Bonfire.fi

Miten toteuttaa strategia ja muutos yhdessä ihmisten kanssa?

Liisa Holma

Strategia määrittelee yrityksen päämäärän, eli minne tahdotaan mennä. Jos ajatellaan autoilua, niin strategia olisi se kohde minkä GPS appiin kirjoitat.

Strategian pariksi tarvitaan reittiohjeet, jotka kertovat miten päästään perille. Usein yrityksissä reittiohjeiden laadinta jää melko yleiselle tasolle. Silloinkin, kun niitä laaditaan,  keskittyvät ne lähinnä asioiden muutokseen. Mutta voisiko meillä on reittiohjeita, jotka auttaisivat organisaation työntekijöitä, siis ihmisiä muutoksessa? Nämä reittiohjeet vastaisivat siihen, mitä ihmiset tarvitsevat voidakseen muuttaa tapojaan, ja saavuttaakseen näin uudenlaisia tuloksia.

Ihmiset eivät aina toimi niin kuin yritys ja sen johto haluaisi. Yksilön tapaan toimia vaikuttaa hänen oma kokemuksensa ja uskomuksensa siitä, millainen toiminta hyödyttää häntä itseään. Tässä hyödyttäminen ei tarkoita vain palkitsemista tai menestystä, vaan myös esimerkiksi riskien minimointia, konfliktien karttamista, epäonnistumisen välttämistä, positiivista palautetta, tai jotain muuta. Ja tottakai, jokaisen ihmisen oma prioriteettijärjestys konflikteille, epäonnistumiselle, kiitokselle ja ihan vain onnistumiselle on erilainen ja riippuu tämän persoonasta.

Lisäksi, eri ihmiset arvottavat ja kokevat eri tavoin kaiken kohtaamaansa. Vaikka me kaikki käytämme niin logiikkaa, tunteita kuin tekoja ja tapahtumia arvioidessamme tilanteita, niin annamme näille erilaisen arvon. Toisin sanoen, joillekin meistä tärkeintä ovat asiat, joillekin tuntemukset, ja joillekin teot. Kaikki me arvostamme näitä kaikkia jossain määrin, mutta useimmiten yksi on meille tärkein. Siksi johdon tulee miettiä muutosta kaikista näistä lähtökohdista.

Head + Heart + Hands = muutos, jolla on mahdollisuus

Jotta syntyisi motivaatio muutokseen, tulee muutoksesta viestiä ja muutosta edistää tavalla, joka puhuttelee kaikkia. Siksi yksin muutoksen tarpeen tai syiden asiaperustelu ei riitä. Tarvitaan myös tunteita, ja innostusta herättäviä tarinoita. Motivaatiota synnyttävät myös konkreettiset tavoitteet ja jo alusta alkaen näkyvät teot, ensin suunnitellut ja sitten toteutuneet.

Kun kuulet organisaatiossa nostalgiaa ja kaipuuta menneeseen, et ole vielä onnistunut myymään visiota tulevaisuudesta.

Yksi meistä arvottaa korkeimmalle logiikan, toinen tunteet ja kolmas teot. Kaikki kolme näkökulmaa tulee huomioida viesteissä, suunnitelmissa, ja toimenpiteissä.

Head + Heart + Hands on hyvä tapa muistaa eri näkökulmien huomiointi sekä viestinnässä että toimenpiteissä. Viesteissä tulisi pyrkiä puhumaan kaikista kolmesta. Muutosta suunnitellessa tulee myös huolehtia, että jokaiseen näistä keskittyviä toimia on suunnitteilla:

Tulospyramidi kulttuurin ja toimintatapojen muuttamisen välineeksi

Jotta ihmisten roolia ja matkaa muutoksessa voitaisiin suunnitella ja johtaa, tulee olla käytettävissä jonkinlainen viitekehys, jonka avulla aihetta voidaan lähestyä. Hyvä malli takaa, että otamme oikeita asioita huomioon, ja suunnittelemme ja valmistaudumme erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Mikään ei tietenkään takaa, että saamme jokaisen ihmisen innostumaan uudesta ja toimimaan toisin, mutta voimme parantaa onnistumistodennäköisyyttä huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa johdamme muutosta vain toivottuihin lopputuloksiin keskittyen.

