Bonfire.fi

Koronavirus osoittaa kykymme ratkaista globaaleja ongelmia

Pasi Sillanpaa

Koronaviruksen synty ja seuraukset oli tunnistettu ennen kuin siitä tiedettiin mitään. Myös parhaat ratkaisut ongelman poistamiseksi olivat tiedossa. Aivan kuin ilmastonmuutoksen torjunnassakin, kyse on kuitenkin siitä, halutaanko parhaita käytäntöjä käyttää.

Kaksikymmentä strategisen ennakoinnin, lääketieteen, biotieteiden, kansallisen turvallisuuden ja talouden asiantuntijaa USA:sta mallinsi viime lokakuussa koronaviruksen kaltaisen epidemian synnyn ja leviämisen. Näin kirjoittavat Samuel Brannen ja Kathleen Hicks Politico -lehdessä.

Mallinnuksessa tuntematon virus lähti liikkeelle Berliinistä, levisi yhden matkustajan mukana USA:aan ja lopulta epidemian lailla ympäri maailmaa. Aivan samankaltainen tapahtumasarja on ollut koronaviruksenkin kohdalla.

Miten ratkaista globaali pandemia?

Brannen ja Hicks kertovat, että ennakointiryhmä havaitsi neljä keskeistä pandemian leviämistä estävää tekijää:

  1. Kyky havaita uhka nopeasti
  2. Sekä kotimainen että kansainvälinen luottamus tietoon
  3. Tiedon avoin jakaminen
  4. Yksityisen sektorin innovaatioiden nopea ja tehokas hyödyntäminen

Politicon artikkelissa asiantuntijat totesivat, että oli tavallaan onni, että virus syntyi juuri Kiinassa, sillä Kiina kuuluu niihin harvalukuisiin valtioihin, joissa hallinto voi määrätä ihmisten elämästä ja pakottaa heidät tekemään kuten viranomaiset sanovat. Se esti viruksen vielä laajemman leviämisen.

Jos joku katsoi lauantaina uutisia, niin siinä italialainen nainen oli lähdössä junamatkalle viranomaisten ohjeista huolimatta. Hän vain totesi ykskantaan, että viranomaiset liioittelevat ongelmaa.

Koronavirusepidemian ratkaisu opettaa myös ilmastonmuutoksen ja monen muun laajasti vaikuttavan ongelman ratkaisua

Ihan sama lista, kuin pandemian ratkaisemiseen, sopii kaikkiin globaaleihin ongelmiin. Kaikki globaalit ongelmat vaativat varhaista havaitsemista, luottamusta tarjolla olevaan tietoon, tiedon avointa jakamista ja yksityisen sektorin yhteistyötä hallinnon kanssa.

Ongelmat ovat erityisesti tietoon luottamisessa ja toimeenpanossa

Kun parhaat asiantuntijat ryhtyvät tekemään yhteistyötä parhailla työmenetelmillä, kyetään monia suurelle yleisölle yllättäviä asioita ennakoimaan hyvinkin tarkasti. Ongelma vain on siinä, että voimme tuskin koskaan koota sellaista ryhmää, jonka sanaan uskotaan kakistelematta. Suuri osa maailman ihmisistä on tottunut siihen, että viimeistään poliitikot valehtelevat ja myyntimiehet myyvät. Molempia ryhmiä pidetään opportunistisina ja siksi heidän väitteensä halutaan kumota.

Ongelmista tulee aina poliittisia, jos ne koskevat useampaa kuin yhtä ihmistä

Maailman isoja ongelmia, eikä edes pienen yrityksen pieniä ongelmia ratkaista ilman politiikaa. Jo kaksi ihmistä joutuu käyttämää diplomatiaa toisiaan kohtaan, jotta he saavat aikaiseksi yhteisen tavoitteen ja toimivat sen eteen.

Strategia-ammattilaiset korostavat yleensä strategiapäätösten rationaalisuutta, mutta rationaalisuus strategiatyössä on suuri harha. Rationaalisuus päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun lähdetään keskustelemaan siitä, miten ihmisten työ muutuu uuden strategian seurauksena. Aivan kuten sillä italialaisella naisella, joka näki tärkeämmäksi päästä matkustamaan kuin estää pandemian leviämistä.

Tulevaisuuden suuret ongelmat selviävät vain tekemällä entistä parempia arvioita monimutkaisten ongelmien seurauksista ja toimimalla niin, että tietoon voidaan luottaa.

Paraskaan tieto ei auta, jos ihmiset eivät usko ja toimi yhdessä.

Pasi Sillanpaa

Pasi Sillanpää

Kuudes Aisti Oy

Strategisti

Strategiatyön ja markkinoinnin ammattilainen Pasi Sillanpää tuntee erottuvien strategioiden ja markkinointikonseptien lainalaisuudet. Hän tuntee strategiatyötä tiedon jalostamisesta ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Pasi sekä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan muutosta että puhuu ja kirjoittaa aktiivisesti aiheen ympäriltä.

Lisää vaikuttajalta Pasi Sillanpää


Lisää kategoriasta Johtaminen