Bonfire.fi

Markkinointi on muutakin kuin mainontaa

Markus Nieminen

Tämän blogin tarkoitus on kirkastaa markkinointi termiä ja mitä kaikkea tuo väärinymmärretty termi pitää sisällään. Tarkoituksenani ei ole nostaa markkinointia ainoaksi keinoksi voittaa, vaan painottaa sen roolia ja suhdetta muihin tärkeisiin yrityksen funktioihin, keinoihin ja tapoihin toimia.

Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää määritellä mitä markkinointi tarkoittaa. Markkinointi on yrityksen funktio, joka määrittelee miten yritys toimii markkinalla. Sana itsessään juontuu sanoista market tai market place. Se on siis kaikkea yrityksen toimintaa, joka vaikuttaa yrityksen toimintaan markkinoilla. Aika laaja käsite siis. Näin ollen ainakin voidaan todeta että markkinointi on laajempi asia kuin mainonta. Tähän harhaluuloon kuitenkin törmää alituiseen kun keskustellaan yrityksen toiminnasta.

Jo Drucker totesi että yrityksellä on vain kaksi funktiota: markkinointi ja innovointi. Vaikka toteamus on vanha, se ei tee siitä huonoa tai väärää. Markkinointi on nykyisessä markkinassa selviämistä ja uuden markkinan selvittämistä. Innovointi on taas täysin uuden markkinan synnyttämistä vanhan markkinan ulkopuolelle.

Markkinointi ei ole ainoa funktio mitä tarvitaan

Toimiakseen yritys tarvitsee teorian (markkinointi) lisäksi myös malleja miten yritys toimii (design) ja kaiken mahdollistavan kommunikaation (viestintä). Yksinään mikään näistä kolmesta asiasta ei synnytä hyvää yritystä, vaan kaikki yhdessä.

Se miten yritys toimii, tuottaa tuotteita ja palveluita markkinoille, kutsutaan designiksi. Design on tekemistä, jota voidaan suorittaa erilaisilla malleilla. Ennen kaikkea se on kuitenkin jatkuvaa tekemistä ja kehitystä. Tämä määrittää kuinka yritys tuottaa lisäarvoa nykyisille markkinoille ja kuinka se voi mahdollisesti innovoida täysin uusia tuotteita tai palveluita muille markkinoille.

Viestintä, johon myös mainonta kuuluu, on funktio, jolla markkinoinnin teoria ja design tekeminen mahdollistetaan. Viestinnällä on kaksi oleellista muotoa, sisäinen ja ulkoinen. Sisäisen viestinnän tarkoitus on tietenkin auttaa ja ylläpitää yrityksen tapaa toimia. Ulkoinen viestintä taas luo kysyntää markkinoilla ja kertoo yrityksen tahtotilasta nykyisillä ja tulevilla markkinoilla.

Tässä blogissa aion siis muun muuassa perehtyä yllä oleviin asioihin, eli markkinointiin, designiin ja viestintään.

Toivottavasti tästä on hyötyä sekä yrityksille että markkinointi-, viestintä- ja designtoimistoillekin. Tämä on kuitenkin meidän yhteinen tehtävä, saada suomalaiset yritykset loistamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Markus Nieminen

Markus Nieminen

TBWA\Helsinki

Content Director & Creative Director

Lisää vaikuttajalta Markus Nieminen


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi