Bonfire.fi

Kolmen kaljan sääntö

Tapio Peltonen

Kolmen kaljan sääntö syntyi Slush Singaporen jatkoilla 14 tunnin työpäivän jälkeen. Säännön ydin on tämä: Oman yrityksen strategiaa pitää osata soveltaa vaikka unissaan tai promillen humalassa – aina silloin kun yhteistyömahdollisuus tulee eteen.

Strategiapaperit ovat hyviä. Strategian kova testi on kuitenkin potentiaalisen kumppanin kohtaaminen: mahdollisuuden oivaltaminen ja kommunikointi. Ydinviestien on oltava silloin selkeät. Kommunikaatio paljastaa nopeasti, miten paljon toinen haluaa (ja kykenee) yhteistyöhön.

Onko sinun yritykselläsi mahdollisuuksille ja muutoksille avoin strategia, jota on helppo viestiä? Jos et kykene kommunikoimaan, kiinnostunutkaan partneri ei osaa tarjota sinulle mitään. On selvää, että yhteistyön ymmärtäminen vaatii konkreettista kiinnittymiskohtaa.

Yhteistyö vaatii oman strategian ymmärtämistä

Oppikirjat usein korostavat vastapuolen strategian analysointia, mutta käytännössä keskeistä onkin hallita oma suunta – tai pikemminkin suuntavaihtoehdot.

Markkinatalous on suurimmalta osin yhteistyötä. Yhteistyötä syntyy ymmärryksestä yhdistää omia ja kumppaneiden, jopa kilpailijoiden, strategioita. Tämä yhteensovittaminen edellyttää avoimuutta, kumppanin liiketoiminnan ymmärtämistä (empatia) ja omien strategisten kotiläksyjen tekemistä.

Yhteistyömahdollisuuksia luodaan oman strategian tuntemuksen kautta esimerkiksi näin:
1) Kurkota yli nykyisen strategian sen mahdollisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin
2) Löydä keskusteluissa yhteinen näkemys niistä vaihtoehdoista, jotka edistävät molempien missioita.
3) Testaa käytännössä ja kuuntele palautetta.

Todellinen taito on siis ymmärtää toisen strategia, sovittaa se omiin strategiavaihtoehtoihin ja luoda yhteinen mahdollisuus. Se vaatii uuden ja hypoteettisen todellisuuden rakentamista.

Yrityksen “pitch” eli myyntipuhe on ennalta valmisteltu jotain rajattua tavoitetta, kuten rahoituksen hakemista, varten. Kahden potentiaalisen partnerin keskustelu vaatii enemmän: luovaa ymmärrystä ja joustavaa tilanteeseen reagoimista. Strategioiden sovittaminen on tavoitteiltaan avoimempaa ja iteroivaa – dialogia.

Proaktiivinen yhteistyökyky on yrittäjämäisen osaajan tärkeimpiä taitoja

Potentiaalisten partnereiden arviointia voi harjoitella työstämällä skenaarioita. Nämä opit pätevät helppoihin ja selkeisiin partneruuksiin. Mutta mitä jos pyritään tekemään radikaaleja ja innovatiivisia asioita, joita ei ennen ole tehty – tai osattu kirjata strategiaan?

Tämä vaatii erityistä heittäytymistä ja yhteistyöosaamista. Kirjoitin aiemmassa Bonfire-artikkelissani yrittäjämäisistä osaajista. He ovat niitä, jotka luovat uutta yhteistyön ja jatkuvan oppimisen kautta.

Startupeille kumppanit ovat elintärkeitä. Siinä on yksi syy, miksi startupien strategiat on erityisen joustavia. Ison kassan tai tekijöiden puute pakottaa kehittämään rinnakkaisia ja potentiaalisia strategioita eri kumppaneiden kanssa. Vaihtoehdot antavat joustovaraa nopeille kokeiluille ja rohkeille päätöksille. Startupin strategiatyö on yhtä aikaa vapaampaa ja moniulotteisempaa, vaikempaa.

Myös isommat yritykset tarvitsevat yhä enemmän kykyä proaktiiviseen yhteistyöhön, esimerkiksi menestyäkseen ekosysteemeissä ja alustataloudessa. Parhaiten yhteistyötä oppii tekemällä, varsinkin yrittäjänä tai yrittäjien kanssa.

Kun tapaat Slushin jatkoilla kolmen kaljan jälkeen sattumalta mielenkiintoisen kontaktin, tehtäväsi on ottaa selvää, mitä yhteistä teille on. Kyky hyödyntäää sattumaa ei ole sattumaa. Yhteistyön lähtökohtana on avoimuus ja uteliaisuus sekä kyky löytää toista hyödyttäviä yhteisiä mahdollisuuksia. Pohjalla on “yleissivistys” erilaisista liiketoiminnoista ja oman strategian sekä tulevaisuuden vaihtoehtojen vahva osaaminen.

On jokaisen organisaation ja yrittäjän vastuulla kehittää strategiaosaaminen ns. onnellisten sattumien (serendipity) vaatimalle tasolle.

Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys