Bonfire.fi

Kirja-arvostelu: Nando Malmelin: Radikaali uudistuminen – näin johtaa murroksessa

Eikö johtajuudesta ole sanottu ja kirjoitettu jo likipitäen kaikki oleellinen, ja paljon myös sen päälle? Tämä ajatus pyöri mielessäni, kun hypistelin käsissäni Nando Malmelinin uutta kirjaa Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa. Mitä pidemmälle luin tiivistä, alle kaksisataa sivuista teosta, huomasin ilokseni ounastelleeni väärin. Malmelin onnistuu kuin onnistuukin tuomaan kirjassaan uusia sävyjä ja ajatuksia moderniin ja alati kiihtyvään johtamiskeskusteluun. Se ei ole ansiona yhdentekevä – päinvastoin!

Kirjan sisältö koostuu kahdesta eri rakennemallista. Alkupuolella Malmelin listaa uudistumisen esteet ja hidasteet, jonka voidaan jakaa kolmen eri tekijä alle:

 1. Organisaation historia
 2. Liiketoiminnan nykytila
 3. Tulevaisuusajattelu.

 

Tämän jälkeen kirjassa keskitytään uudistumisen johtamisen periaatteisiin, jotka on eroteltu yhdeksään eri kohtaan:

 1. Kyseenalaistaminen
 2. Autonomia
 3. Empatia
 4. Löytöretket
 5. Innovatuuvusyys
 6. Yhteiskehittäminen
 7. Tulevaisuuden lukutaito
 8. Visionäärisyys
 9. Ajatusjohtajuus.

 

Molemmat rakenteet, sekä uudistumisen esteet ja hidasteet että uudistumisen johtamisen periaatteet, on visualisoitu selkeästi, jonka myötä lukija hahmottaa kokonaisuuden läpi lukuprosessin.

Malmelin kirjoittaa kirjan johdannossa, kuinka johtamisesta on kirjoitettu jo niin paljon, että uusien näkökulmien löytäminen aiheeseen on vaikeaa. Hän kuitenkin lisää, että tästä huolimatta organisaatioiden johtamisen mallit ja käytännöt eivät ole jalostuneet valmiiksi tai toimiviksi.

Hetkeä myöhemmin kirjassa tuodaan esiin johtamistutkijoiden Mats Alvessonin ja André Spicerin kysymys siitä, miksi yritykset palkkaavat erityisen kyvykkäitä asiantuntijoita suorittamaan ennalta määriteltyjä tehtäviä, ennalta määritellyillä tavoilla. Miksi yritykset eivät sen sijaan hyödynnä heidän luovuuttaan yrityksen ja toimintatapojen uudistamisessa?

Edellä mainitussa kohdassa kiteytyy kirjan ydinsanoma.

Radikaali muutos – kirjan sisältö koostuu Malmelinin leipäteksin ohessa myös eri yritysjohtajien kommenteista, jotka esitetään anonyymisti. Aluksi hämmästelin valintaa nimettömyydestä, mutta kirjan lopussa Malmelin perustelee metodin käytön luottamuksella ja sillä, että haastateltavat ovat näin uskaltaneet puhua suunsa puhtaaksi. Anonyymiyttä voi pitää onnistuneena valintana, sillä johtajien kommentit ovat monin paikoin herätteleviä ja kirjan parasta antia.

Malmelinin kirja onnistuu väistämään myös turhan jeesustelun ja hattarapuheen. Muun muassa yritysten tulospainetta käsitellään realistisella otteella ja muistutetaan, kuinka vaikeaa innovaatioiden synnyttäminen on organisaatioissa, joissa toimitaan kvartaalitalouden pakkopaidassa.

Malmelin ei keksi kirjassaan johtamisen pyörää uudelleen, mutta toisaalta ei edes yritä moista. Moderni johtamiskirjallisuus tulee usein valtavankokoisena möhkäleenä tai maineikkaiden yritysjohtajien kasvoilla markkinoituna. Äkkiseltään Malmelinin ohut kirja saattaa tuntua heiveröiseltä, muuta kaikessa yksinkertaisuudessaan ja selkeydessään se on yksi terävimmistä uudistumisen johtamista käsittelevistä kotimaisista bisneskirjoista aikoihin.

 

Teksti: Harri-Pekka Pietikäinen

Bonfire

Lisää vaikuttajalta Bonfire


Lisää kategoriasta Tulevaisuus