Bonfire.fi

Miksi innovaatiot syntyvät startupeissa? Ja miten suuremmat yritykset voisivat pärjätä paremmin innovoinnissa?

Timo Lappi

Viime viikolla Slush 2019 täytti Helsingin joka vuoden marraskuun tapaan innovatiivisilla startupeilla sekä niitä etsivillä sijoittajilla ja suuryrityksillä. On yleinen tieto, että startupit ovat parempia radikaaleissa innovaatioissa kuin suuryritykset. Oletko miettinyt, mistä tämä johtuu?

Safi Bahcall etsii tähän kysymykseen vastausta kirjassaan Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries. Bahcall vertaa organisaatioita aineisiin. Niin kuin vedellä on eri olomuotoja (esimerkiksi kiinteä jää ja nestemäinen vesi), myös organisaatiot toimivat eri olomuodoissa. Veden tavoin organisaatiot voivat toimia vain yhdessä olomuodossa kerrallaan.

Startupin organisatorisena olomuotona on radikaalien innovaatioiden kypsytteleminen, kun taas suurten yritysten olomuotona on taloudellinen kasvu sekä tuotteidensa ja kannattavuutensa jatkuva parantaminen. Kuten vesi ei voi olla samanaikaisesti sekä kiinteässä että nestemäisessä olomuodossa, myöskään organisaatiot eivät voi samanaikaisesti sekä tehdä radikaaleja innovaatiota että keskittyä olemassa olevan liiketoimintansa jatkuvaan kasvattamiseen ja parantamiseen.

Startupeille on tyypillistä se, että tiimit ovat pieniä ja niillä on selkeä yhteinen ratkaistava ongelma. Tiimien hierarkiat ja palkkaerot ovat matalia, ja monilla tiimin jäsenillä on tyypillisesti osakkeita tai optioita. Kaikkien kannattaa siis käyttää energiansa ratkaistavaan ongelmaan eikä sisäpolitiikkaan. Jos startup onnistuu radikaalissa innovaatiossaan, sillä on valtava vaikutus startupin kasvuun, tuloihin ja arvoon. Kaikki organisaation jäsenet hyötyvät.

Startupien tavoin myös suurissa yrityksissä syntyy aihioita uusiksi radikaaleiksi innovaatioiksi. Ne kuitenkin valitettavan usein kuolevat jo varhaisessa vaiheessa. Mutta mistä tämä johtuu?

Radikaalin innovaation aihion kaupallistamiseen menee tyypillisesti paljon aikaa ja sen onnistumisen todennäköisyys on pieni. Vaikka radikaalin innovaation onnistumisella voi olla suuri kaupallinen merkitys suuryritykselle, suuryritys pitää fokuksen päivittäisen liiketoimintansa jatkuvassa tehostamisessa ja parantamisessa. Kun suuressa yrityksessä työskentelevä ihminen haluaa edetä yrityksen organisaatiossa, on useimmiten fiksumpaa painottaa radikaalin innovaation sijaan pieniä parannuksia. Ne näkyvät nopeammin ja toteutuvat todennäköisemmin.

Mitä suurempi yritys, sitä enemmän vaanii vaara ihmisten fokuksen siirtymisestä innovoinnista sisäpolitiikkaan. Miten tätä vaaraa voisi välttää?

Jotta epävarmat ja suuret innovaatiot voivat kypsyä suurissa yrityksissä, niitä kypsyttelevät tiimit pitää erottaa yrityksen muusta organisaatiosta. Yrityksen sisään pitää pystyä luomaan startupin pienen ja matalahierarkkisen organisaation olosuhteet.

Toisaalta tällainen sisäinen startup ei saa toimia kokonaan tyhjiössä, vaan fiksu yritysjohtaja pitää huolen siitä, että yhteys sisäisen startupin ja yrityksen muun organisaation välillä säilyy. Tällöin sisäinen startup pysyy ajan tasalla asiakkaiden ja yrityksen tarpeista, ja toisaalta muu organisaatio säilyy avoimempana sisäisen startupin innovaatioiden kaupallistamiseen.

Timo Lappi

Timo Lappi

Heltti

CEO

Timo Lappi on juristi ja kauppatieteilijä, josta on kuoriutunut kunnianhimoinen kasvuyrittäjä. Timo saa energiaa perinteisten toimialojen ravistelusta uusilla liiketoimintamalleilla ja erottuvaan asiakaskokemukseen panostamalla. Timon sydän sykkii hyvien työpaikkojen luomiselle, ja hänen yrityksistään Heltti onkin valittu Euroopan parhaaksi työpaikaksi terveysalalla ja Fondia lakialalla.

Lisää vaikuttajalta Timo Lappi


Lisää kategoriasta Johtaminen