Bonfire.fi

Riitta Korhonen & Hannu Ollikainen: Päätoimittaja – työtä sananvapauden arjessa

Sananvapaus on megatrendi, joka pysyy ihmisten huulille ajanjaksosta riippumatta. Yhtä lailla se on alati muutoksen tuulissa ajelehtiva käsite, jonka päivittäminen on lähes jatkuvaa. Digitaalisen vallankumouksen mukanaan tuoman sosiaalisen median myötä paine sananvapauden määreelle on poikkeuksellisen voimakas. Kun kuka tahansa voi julkaista lähes mitä tahansa, totuus ei tunnu enää käsitteenä abstraktilta.

Riitta Korhosen ja Hannu Ollikaisen tietokirja Päätoimittaja – työtä sananvapauden arjessa (Siltala 2022) on aina ajankohtainen teos, joka pyrkii kunnianhimoisesti hahmottamaan sananvapauden rajoja ja merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa. Kirja koostuu seitsemäntoista eri päätoimittajan haastattelusta. He kukin edustavat keskenään eri medioita. Kirjan ansioksi on luettava juurikin haastateltavien laaja kirjo. Ääneen pääsevät yhtä lailla valtakunnan ykkösmedioiden päätoimittajat kuin myös paikallislehtien toimitusta lähes yksin pyörittävät moniosaajat.

Kirja koostaa haastateltavien uratarinat vetävästi, mutta keskustelu sananvapaudesta jää puolinaiseksi. Useimmat haastateltavat keskittyvät puhumaan median murroksesta, mutta varsinainen sananvapauskeskustelu jää harmittavan useassa haastattelussa sivuosaan ja hyvin yleiselle tasolle.

Tällaista ensemble-tyylistä kirjaa lukee usein sen mukaan, kuinka kiinnostaviksi kunkin haastateltavan kokee. Päätoimittaja-kirjassa läpileikkaus on silti kautta linjan mielenkiintoinen. Niin sanotusti, huteja ei ole vaan kaikki haastateltavat tuovat oman lisänsä kokonaisuuteen.

Päätoimittajuudesta esiin nousevat erityisesti yleiset johtamistaidot sekä yleisön, johdon ja joskus myös toimituksen ristipaineessa työskenteleminen. Kaikki haastateltavat suhtautuvat ylpeydellä omaan ammattikuvaansa. Monet korostavat sitä, että digitaalisen muutoksen myötä tulleet muutospaineet on taklattavissa nimenomaan sillä, että tuotetaan entistä huolellisempaa ja parempaa sisältöä.

Harri-Pekka Pietikäinen

Päätoimittaja, Bonfire.fi -bisnesmedia & Luova kustannuspäällikkö, Bonfire Books