Bonfire.fi

Kuinka rakentaa vakaa markkinointiteknologian perusta

Jokainen liiketoiminta tarvitsee turvallisen, skaalautuvan ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaava markkinointiteknologian alustan, platformin mikä tukee ketterää liiketoimintaa ja kasvua.

Keskeisimmät syyt siihen miksi monet yritykset kokevat, ettei heidän markkinointiteknologian alusta vastaa tarpeisiin

  1. Liian hidas time to market personoidulle digitaaliselle asiakaskokemukselle kaikissa kanavissa johtaa kyvyttömyyteen toimittaa relevanttia ja ajantasaista viestintää asiakkaille. Heikosti toimivat prosessit, joiden tulisi yhdistää tarvittavat tiedot erilaisista siiloista vaikuttavat brändin kykyyn luoda kysyntää ja sitouttaa asiakkaita. Se myös venyttää aikaa kampanjoiden toteutuksen, analyysin, sekä parannuksien ja korjauksien välillä, jolloin oppiminen hidastuu.
  2. Asiakkaiden odotuksia vastaavan asiakaskokemuksen luominen ja toimittaminen kasvattavat kustannuksia. Johdonmukaisen personoinnin puute pitkällä aikavälillä ja läpi koko asiakaspolun johtaa heikkoon konversioon.
  3. Vaikeus seurata ja ymmärtää asiakkaiden interaktioita eri kanavien välillä, aukkoja asiakaspolun tietomallin määrittelyssä ja käytettävissä olevan tiedon hyödyntämättä jättäminen, mikä estää näkyvyyden, hidastaa parannuksia, ja heikentää myynnin ja markkinoinnin prosesseja.
  4. Teknologiainvestoinnit, jotka eivät tue tai vastaa asiakkaan tarpeisiin, eivätkä pysy mukana kehityksessä vaan johtavat kalliiseen päivitys- ja uudistussykliin ja happanevat olemassa olevan legacyn kanssa.

Mistä lähteä liikkeelle

Haluat markkinointiteknologian ratkaisun, joka tekee reaaliaikaiset personoidut tarjoukset automaattisesti ja kääntää markkinoinnin investoinnit tuottavaksi sisällöksi. Tämä mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen ja lisää lojaaleja asiakkaita.

Tarvitse kolme peruspilaria kivijalaksi: Vakaa Digitaalinen perusta, foundation. Connected Experience. Sisältömarkkinointi ja nopea julkaisu.

Luo sitouttava monikanavainen digitaalinen asiakaskokemus

Gartner toteaa, että sisällöntuotannon prosessi voi olla suurin digitaalisen markkinoinnin rajoittaja. Markkinointiteknologian ratkaisukokonaisuus, jossa ratkaisut ja työkalut puhuvat samaa kieltä, on olennaista sisällöntuotannon nopeudelle, sekä kasvattaa läpimenoa ja ketteryyttä.

Kun sinulla on oikeat prosessi ja työkalut, kuten Adobe Audience Manager, Target, Media Optimizer ja Analytics, sinulla on tehokkaasti, usein valmiiksi integroituva alusta nykyaikaiseen työnkulkuun, mikä nopeuttaa personoidun asiakaskokemuksen jalkautusta.

Sitouta asiakkaat personoiduilla markkinointiviesteillä

Kun haluat tarjota asiakkaille henkilökohtaisia markkinointiviestejä, yhdistä myynnin ja markkinoinnin panostukset, mikä pakottaa hajottamaan siilot, mikä helpottaa yhteistyötä ja mahdollistaa suuremman liiketoimintakokonaisuuden, jonka ansiosta teet parempia päätöksiä ja pystyt optimoimaan asiakkaan matkaa koko elinkaaren. Kaivautukaa siis ulos poteroista ja tehkää yhdessä.

Keskity liiketoimintaan ja unohda IT-huolet

Modernin digitaalisen asiakaskokemuksen teknologian monimutkaisuus ja ylläpitäminen voivat olla kallista ja uuvuttavaa. Markkinoinnin ja myynnin kannattaa unohtaa tämä kertaheitoilla. Etsi kumppani, jolle voit ulkoistaa nämä huolet, älä yritä kasvattaa tarpeettoman suurta in-house tiimiä, koska maailma menee nopeammin eteenpäin kuin mitä in-house pysyy ikinä perässä. Asiansa osaava kumppani huolehtii puolestasi riskeistä, standardeista ja säädöksistä tarjoten tehokkaan kyvyn skaalautua tarvittavaan suuntaan.

Mistä tiedät, että olet löytänyt oikean markkinointiteknologian ratkaisun

Hyödyt oikein valitusta markkinointiteknologiasta

Keskeiset mittarit markkinointiteknologialle

 

Oikeilla työkaluilla voit hyödyntää omaa, toisten ja kolmansien osapuolten dataa luodaksesi tarkasti personoidut asiakaskohtaiset viestit kaikissa kanavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Oikein valittu markkinointiteknologia mahdollistaa systemaattisen tavan kohdata asiakkaat silloin kuin heille parhaiten sopii ja tarve on. 

Esamatti Vuolle

Esamatti Vuolle

Costa Commerce

CEO, Co-founder

Lisää vaikuttajalta Esamatti Vuolle


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi