Bonfire.fi

Mehiläisen pisto -podcast: Mistä työn merkitys ja motivaatio syntyvät?

Kaupallinen yhteistyö Mehiläisen kanssa.

Mehiläisen Pisto -podcastin Työterveyden uusi suunta -sarjassa vieraana on Framery Acousticsin Head of People and Culture, Anni Hallila, joka keskustelee Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtavan työterveyspsykologi Maaret von Wrightin kanssa siitä, mistä työn merkitys ja motivaatio syntyvät.

Kun Anni palasi kuusi vuotta sitten takaisin töihin toiselta äitiyslomaltaan, edessä odotti uusi, inspiroiva tehtävä sekä seuraava askel uralla: Human Capital and Diversity Leadin rooli silloisessa työpaikassa. Hän odotti innolla tehtävää, mutta huomasi kuitenkin pian motivaation olevan kateissa. Syy motivaation laskuun oli ongelma, josta moni uudessa tehtävässä aloittava kärsii: huijarisyndrooma.

Anni pääsi eroon huijarisyndroomasta ja motivaation puutteesta kollegoidensa avulla. Kun itsestä tuntui, ettei työstä tule mitään, ympäriltä tuleva luotto omaan osaamiseen auttoi eteenpäin. Motivaation löytämiseen auttoi lisäksi voimakas sisäinen intohimo työn aiheita kohtaan ja halu tehdä merkityksellistä työtä hyvin.

Työmotivaation ylläpito on yksilön vastuulla

Anni kokee, että työmotivaation ylläpito on pohjimmiltaan yksilön vastuulla:

”Kukaan ei voi tulla lusikalla antamaan onnellisuutta tai merkityksellisyyttä eikä työmotivaatiota. Sen täytyy löytyä itsestä ja siitä, mikä itselle on tärkeää, miksi oma rooli on tärkeä ja mikä merkitys sillä on.”

Hän kuitenkin näkee, että myös kollegoilla, esimiehillä ja organisaatiolla on iso rooli mahdollistajana eli siinä, millaisia väyliä tarjotaan motivaatiota ruokkivien asioiden toteuttamiselle. Välttämättä työmotivaation puuttuminen ei kuitenkaan näy päällepäin ja siksi yksilöllä on aina vastuu tuoda ongelmansa esiin. Mutta tämä vaatii organisaatiolta sellaista kulttuuria, jossa vaikeistakin asioista voidaan keskustella.

”Avoin kulttuuri tarjoaa väylän sille, että työntekijä uskaltaa itse sanoa, jos jotain on pielessä. On se sitten esimerkiksi se, että haluaa lisää vastuuta tai ei löydä väylää oman luovuuden käyttämiselle. Kulttuurin tulee tukea tällaista keskustelua.”

Lisäksi Anni korostaa, että esimiehen tulee tuntea oma tiiminsä niin hyvin, että tunnistaa yksilöiden vahvuudet ja osaa niiden pohjalta ohjata jokaista eteenpäin ja ruokkia motivaatiota. HR:n vastuulla taas on sellaisten puitteiden tarjoaminen, joissa esimies ja sen myötä myös työntekijä voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. HR voi auttaa työmotivaation johtamista tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia kuten koulutuksia tai uusia rooleja.

Anni uskoo, että jokainen haluaa tehdä merkityksellistä työtä, vaikkei työn merkityksellisyyttä aktiivisesti ajattelisikaan. Merkityksellisyyden löytäminen motivaation tavoin lähtee yksilöstä itsestään: työn tekemisen tulee tuntua tärkeältä itselle. Hän neuvoo keskustelemaan aiheesta työkaverin tai esimiehen kanssa, jos merkityksellisyyden löytäminen tuntuu haastavalta. Sitä kautta voi avautua, miten oma työ vaikuttaa kokonaisuuteen ja loppujen lopuksi asiakkaaseen.

Lue koko artikkeli tai katso video täältä. 

Lisää Mehiläisen pisto -podcastjaksoja löydät täältä. 

Mehiläinen

Lisää vaikuttajalta Mehiläinen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys