Bonfire.fi

Miten B2B-yritykset hyötyvät tarinallistamisesta?

Tarinallistajana olen palvellut viimeiset yli 10 vuotta erityisesti elämysaloja, koska näillä aloilla asiakaskokemuksen elämyksellisyys on toiminnan edellytys. Viime vuosina olen kuitenkin saanut tehdä yhteistyötä myös B2B-yritysten kanssa. Mitä hyötyä tarinallistamisesta voi olla yrityksille, joiden asiakkaana ovat toiset yritykset? Eikö palvelun elämyksellisyys ole silloin vain ihan turhaa hassuttelua?

Miksi B2B-yrityksen kannattaa tuottaa asiakkailleen tarinakokemuksia?

Asiakaskokemus on tärkeässä roolissa kaikilla aloilla. Tarinallistaminen toimii ikään kuin liimana, sitoen asiakkaan polun eri vaiheet yhteen. Näin asiakaskokemus herättää tunteita, kokemuksesta tulee elämyksellinen ja viihdyttävä. Tarvitsemme innostamista ja sitouttamista kaikilla aloilla. Tarinallistaminen auttaa erottumaan. Se nivoo liiketoiminnan osaset yhdeksi kokonaisuudeksi, helpottaa ostamista, herättää tunteita ja jättää myyviä muistijälkiä asiakaskohtaamisissa. Kun tarinallistamme, emme vain elämyksellistä, vaan luomme palveluprosesseihin myös punaista lankaa, yhtenäistä tarinallista ilmettä ja juonen kuljetusta. Tarinallistaminen fokusoi ja selkeyttää. B2B-puolella tarvitsemme erityisesti tätä, viestimme selkeyttämistä ja havainnollistamista. Tarinallistaminen tuo meille apuja digitaalisen ja fyysisen yhdistämiseen, ja ylipäätään esimerkiksi henkilöstömme koulutuksiin.

Tarinallistamisella on oma roolinsa myös työntekijäkokemuksen kehittämisessä, tästä kirjoitin alkuvuodesta. Uusien työntekijöiden rekrytointiin saadaan tarinallistamisen avulla lisää vetovoimaa. Rekrytointiprosessiin voidaan luoda aivan oma juonellinen tarinapolkunsa.

Strategia henkilöstölle osallistavan tarinakokemuksen muodossa?

Nyt loppukeväästä olen tehnyt turvallisuusalalla toimivalle B2B-yritykselle strategian tarinallistamisen prosessia. Strategian tarinallistamisessa tärkeintä on, että tarina toimii henkilöstölle. Tarinan pitää olla tyyliltään ja toteutukseltaan yrityksen itsensä näköinen. Tässä voi auttaa henkilöstön osallistaminen, ei vain strategian vaan myös sitä elämyksellistävän tarinan rakentamiseen, esimerkiksi tarinan elementtien ideointiin.

Miellämme edelleen tarinan helposti vain tekstiksi, vaikka tarinallistamisessa tarina on työväline koko toiminnan johtamiseen, tarinakokemuksen rakentamiseen. Olen iloinen, että nyt osa yrityksistä on jo huomannut, että strategia itsessään kannattaa muuttaa tarinakokemuksen muotoon. Strategian kieli on muutettava arkisemmaksi, ja sen viestille löydettävä myös havainnollistavaa vertauskuvallisuutta. Näin muistutamme strategian tavoitteista ja merkityksestä luovalla tavalla. Strategian tarina tulee todeksi arjen toiminnoissa: digitaalisessa ja fyysisessä palveluympäristössä, viestinnässä ja palveluprosesseissa.

Tarinallistaminen tuo B2B-yritysten toimintaan ripauksen luovaa positiivista hulluttelua, ripauksen taidetta ja viihdettä. Hyödynnämme television ja elokuvan puolelta tuttua dramatisointia. Yksi mikä herättää keskustelua on tietysti juuri tämä fiktion ja draaman käyttö. Tarinanhan pitää olla aina totta, vai pitääkö?

Anne Kalliomäki

Tarinakone

Tarinallistaja

Tarinakoneen perustaja, tietokirjailija, kouluttaja Anne on tarinallistamisen edelläkävijä Suomessa. Annen tarinapajoissa tunnistetaan yrityksen ydintarina ja opitaan erottumaan tarinakokemuksella. Anne on myös Visit Finland Akatemian valmentaja.

Lisää vaikuttajalta Anne Kalliomäki


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi