Bonfire.fi

Kohtaamme huomenna sen todellisuuden, josta asiantuntijat viestivät tänään

Elisa Kitunen

Pitkäjänteisyyttä. Sitä yrittäjä William von der Pahlen haluaa lisää suomalaiselta keskustelulta. Williamia risoo se, että mediakenttää värittävät klikkiotsikot, väärinymmärtämiset sekä syvällisemmän pohdinnan ja keskustelun puuttuminen. Tämä johtanee keskittymiskyvyn rapautumiseen ja positiivisten tulevaisuuskuvan puuttumiseen:

“Ideoita ei kunnioiteta yhtään. Valta ja oikeassa oleminen ovat tärkeämpää kuin yhteinen etu. Pitäisi muistaa, että me kaikki ajamme Suomessa samaa asiaa: yhteistä tulevaisuutta. Ei tämä ole kilpailu.”

Williamin ja yhtiökumppaneidensa #futucast on hyvä esimerkki valoisamman tulevaisuusdialogin luomisesta. Mitä rautaista edelläkävijätietoa meillä Suomessa onkaan! Suomi voisi olla paikka, johon muut katsovat, kun lähtevät tekemään uusia asioita.

Yhteistä tulevaisuuskuvaa kaipaa myös vuorineuvos Reijo Karhinen. Se syntyisi tekoihin johtavasta rakentavasta keskustelusta: “Bonfire on minulle ikkuna tulevaisuuteen. Helppo ja luotettava tapa käydä tulevaisuuspainotteista dialogia.”

Bonfire.fi -bisnesmedia yhdisti aiemmin sirpaleisesti eri alustoille ja omiin kanaviinsa sijoittuneet työhön ja bisnekseen liittyvät blogit, podcastit ja videot yhden foorumin alle. Nyt meillä on paikka, jossa voi jakaa ajankohtaista asiantuntijatietoa, inspiroitua, oppia, keskustella ja ymmärtää.

Aloitin vuoden alussa Bonfire.fi -bisnesmedian päätoimittajana. Sen takia olen pohtinut seuraavaa kysymystä runsaasti:

Miten me keskustellaan työstä ja bisneksestä?

Vastuullinen dialogi. Tämän sanaparin eteen pitää tehdä töitä. Sitoutuessaan dialogiin ihmiset hyväksyvät tietyt säädökset: toisen kuunteleminen, erilaisuuden arvostaminen, statuksen unohtaminen, oppimiseen tähtääminen ja uuden ymmärryksen vastaanottaminen. ’Vastuullisuus’ tarkoittaa velvollisuutta jakaa tietoa, oivalluksia ja kokemuksia sekä kuunnella muita. Kaipaisin lisää tätä!

“Aika suosii Bonfiren kaltaista edelläkävijää. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuutta hahmottavilla näkemyksillä on huutava kysyntä.” Reijo Karhinen sanoo.

Sisältöjen pitää olla keskusteluun ohjaavia. Numeroiden ja faktojen lisäksi kokemuksilla ja ennustuksilla on arvoa. Menestystarinoita on kuunneltu korvat puhki. Nyt kaivataan aitoja kokemuksia menestymisen lisäksi haasteista ja ongelmista. Toivon, että Bonfire tulee olemaan paikka, jossa voi debatoida ja tuoda oman kokemukseen pohjautuvan mielipiteen esiin rohkeasti. Lämminhenkinen, mutta kritiikkiä pelkäämätön yhteisö.

Ei kuunnella vaan CEO:ta!

Toimittajien rooli objektiivisina haukkoina on enemmän kuin tarpeellinen – kyseessä on yksi demokratian peruspilareista. Mutta mitä jos yritysjohtajat itse kertovat itse ja omaehtoisesti, kuinka he voittavat tai häviävät? Kuinka he ottavat uutta teknologiaa käyttöönsä tai suorittavat muutosprosesseja? Tieto ja oppi pitää saada liikkeelle nopeasti ja jouhevasti.

Bonfire on yhtä kuin Suomen näkemyksellisimmät asiantuntijat. He eivät aina ole toimitusjohtajia tai hallituksen puheenjohtajia. He voivat olla myös innovaatioista tai asiakkuuksista vastaavia ammattilaisia. He voivat olla eläköityneitä tai uran alussa olevia kunnianhimoisia tekijöitä. He voivat olla naisia, miehiä tai muunsukupuolisia. Mutta yksi asia yhdistää: näkemyksellisyys.

Jaetaan tietoa, kuunnellaan muita ja keskustellaan. Ripaus ekosysteemiajattelua: kaikki hyötyvät siitä, että viedään jaetulla tiedolla tätä yhteistä laivaa nimeltä Suomi eteenpäin.

Mikä aihe vaatisi kissan nostamista pöydälle? Haluatko tietää, kuinka potentiaalisia ovat uudet teknologiat tai helvetillistä on startupin kansainvälistymispyrkimykset – vai pitäisikö jonkun vaikuttajista kertoa, kuinka monta epäonnistumista onnistuminen vaati? Juttuvinkeistä palkitaan aina: elisa.kitunen@bonfire.fi

Bonfire

Lisää vaikuttajalta Bonfire


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi