt ja prosessit käytännössä kuristavat henkihieveriin mahdollisuudet luoda ja kokeilla uutta. Säännöt on rakennettu tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta uuden yrittämisessä onnistuakseen täytyy löytää hallitut tavat poiketa niistä – ja tähän on olemassa toimivaksi käytännössä todistettuja malleja ja apukeinoja.

Startupit ovat hyviä luomaan uutta, kun taas korporaatiot parempia mittaamaan ulos liiketoiminnallista potentiaalia. Suurissa organisaatioissa on valtavasti ajan saatossa kerrytettyä tietoa, kokemusta ja liiketoimintanäkemystä, jota kannattaa hyödyntää. Startuppeihin verrattuna tämä pohja on huikea voimavara, josta ammentamalla voi löytää ja rakentaa uutta liiketoimintaa. Englanninkielisellä termillä ”venture building” (jolle kuulisin mielelläni hyvän suomenkielisen vastineen), tarkoitetaan organisoitumista uuden liiketoimintalähdön rakentamiseen yrityksen normaalista toiminnasta poikkeavalla tavalla, joka tarjoaa parhaat edellytykset onnistua uusissa lähdöissä systemaattisesti. Se ei tarkoita perinteisen liiketoiminnan uhraamista uuden alttarilla, vaan uusien alkujen rakentamista oman ydinbisneksen rinnalle hallitun agiilisti yrittäjämäisellä startup-otteella.

Venture building ei ole varsinaisesti uusi toimintapa ja sen ympärillä on tehty akateemistakin tutkimusta, mutta silti väittäisin, ettei sen täyttä potentiaalia ole vielä mitattu ulos suomalaisissa organisaatioissa. Uusi liiketoimintalähtö vaatii aina kyvykkään organisaation, sopivan toimintamallin ja riittävän fokuksen, jotta sillä on käytännön mahdollisuudet syntyä eloon. Toisaalta samaan aikaan riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeä luoda toiminnalle kehikko, jossa uudistumiseen tehdyt panostukset eivät uhkaa olemassa olevaa liiketoimintaa. Parhaimmillaan vakiintuneen yrityksen resurssit ja jo saavutettu paikka markkinassa mahdollistavat uudelle liiketoiminnalle lähes epäreilun kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin. Ja siksi erityisesti kehittyvän teknologian positiivisessa ristipaineessa toimiville vakiintuneiden yritysten johtajille suosittelen lämpimästi aiheeseen tutustumista.

Päätettäköön tämä kirjoitus lainaukseen alussa linkittämästäni artikkelista, joka mielestäni sopii mainiosti niin oman yrityksensä omistaville kuin kaikille muillekin yrittäjämäistä otetta hamuaville:

”Yrittäjyys vaatii intoa ja paloa, mutta antaa myös ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia, kun liikeidea lähtee lentoon ja kasvaa”.

Pekka Walkama

Pekka Walkama

Avoin.Systems Oy

CEO

Pekka Walkama on digialan yrittäjä ja neuvonantaja. Hän on myös Ohjelmisto- ja e-business ry:n hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin Pekka on toiminut mm. perustajana Sininen Meteoriitti & Valo Solutions -yrityksissä.

Lisää vaikuttajalta Pekka Walkama


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys