Bonfire.fi

Miltä työskentely merkityksellisen liiketoiminnan parissa voisi näyttää?

Yrityskulttuuri, strategia, kyvykkyydet

Vastuullinen kapitalismi, yritysten olemassaolon tarkoitus, merkityksellinen liiketoiminta ja merkityksellinen työ ovat korostuneesti tänä vuonna niin johdon kuin Maailman talousfoorumin agendalla. Millä ovat ne keinot, joilla merkityksellinen liiketoiminta rakennetaan? Entä miltä työskentely tarkoituksensa ohjaamassa yrityksessä voisi näyttää?

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä yritysten menestymistä tulee vauhdittamaan merkittävästi niiden kyky aikaansaada positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Riikka Tanner kirjoittaa Johdon agendalla 2020 -raportissa:

”Elämme maailmassa missä ilmastonmuutos sekä taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo ovat niin silmiinpistäviä, että meidän on mahdotonta sulkea siltä silmiämme. Muutos asiakkaiden ja kuluttajien käytöksessä on ollut dramaattinen ja entistä herkemmin otamme kantaa yrityksen tapaan kantaa vastuunsa äänestämällä omilla valinnoillamme, niin kuluttajina kuin työntekijöinä. Korporaatiot ja niiden johtajat tuntevat paineen ja ottavat julkisesti yhä useammin kantaa myös vastuullisuuden puolesta.”

Tarina tulevaisuudesta kertoo, millaista on työskennellä merkityksellisen liiketoiminnan parissa. Tervetuloa tulevaisuuteen Aninkan, Sampsan ja humanoidirobotti Raunin kanssa!

 

1. Selkeä, yhteinen tarkoitus antaa kiintopisteen epävakaassa maailmassa

Uusi vuosi on juuri vaihtunut. Aninka ja Rauni viimeistelevät esitystä tulevista toiminnan painopisteistä. Tulossa on jälleen keskustelu yrityksen hallituksen kanssa tavoitteiden ekologisesta kestävyydestä ja sosiaalisesta vastuullisuudesta. On myös aika valita, mihin pitkällä tähtäimellä tehtävään, globaalien haasteiden ratkaisemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitystoimintaan haetaan rahoitusta. Vakavien luonnonkatastrofien sekä niistä johtuneiden strategisesti tärkeiden infrastruktuurien tuhoutumisen ja satojen eri puolilla maailmaa tapahtuneiden kuolemantapausten myötä otettiin vuonna 2022 käyttöön aiempaa tiukempia säädöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. YK:n kestävän kehityksen (Agenda2030) tavoitteiden toteuttamisesta tuli tuolloin lainsäädännöllinen perusedellytys kaikille julkisesta rahoituksesta kiinnostuneille yrityksille. Rahoituksen ehdot ovat kuitenkin erittäin tiukat. Aninka kerää nyt yhdessä humanoidirobotti Raunin avustuksella ideoita siihen, kuinka yritys voisi parhaiten tuottaa ratkaisuja sekä käsillä oleviin yhteiskunnallisiin että ympäristön kannalta tärkeisiin tarpeisiin. Kuten aina, on ideoista käyty laajaa ja yhteistä keskustelua koko yrityksessä ennen niiden esittämistä hallitukselle. Lisäksi on huomioitu erilaiset työntekijäkohtaiset uratoiveet ja merkityksellisyyden lähteet.

2. Itseä ja toisia johdetaan arvojen ja periaatteiden mukaisesti

Esityksen pidettyään Aninka tapaa yrityksen uuden tulokkaan Sampsan. Yrityksen tulostaulua silmäillen Aninka esittelee Sampsalle, kuinka humanoidirobotti Rauni kerää tietoa yksilöittäin ja ​​tiimeittäin. Lisäksi työntekijöiltä, ​​asiakkailta että rahoittajilta kerätään jatkuvasti palautetta. Näin erilaiset yksilö- ja ryhmäsuoritukset ja käyttäytymiset tallentuvat sovellukseen, joka sitten näyttää, kuinka yksilöt ja tiimit menestyvät ja toimivat suhteessa yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin. Kun sovellus otettiin käyttöön vajaat kaksi vuotta sitten, päätettiin samalla siirtyä työn tulosperusteisesta palkitsemisesta käyttäytymispohjaiseen palkitsemiseen. Kuten Aninka sen selittää, sovelluksen avulla Sampsa ei ainoastaan seuraa palkkaansa, vaan se tarjoaa hänelle myös ohjeita siihen, kuinka hän voi mukauttaa ja parantaa toimintaansa ja käyttäytymistään. Toisin sanoen, arvopohjaisen käyttäytymisen nojaava sovellus tukee työntekijöitä ehdottamalla heille muun muassa uraneuvontaa ja mentorointia ennakoivasti ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

3. Tiimeillä ja yksilöillä on valta ja tarvittava tieto työtä koskevaan päätöksentekoon

Seuraavana päivänä Aninka saattaa Sampsan hänen ensimmäiseen tiimikokoukseensa. Humanoidirobotti Rauni analysoi nopeasti keräämänsä tiedot kaikista erilaisista antureista, puettavista esineistä ja sovelluksista, joita yksittäiset henkilöt tai tiimit ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana. Tiedot kattavat uni-, ravinto-, stressi- ja motivaatiotasot, samoin kuin kaikki liikuntasuoritukset, työajat ja niin edelleen: yrityksessä ollaan niin sanotusti töissä kokonaisina ihmisinä ja siksi tiimi on sopinut, että dataa heistä kerätään kattavasti. Esitetyn analyysin ja suositusten perusteella tiimi keskustelee siitä, kuinka he jakavat tehtävät parhaiten sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden että oman parhaan työkykynsä mahdollistaen. On tärkeää varata tarvittavasti lepoaikaa niille työntekijöille, jotka ovat kuormittuneita työstä tai elämänsä kokonaistilanteesta tai eivät jollain muulla tavalla tunne oloaan erinomaiseksi. Koska monet tiimin jäsenistä ilmaisevat haluavansa kehittää samalla itsensäjohtamisen taitojaan, tiimi päättää palkata valmentajan avukseen. Tiimi kääntyy Raunin puoleen. Rauni varmasti löytää sopivan valmentajan tähän tehtävään.

4. Moniosaajatiimejä yhdistää halu kasvaa ja kehittyä

Tiimikokouksen jälkeen Sampsa on utelias tietämään, millä perustein hänet valittiin omaan tiimiinsä. Niinpä Aninka selittää hänelle, miten työn jakautuminen ja muotoilu toimii suuressa ekosysteemissä, johon yritys kuuluu. Laajaan, henkilötasolla ylläpitämäänsä tietokantaan nojautuen Rauni tietää varmasti parhaiten koko ekosysteemin potentiaalin. Siksi juuri Rauni tekee henkilövalinnat uusiin asiakastehtäviin. Ottaen huomioon erilaiset persoonallisuuspiirteet, aiemmat kokemukset, jo kehittyneet kyvyt, kiinnostuksen kohteet, motivaation ja ryhmätyötaidot Rauni muodostaa moniosaajatiimejä, joilla on vahva tietotaito ja yhteinen halu kasvaa ja kehittyä. Useimmiten Rauni varmistaa myös sukupuolen, iän ja kansallisuuksien monimuotoisuuden ja vahvistaa näin inklusiivisuutta.

5. Sisäinen motivaatio johdattaa seuraavien mahdollisuuksien luo

Kuukausien saatossa Sampsan päivät yrityksessä täyttyvät asiakasprojekteista, joissa hän saa toteuttaa unelmaansa antropologiaa ja taidetta hyödyntäen. Siksi hän suorastaan säpsähti saadessaan muutama päivä sitten Raunilta ilmoituksen motivaatiotasonsa laskusta. Huolestuneena Sampsa avasi Raunilta saamansa tilanneanalyysin. Itse asiassa, hänen oppimiskäyränsä olikin saavuttanut huippunsa nykyisissä tehtävissään ja siksi uutta kehitystä ei enää voinut havaita. Analyysissä korostettiin, että saadakseen oppimiskäyränsä takaisin kasvuun oli hänen aika siirtyä uudenlaisiin projekteihin, huomioiden samanaikaisesti hänen omat intohimonsa ja ammatillisen kehittymisen tavoitteet. Seuraavana päivänä, ollessaan lounaalla Aninkan kanssa, Sampsa sai ilmoituksen uudesta projektistaan. Projektikuvausta lukiessaan Sampsan valtasi jännitys. Mieleen muistuivat myös Aninkan sanat hänen ensimmäisenä päivänään: ”Joskus tuntuu siltä kuin Rauni tuntisi meidät paremmin kuin me itse.”

Merkityksellisyys liiketoiminnan johtotähtenä lisää yhteyden tunnetta, vahvistaa motivaatiota sekä vahvistaa liiketoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi uusimpien tutkimusten mukaan merkityksellinen liiketoiminta näyttäisi myös olevan yrityksen kasvun vauhdittaja. Työn tulevaisuus ja jo nykyisyyskin on työtä merkityksellinen liiketoiminnan parissa. Liiketoiminnan tarkoituksella on kuitenkin vain rajallinen voima, jos yritys ei voi toimia sen mukaisesti: millä keinoin onnistumme luomaan uudenlaisia organisaatioita, joissa niin merkityksellinen liiketoiminta kuin merkityksellinen työ kukoistaa?

Tämä tulevaisuustarina on kirjoitettu yhdessä Sanna Ketonen-Oksin ja Millariia Wikmanin kanssa.

Kati Jarvi

Kati Järvi

Lindström

Senior Vice President, Strategy

Katin henkilökohtainen tarkoitus on haastaa ja tukea suomalaisia organisaatioita rakentamaan tulevaisuuslähtöisiä, merkityksellisiä kasvustrategioita, vahvistaa kyvykkyyksiä sekä kehittää niiden kulttuuria arvojohdetuksi ja työn merkityksellisyyttä tukevaksi. Tätä missiota Kati toteuttaa Lindströmillä, yhdellä Suomen vanhimmista yhtiöistä, joka käy läpi mielenkiintoista strategiamatkaa. Kati kirjoittaa mm. tulevaisuuden ennakoinnista, strategiasta sekä strategian tekemisestä eläväksi.

Lisää vaikuttajalta Kati Järvi


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys