Bonfire.fi

Kasvuyrityksen kivijalka on kunnioitus

Juha Harju

Minulla on aivan mahtava tilanne kasvuyrityksen toimitusjohtajana, koska tiimissäni on erinomaisia ihmisiä sparraamassa toisiamme. Viime viikolla mieleen jäi kollegani lause “Kunnioitusta ei voi saada ellei sitä itse anna”. Aivan erinomainen fakta yrityksen koosta ja henkilön roolista, iästä tai työkokemuksesta  riippumatta. Ihmisten välinen luottamus ja kunnioitus toisia henkilöitä kohtaan on kasvuyrityksen kivijalka. Kasvu ei ole mahdollista ilman luottamusta. 

Kasvuyrityksessä on monia asioita, mitkä heikentävät tahattomastikin kunnioitusta ja luottamusta. Kasvu vaatii nopeutta, mutta ei kiirettä. Kiire on ihmisen luoma harha. Usein kiire johtaa siihen, että alamme käyttäytymään epäkunnioittavasti. Kasvuyrityksissä pitää olla innokkuutta, mutta joskus se voi tahattomasti näyttäytyä epäkunnioituksena. Kasvussa on epäonnistumisia ja poikkeuksia, jolloin henkinen paine voi johtaa ennakoimattomaan käyttäytymiseen vaikkapa syyllisten etsimiseen, mikä heikentää tai romahduttaa kunnioituksen ja luottamuksen.

Luottamuksen rakentumisessa asiantuntijaorganisaatiossa yksi keskeisimmistä tekijöistä on työyhteisön ihmisten keskinäinen kunnioitus sekä arvostus. Jokainen asiantuntija kaipaa, haluaa ja ansaitsee arvostuksen. Myös oikea johtajuus syntyy kunnioituksesta ja arvostuksesta eikä positiosta tai nimikkeestä.

Miten kunnioitus tapahtuu käytännössä?

Kunnioitus on arjessa toimimista. Se lähtee perusasioista kuten hyvistä käytöstavoista, toisen henkilön huomioimisesta, hymyilemisestä, kohteliaisuudesta ja  tervehtimisestä. Kaikkea sitä mitä normaaleissa kodeissa opetetaan lapsille. Kunnioitus vaatii empatiataitoja. Kollegoiden kunnioitus työtehtävissä lähtee työelämän perusteista kuten olemalla ajoissa palavereissa, kuuntelemalla, olla puhumatta päälle, olemalla läsnä jne. Erityisen tärkeää on arvostaa kaikkien mielipidettä ja keskustella silloinkin, kun se tuntuu itsestä turhalta mutta kollegasta tärkeältä. Kunnioittamista on, että työyhteisössä kukaan ei tavoittele henkilökohtaista etua toisten kustannuksella tai epäile toisen hyvää tahtoa.

Asiantuntijoiden arvostus toisia kohtaan perustuu osaamiseen, oppimiseen sekä yhteistyöhön. Arvostus kasvaa yhteisten onnistumisten kautta. Myös johtaminen on osaamista. Usein johtajilla unohtuu, että johtamisosaaminen on se mitä arvostetaan ja kunnioitetaan eikä nimikettä. Nimikkeen kautta syntynyttä kunnioitusta voi kutsua usein peloksi.

Arvostus ja kunnioitus kattavat myös asiakkaat. Kunnioituksen ja arvostuksen saaminen asiakkailta syntyy toimimalla niin, että asiakas kokee ihmisenä saavansa kunnioitusta ja arvostusta. Seuraavaksi voit odottaa saavasi arvostusta asiakkaalta ja useimmiten näin tapahtuukin. Harvoin, mutta joskus asiakkaat käyttäytyvät epäkunnioittavasti. Joskus olen ollut tilanteessa, että vaikka tiimini on tehnyt mitä, asiakas ei ole osoittanut kunnioitusta ja arvostusta.

Miten johtaja toimii kunnioittavasti ja rakentaa luottamusta?

Luottamuksen ja kunnioituksen puute johtaa siihen, että yrityksellä ei edes ole mahdollisuutta kasvuun, koska ihmisten energia kohdistuu kaikkeen muuhun kuin siihen mikä tarvitaan kasvuun. Toisaalta arvostukseen, kunnioitukseen ja luottamukseen pohjautuva asiantuntijayritys kestää takaiskut ja selviää voittajana sekä rakentaa henkilökohtaisen että yrityksen kasvun!

Juha Harju

Juha Harju

Woolman

Kasvuyrittäjä, toimitusjohtaja

Juha Harju on intohimoinen ja kasvuhakuinen yrittäjä. Hänen huippuosaamistaan on kasvujohtaminen. Juha on pitkän linjan IT-osaaja, joka kasvatti Descomin 250 henkilön verkkokaupanratkaisutoimittajaksi. Nyt hän johtaa kasvuyritys Woolmania, joka auttaa eurooppalaisia brändejä menestymään kaupankäynnissä.

Lisää vaikuttajalta Juha Harju


Lisää kategoriasta Johtaminen