Bonfire.fi

Markkinoinnin ammattilaiset ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, ei ongelmaa 

Miksi kirjoittaa kirja markkinoinnista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta? Eivätkö esimerkiksi markkinointi ja myynti ole vähintään osasyyllisiä ylikulutusyhteiskuntaan, jossa ostamme niin pikamuotia kuin pikahuonekalujakin? Varmasti näinkin, mutta Riku Mattilan kanssa kirjoittamamme Kestävä markkinointi – Ilmastonmuutosopas brändeille (Alma Talent 2020) ottaa toisen näkökulman. Uskomme nimittäin, että brändinrakennuksen, markkinoinnin ja vaikuttamisen ammattilaiset ovat juuri nyt ilmastonmuutoksen torjunnan oikealla puolella.

Ensinnäkin, nämä ammattilaiset toimivat kokemuksemme mukaan omissa organisaatioissaan tulevaisuusantenneina. He paitsi ymmärtävät asiakasta ja yhteiskuntaa, mutta myös toimia muutosagentteina sisäisesti. 

Toiseksi, yksityisellä kulutuksella on merkittävä rooli taloutemme ja ympäristömme suunnan ohjaamisessa. Teollisen yhteiskunnan tavarapaljous paukutti planetaarisen kestokyvyn rajoja, kun sekä se mitä myytiin ja se mitä ostettiin, kohdistui enemmän tai vähemmän kestämättömästi tuotettuihin kulutustavaroihin. Väistämätön siirtymä vähähiiliseen kiertotalousyhteiskuntaan kuitenkin pakottaa yritykset myymään uusia asioita. Tähän tarvitaan vaikuttamisen ammattilaisia. 

Kolmanneksi, markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaiset ovat ongelmanratkaisijoita, kouliintuneita toimimaan muutospaineissa ja yhdistämään tulevaisuusperspektiivin toimintaan tässä ja nyt. Ihmisiä, jotka näkevät käytännön muutospolut nykyhetkestä uuteen visioon, osaavat fiksata tästä päivästä sen mitä tarvitsee, mutta tunnistavat myös, mikä on arvokasta ja pysyvää ja käyttää sitä polttoaineena tulevaan.

Näitä ihmisiä kutsumme kirjassamme transitionääreiksi. He eivät keskity ainoastaan tämän päivän tulokseen, mutta eivät myöskään pelkästään  heiluttele visiokäsiä siitä, mitä ehkä voi tapahtua vuonna 2050. Nämä ammattilaiset ovat muutoksen eteenpäinviennin ammattilaisia, tässä ja nyt. 

Ja heille omistamme kirjamme.

 

Petteri Lillberg

Demos Helsinki

Vanhempi konsultti

Petteri Lillberg (M.Phil) on Demos Helsingin vanhempi konsultti. Petteri työskentelee strategian, ennakoinnin ja yritystoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parissa. Aivan erityisesti, Petteri auttaa yrityksiä tunnistamaan ja toteuttamaan uusia arvonluonnin ja aineettoman pääoman välineitä. Ennen Demosta, Petteri oli McCannin pohjoismainen strategiajohtaja. Näkyvä kolumnisti ja puhuja, Petterillä on M.Phil Cambridgen yliopistosta. Hän istuu myös Unicef Suomen hallituksessa.

Lisää vaikuttajalta Petteri Lillberg


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys