Bonfire.fi

Millainen on 2020-luvun toimisto?

Tarvitsevatko yritykset tulevaisuudessa enää toimitiloja, kun etätyöhän sujuu näin hyvin? Villeimmissä skenaarioissa keskustojen toimistorakennukset ja reuna-alueiden toimitilaryppäät muutetaan asunnoiksi ihmisten jäätyä koteihinsa työskentelemään. Todellisuudessa toimistoille ei ehkä ihan vielä kannata heittää hyvästejä – mutta tilojen muokkaamiseen saattaa olla syytä varautua.

Teetimme HP Suomella etätöiden tekemisestä tutkimuksen, johon vastasi noin 500 etänä työskennellyttä suomalaista. Vastaajien asenteet kotona työskentelyä kohtaan jakautuivat melko lailla: 41 % haluaisi työskennellä tulevaisuudessa kotoa käsin 2-4 päivänä viikossa. Kokonaan kotitoimistolle haluaa jäädä 23 % ja 8 % haluaisi palata kokonaan toimistolle.

Ihmiset ja elämäntilanteet ovat siis erilaisia – se ei ole yllätys. Tulevaisuuden haaste onkin enemmänkin se, miten huomioida työntekijöiden yksilölliset tarpeet. Jos jonkin soisi jäävän koronan myötä historiaan, niin sen, että tungetaan kaikki työntekijät samaan kahdeksasta neljään avokonttorilla -muottiin ja toivotaan, että tulosta syntyy. Viime kuukaudet ovat ainakin osoittaneet sen, että tulosta syntyy, kun ihmisillä on sopivasti joustoa oman työnsä järjestelemiseen. Tutkimuksen vastaajista 27 % iloitsee siitä, että työ ja vapaa-aika ovat etätyön myötä paremmassa tasapainossa kuin aiemmin.

Hybridityö on paikkariippumatonta

Työn tehokkuuden mittaamisesta voi viimeistään nyt jättää pois sen, missä työtä tehdään. Iso osa haluaa työskennellä kotona ja pieni osa toimistolla – tähän kannattaa tarjota mahdollisuus. Toimistolla työskenteleville voi olla nyt paremmin tilaa järjestää jokaiselle halukkaalle oma, rauhallinen työpiste.

Kotona työskenteleviä taas ei pidä jättää oman onnensa nojaan sillä perusteella, että jokainen päättää oman kotinsa varustelusta. Tutkimuksen vastaajat edellyttivät työnantajansa tarjoavan ainakin kannettavan tietokoneen. Yllättävän moni, 15 %, haluaisi työpaikan kustantavan myös sähköpöydän kotitoimistolle – työergonomian parantamiseen kaivataan selvästi apua.

Jos iso osa organisaation työntekijöistä haluaa jäädä enimmäksi aikaa kotiin työskentelemään, on varmastikin punnittava, voiko toimitilat vaihtaa pienempään. Säästyneillä vuokrakuluilla voi ehkä investoida kotitoimistojen varusteluihin – työtehtävästä riippuen tarpeen voi olla esimerkiksi tulostimen, kuulokkeiden tai hyvän työtuolin hankkiminen. Verottaja tosin pitäisi saada vielä ajan tasalle tällaisten uusien työsuhde-etujen verotuksen tulkitsemisessa…

Toimisto on ihmistä varten

Itse toimistotilaa voikin sitten omistaa enemmän yhteisen tekemisen puitteiksi. 31 % vastaajista haluaisi käyttää toimistoa ennen kaikkea pallotellakseen ideoita muiden kanssa, ja 30 % tulisi toimistolle ihan vain tavatakseen työkavereita. Sosiaaliset suhteet ovat työyhteisössäkin se liima, jonka vuoksi moni jaksaa herätä uuteen päivään ja tarttua hommiinsa. Sitä ei pidä unohtaa, vaan luoda ihmisten kohtaamisille tilaa ja aikaa.

2010-luvulla toimistoja on jo muutettu monitoimitiloiksi ja avoimiksi, mutta harva kaipaa avokonttorin hälyä. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, miten entistä pienemmistä tiloista tehdään joustavia toimistoja, jotka palvelevat samaan aikaan showroomina, asiakaskohtaamisissa, rauhallisina työskentelytiloina niille, jotka eivät halua viedä töitä kotiinsa, sekä luovuutta ruokkivina työpajoina ja ideariihinä tiimeille.

tietoturvasta

Jarkko Huhtaniitty

HP Suomi

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Jarkko Huhtaniitty


Lisää kategoriasta Tulevaisuus