Loistava työkalu inhimillisen muutoksen suunnitteluun ja auttamiseen on ”tulospyramidi” (Results Pyramid, Connors & Smith):

Tulospyramidi
Tulospyramidi purkaa ja auttaa tunnistamaan ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavat kokemukset ja uskomukset.

Tulospyramidi visualisoi ihmisten toimintaan vaikuttavia tekijöitä: kokemuksista versoo uskomuksemme. Uskomuksemme ohjaavat toimintaamme. Toimintamme tuottaa tuloksia – niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin.

Kokemuksia ja uskomuksia on päältäpäin mahdotonta nähdä. Kuitenkin, jos tavoitteena on muuttaa ihmisten toimintaa, tulee miettiä minkälaiset kokemukset ja uskomukset rohkaisisivat ja edesauttaisivat haluttua toimintaa. Yrityksen muutoksessa tässä on myös loistava osallistamisen paikka. Kuka tietäisi paremmin kuin työntekijät mitkä kokemukset ja uskomukset edistävät strategian kannalta tärkeitä muutoksia toiminnassa?

Kokemukset, jotka vahvistavat haluttuja uskomuksia ja ohjaavat toimintaa, ovat aina johtajien vastuulla. Kun nämä kokemukset on sanottamalla tehty näkyviksi, tulee johdon ohjata organisaatio miettimään miten tällaisia kokemuksia ”aiheutetaan”. Mitkä teot, tapahtumat, ja syy-yhteydet synnyttäisivät toivottuja kokemuksia? Kokemusten hyvä ominaisuus on, että ne ovat hyvin henkilökohtaisia, ja ihmiset voivat luotettavasti kertoa miten kokivat jonkin tilanteen. Näin ollen kokemusten toteutumista voidaan myös seurata. Jos nähdään, että jotkut kokemukset jäävät toteutumatta, tai jossainpäin organisaatiota kokemukset ovat toisenlaiset, tulee näihin tilanteisiin puuttua, ja korjata näkyvästi.

Ihmisten on hyvin tärkeää nähdä, että heidän kokemuksiinsa suhtaudutaan vakavasti. Muutos kokemuksissa luo pohjan muutokselle toiminnassa, ja näin ollen tuloksissa.

Matkassa sen salaisuus

Lopuksi. Usein yritykset keskittyvät strategiansa kommunikoinnissa päämäärän ja syiden kirkastamiseen. Mutta ilman matkaa ei ole päämäärää. Ja kun kyse on jostain niin abstraktista kuin strategiasta, ei lähtiessä ole täyttä varmuutta siitä, minne tarkalleen päädytään. Muutoksessa onkin tärkeää nauttia matkasta, ja tarkkailla matkan tapahtumia. Vain seuraamalla ympäristöä voit ymmärtää millainen muutos, ja millainen konkreettinen tavoite sopii juuri omalle organisaatiolle ja omille asiakkaille ja sidosryhmille.

Eivät autoilijakaan pysy tiellä tuijottamalla vain GPS:ää. Suurimman osan ajasta katse pysyy tiessä, vaikka välillä tarkistetaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.

 

Kiinnostuitko aiheesta? Lukusuosituksia:

 

Ihmisillä ja inhimillisyydellä on valtava vaikutus yrityksen menestykseen, oli kyse asiakkaista, työntekijöistä, tai muista sidosryhmistä. Tavoitteeni on auttaa yrityksiä menestymään hyödyntämällä inhimillisiä piirteitä ja toimimalla viisaasti ihmisten kanssa yhdessä. Vain ajassa kiinni oleva ja toteutunut strategia on tehokas, ja vain huomioimalla ihmiset heti strategian suunnittelun alusta saakka voidaan tehdä ajassa eläviä, toteutettavia strategioita. Toimin konsulttina, ja opin asiakkailta ja kollegoilta päivittäin uutta. Jaan oivalluksia ja oppimaani  LinkedInissäInstagramissa, ja Twitterissä. Lisäksi teen yhdessä ihanan Things+ -jengin kanssa podcastia

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Johtaminen