Bonfire.fi

Miten yrityskulttuurista saa otteen? Kolme keinoa kehittää parempi työpaikka

tietoturvasta

Yrityskulttuuri – työpaikan tiedostamattomat pelisäännöt vai sopivan hähmäinen käsite, jonka syyksi voi vierittää mitä vain myynnin heikentymisestä kasvun takkuamiseen? Yrityskulttuuri voi tuntua vaikeasti hahmotettavalta ja siitä syystä hankalasti säädeltävältä. Totuus kuitenkin on, että siellä missä on ihmisiä, on kulttuuri, ja missä on kulttuuri, on kulttuurin kehittämisen mahdollisuus.

Yrityskulttuurin muuttaminen positiivisemmaksi ja joustavammaksi vaatii tietoista työskentelyä, kunnes positiivisen kyseenalaistamisen tapa muuttuu rutiiniksi ja sitä kautta työntekijöiden yhteiseksi kulttuuriksi, työpaikan tavaksi olla. Positiivinen kulttuuri hyväksyy erilaiset ihmiset ja kunnioittaa kaikkien työntekijöiden panosta. Sellaisessa työpaikassa on mukava olla ja sellaisessa kulttuurissa uudenlaiset ideat pääsevät itämään. Ideat taas ovat polttoainetta joustavalle kulttuurille, jossa tunnistetaan tulevat trendit ja sopeutetaan yritys toimimaan alati muuttuvassa ympäristössä. Miten siis kehitetään yrityskulttuuria sellaiseksi, joka ruokkii luovuutta ja mukautuu muutoksiin?

1. Määritelkää mielekkyys

Työn mielekkyys muodostuu enää harvan ihmisen kohdalla pelkästä palkasta ja lounas- ja autoedusta. Tavaroiden tai palveluiden myyminenkään ei useimmille riitä motivaatioksi. Siksi terveellä työpaikalla on uskallettava kysyä ääneen, mikä suurempi merkitys tekemällämme työllä on. Mitä oikeasti voimme tarjota muille ihmisille helpottaaksemme heidän elämäänsä?

Etenkin suurissa kansainvälisissä yrityksissä ylhäältä päin ojennetut arvot eivät välttämättä kolahda työntekijöihin, jos ne eivät näy työpaikan arjessa. Siksi arvoja on hyvä pohtia yhdessä: miten tämä arvo voisi näkyä juuri meidän toimistomme työssä? Yrityksen arvoista voi muotoilla helpommin lähestyttävän tavoitteen, oman olemassaolon tarkoituksen. Sellaisen, jonka kaikki työntekijät voivat kokea omakseen ja johon tähtääminen tekee omasta työstä mielekästä. Mielekäs tekeminen sitouttaa ihmiset yritykseen syvemmin kuin raha ja tittelit.

Parempi kulttuuri ei synny käskemällä, joten omalla työpaikallamme aloitimme yrityskulttuurimme viilaamisen miettimällä yhteisen olemassaolomme tarkoitusta ja arvojemme soveltamista koko henkilöstön voimin. Jos nimittäin halutaan, että kaikki kulkevat samaan suuntaan, on kaikkien oltava kyydissä.

Päädyimme tiivistämään oman työmme tarkoituksen yhteen lauseeseen: Teemme työn tulevaisuutta. Uusi yrityskulttuuri ei synny yhdestä juhlapuheesta, joka seuraavalla viikolla on jo unohdettu deadlinejen painaessa päälle. Tästä syystä me otamme käyttöön työntekijäjulistuksen, jonka jokainen työntekijä allekirjoittaa yhteisessä tilaisuudessa ja jota pidetään näkyvällä paikalla. Julistus on yksi tapa muistuttaa meitä arjessa siitä, että olemme kaikki sitoutuneet tekemään työtä paremman tulevaisuuden eteen.

2. Ottakaa toisenne huomioon

Työpaikka ei ole seiniä ja työvälineitä vaan ne ihmiset, jotka yhdessä työtä tekevät. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja yhteisiksi muodostuneet tavat toimia puolestaan luovat yrityskulttuurin. Yrityskulttuuri voi olla pienistä asioista nurisemista tai tsemppaavaa ja eteenpäin katsovaa ”me pystymme tähän” -asennetta. Me haluamme tietoisesti keskittyä jälkimmäiseen.

Tsemppaavan me-hengen luominen lähtee rakentavasta ja positiivisesta puhetavasta: uskalletaan visioida isosti ja kertoa epäonnistumisista. Positiiviseen puhetapaan kuuluu myös turhan jargonin riisuminen keskustelusta: puhekumppanille on kiusallista, jos kaikki termit eivät avaudu eikä asiasta kehtaa kysyä. Jos asiakkaalle ei saa selitettyä selkokielellä, mistä on kyse, voi myynti töksähtää ikävästi.

Tarvitaan myös rohkeutta haastaa omaa tekemistä ja uskallusta kysyä, onko kaikki tekeminen edelleen relevanttia vai olisiko jotakin syytä muuttaa.  Meillä tämän kysymyksen esittäminen on esimerkiksi johtanut siihen, että haluamme sujuvoittaa keskinäistä kommunikointiamme. Niinpä päätimme luopua sähköpostirumbasta ja siirtyä käyttämään keskusteluryhmiä.

Työpaikalla on annettava ihmisille vapautta ohjata omaa työtään ja olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Vapauden toisella puolella lymyää vastuu. Meillä jokaisella on vastuu kohdella työkavereitamme kunnioittavasti ja levittää positiivista ilmapiiriä puheillamme ja teoillamme.

3. Näyttäkää arvonne jokapäiväisessä tekemisessä

Tulevaisuus ei ole vääjäämätön, vaan tänään tekemiemme valintojen ja päätösten summa. Voimme siis kaikki työskennellä aktiivisesti toivomamme tulevaisuuden eteen. Mutta miten? Jotta muistaisimme päivittäisissä teoissamme yhteisesti määrittelemämme tavoitteen ja periaatteen puhua positiivisesti, on arvojamme pidettävä jatkuvasti esillä. Niiden on näyttävä työpaikalla ja teoissa sekä kuuluttava puheissa – tästä muuten Kati Järvellä oli hyvät vinkit.

Me aiomme muistuttaa toisiamme työmme tarkoituksesta konkreettisesti esimerkiksi tuomalla palavereissa esiin lukujen lisäksi myös muilla tavoin mitattavia onnistumisia ja epäonnistumisia. Yritykset ovat toki erilaisia eivätkä samat keinot välttämättä toimi kaikille, mutta haluan kuitenkin kannustaa teidänkin työpaikallanne kysymään, voisiko jotakin tehdä paremmin. Puhutteko motivaatiotanne, teettekö arvojanne?

 

 

 

tietoturvasta

Jarkko Huhtaniitty

HP Suomi

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Jarkko Huhtaniitty


Lisää kategoriasta Johtaminen