Bonfire.fi

Miksi tarvitsemme tunneälykästä tekoälyä?

Kaupallinen yhteistyö: SHIFT Business Festival

Viime vuosina ovat tekoäly ja koneoppiminen puhuttaneet paljon ja kaikkialla. Puheen sävy vaihtelee puhujan oman tulevaisuuden kuvan mukaan: joku näkee ensisijaisesti työtä helpottavan ja rutiineilta vapauttavan palvelijan, toinen näkee massatyöttömyyttä ja anarkiaa. Suurin osa näkee jotain siltä väliltä.

Kehitys etenee kiihtyvällä tahdilla, ja on vaikeaa edes aavistaa missä olemme 10 vuoden kuluttua. Todellisuus on kuitenkin se, että samanaikaisesti olemme melko huonoja käyttämään sitä faktatietoa ja “älyä” mitä koneet ja muut lähteet meille antavat. Me kun emme tee päätöksiä juuri nimeksikään tietojen pohjalta. 

Yuval Hararin kirja Homo Deus lienee jo jokaisen suomalaiskodin kirjahyllyn luottokoriste. Mielestäni yksi kirjan osuvimpia kiteytyksiä koskee tietoa ja sen evoluutiota. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, miten tieto ei olekaan absoluuttista, vaan oman ympäristönsä tuote. 

Keskiajalla tiedon käsite oli uskontokeskeinen: 

Tieto = Pyhät kirjoitukset x  Logiikka

Länsimaissa tieteen vallankumous muutti tiedon käsitettä ja tietoa alettiin pitää nimenomaan tieteeseen liittyvänä. Tämä ajattelu on kantanut voimakkaana aina meidän aikaamme asti: 

Tieto = Empiirinen data x  Matematiikka

1900-luvun loppupuolella noussut humanismi puolestaan nostaa esiin juuri yllä esitetyn ajatuksen, että tietoon vaikuttaa yksilön tulkinta ja näin ollen myös konteksti. 

Tieto = Kokemukset x Fyysisen/emotionaalisen reaktion voimakkuus

 

Nykytiede tukee tätä viimeisintä tulkintaa: ihminen ei itse asiassa ole kovinkaan luotettava tieteellinen algoritmi sikäli kuin esim. kansantaloustieteessä on rationaalisesta päätöksentekijästä oletettu. Samasta tiedosta eri ihmiset vetävät aivan eri johtopäätökset. Itse asiassa jopa sama ihminen vetää eri johtopäätöksen päivästä ja tilanteesta riippuen. Ihmisen päätöksenteon algoritimissa onkin paljon sisältäpäin tulevia tekijöitä. 

Tämä johtuu siitä, että kokemuksemme samasta tilanteesta on erilainen riippuen hetkestä ja ympäristöistä. Kokemukseen vaikuttavat fyysinen tuntemus, tunnetila ja ajatuksemme kokemuksen hetkellä. 

Tekoäly lupaa meille parempaa ja laadukkaampaa tietoa. Jopa suoria dataan perustuvia päätösehdotuksia. Mutta hyvä kysymys on: miten voimme varmistaa, että ihmiset todella käyttävät tekoälyltä saamaansa tietoa päätöstensä pohjana? 

Tunteet hallitsevat päätöksentekoa 99 prosenttisesti

Tunteilla on tärkeä rooli päätöksenteossa. Tutkimusten mukaan ihmiset, joilta on kadonnut kyky tuntea ovat kykenemättömiä tekemään päätöksiä. Joidenkin väitteiden mukaan jopa 99% päätöksistämme perustuu tunteisiin. Jotta tekoäly voisi auttaa meitä päätöksenteossa, sen tulisi puhutella tunteitamme. 

Tunteiden syntyä tai tarkkaa toimintaa ei tunneta. Tunteita voidaan kuitenkin manipuloida, melko helpostikin. Olemme usein jopa suostuvaisia manipulointiin, tiedostamme esimerkiksi että kohteliaisuudet ja kasuaalit kehut eivät välttämättä ole totta, mutta otamme mielellämme vastaan niiden tuoman mukavan tunteen. Voisiko tekoäly siis olla ovela ja manipuloida meidät hyödyntämään sen tuottamaa tietoa? Olisiko se oikein? 

Jotta liiketoiminta ja päätöksenteko voisivat todella hyötyä tekoälystä, tulee meidän miettiä miten tekoäly puhuttelee meidän tunneälyämme. Miten tekoäly viestii luotettavuutta, ja kontroversiaalienkin ehdotusten uskottavuutta? Tekoälyn päätöksentekoa voi ihmisen olla mahdotonta ymmärtää, jolloin yksin perustelut eivät riitä. 

Ellei tekoäly sitten osaa perustella asioita yhtä hyvin, kuin perustelemme itse tarpeemme itsellemme kun todella haluamme jotain…

 

SHIFT Business Festival järjestetään neljännen kerran elokuun 29. ja 30. päivä Turussa. Nähdään siellä!

SHIFT is connecting groundbreaking technologies with leaders of traditional industries. Our attendees say that the biggest takeaways are meaningful conversations, prominent stage program, imaginative experiences and learning practical hands-on tools – but that they also enjoy networking possibilities as well as afterparties and several side events.

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys