Bonfire.fi

Antti Isokangas, Jani Niipola & Riku Vassinen: Viherpesuopas

Vastuullisuus on ollut viime vuosien polttavin käsite liike-elämässä. Siitä suolletaan jos jonkinmoista sisältöä. Vastuullisuutta penätään, sen puolesta puhutaan ja siitä kirjoitetaan kirjoja. Termin konkreettisuudesta on silti vaikea päästä yksimielisyyteen. Vastuullisuus kun ei ole tarkkarajaista, eikä varsinkaan mustavalkoista.

Antti Isokankaan, Jani Niipolan ja Riku Vassisen kirjoittama Viherpesuopas (Nemo 2022) on lupaava teos, joka pyrkii niputtamaan vastuullisuuden ja sen mukanaan tuoman merkityksen tämän päivän bisneksessä. Kirja laajenee nimestään huolimatta myös ekologisen vastuullisuuden ulkopuolelle, ja nostaa esiin mm. eri vähemmistöihin ja sukupuoliin kohdistuvat vastuullisuusvaateet.

Viherpesuopas on kirjoitettu huolellisesti. Lukuisat esimerkkitapaukset rytmittävät teosta. Epätasaisesti ripoteltujen asiantuntijoiden Q&A-osioiden kautta pyritään kiteyttämään eri lukujen asiasisältö. Rami Niemen piirtämät kuvat lukujen alussa tuovat kirjaan kaivattua omaleimaisuutta.

Akilleen kantapääksi muodostuu se, ettei Viherpesuopas onnistu kertomaan aiheestaan mitään uutta. Se tavallaan kiteyttää 300 sivuun sen, minkä olemme lukeneet ja mistä olemme kuulleet jo vuosikausia. Useimmille on itsestäänselvää, ettei vastuullisuus voi olla pelkkää puhetta ja viestintää, vaan sen on kuljettava linjassa myös käytännön toiminnan kanssa.

Viherpesuopas on kattava ja viihdyttävä teos, joka ei kuitenkaan onnistu tuomaan tarpeeksi uutta näkökulmaa käsittelemäänsä aiheeseen. Hieman yllättäen terävimmät havainnot ovat kirjan viimeisessä ”pakollisessa koronaluvussa”, joka summaa hienosti sekä pandemian että sodan muutosvoiman työelämän ja bisneksen merkityksellisyyden osalta.

”Kaikkein eniten pandemia ja sota näyttäisivät muuttaneen ihmisten suhtautumista aitouteen ja luottamukseen. Yhä harvempi sietää yrityksiltä teeskentelyä, oli kyse sitten omasta työnantajasta tai yrityksestä, jonka tuotteita tai palveluita ihminen kuluttaa.”

Harri-Pekka Pietikäinen

Päätoimittaja, Bonfire.fi -bisnesmedia & Luova kustannuspäällikkö, Bonfire Books