Bonfire.fi

#kassaennustaja: ”Kassa arvostaa puhtaan energian saas -mallia” vinkkaa sarjayrittäjä Tarja Teppo, Action Energy Finance

Talouskriisin jälkeen kestävän talouden merkitys on kasvanut. Kestävä talous on kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen.

Kassaennustaja kävi selvittämässä, voisiko vahva kassa ja pienemmät CO2 päästöt olla tänään yhdistettävissä ja tavoitti inspiroivan energia-alan sarjayrittäjän Tarja Tepon, joka juuri nyt on keskittymässä energiainfraa palvelumallilla tarjoavan yhtiönsä Action Energy Financen konseptin hiontaan ja fundraisingiin.

Enron ja Kalifornian sähkömarkkinakriisi vuonna 2000 pysäytti

Puhdas energia vei Tarjan mukanaan jo 2000 -luvun alussa.

“Olin toinen Nokian sisäisen venturoinnin alla operoineen startupin perustajista ja rakentamassa Piilaaksossa mobiilileluja, so -99, kun sähkön hinta lähti yhtäkkiä raketoimaan Kaliforniassa energiamarkkinan deregulaation ja Enronin kriisin seurauksena. Tämän energiakriisin seurauksena heräsin funtsimaan, että se mikä pyörittää taloutta, on energiatalous ja energiamarkkina, koska niin moni asia kytkeytyy siihen.”

“Mobiililelut alkoivat tulla korvista ulos. Tajusin, että energia on se juttu josta haluan tietää enemmän ja tein opintoja Harvard Extension Schoolissa työn ohella muutettuani Bostoniin vuonna 2001. Tällöin ympäristöteknologia ja siihen liittyvät startupit eivät vielä olleet tapetilla, mutta minä kiinnostuin juuri tästä kulmasta. Suomeen palattuani 2002 lähdin tekemään väitöskirjaa energia-alan startupeista ja venture sijoittamisesta ja päädyin virittämään oman tutkijapolkuni pitkälle Suomen ulkopuolella, koska silloin ympäristöteknologia TKKlla oli käytännössä samaa kuin jätehuolto.”

Väitöskirjatyön loppuvaiheessa  Tarja perusti Timo Linnainmaan kanssa finanssikonsultointiyritys Cleantech Investin 2005, josta syntyi Cleantech Vigon ja rahoituskierrosten kautta alkuvaiheen cleantech-yhtiöihin sijoittava sijoitusyhtiö, joka listattiin vuonna 2014 Nasdaq First North Growth Market Helsinkiin ja rinnakkaislistattiin Tukholmaan vuonna 2016.

Teollisuus saa hajautettua energiainfraa helposti saas -mallilla 

“Olin aiemmin teknologiauskovainen, mutta vuodet venture -sijoittajana opettivat, että energiasektoria ei muuteta sijoittamalla uuteen teknologiaan ja viimeisimpiin keksintöihin, vaan ratkaisun paikka on siinä miten testatut ratkaisut saadaan nopeammin markkinoille.” Tarja kertoo

“Muutimme joitain vuosia sitten perheen kanssa Saksaan ja olin Vattenfallin uuden liiketoiminnan yksikössä kun minulle kirkastui, etteivät isot toimijat ole markkinoille menon ajava voima. Palasin Suomeen ja aloin kehittämään mallia, millä teollisuus ja kaupalliset toimijat voisivat ostaa puhtaampaa energiaa palvelumallilla.”

“Kiinteään kuukausihintaan perustuva palvelumalli on valtavirtaa jo monella toimialalla, kuten ohjelmistoissa ja rakennusteollisuudessa, mutta hajautetun energiatuotannon ratkaisuissa sitä on toistaiseksi hyödynnetty vasta aurinkosähkön projekteissa, lähinnä Yhdysvalloissa.”

 

“Olin seurannut sanfranciscolaista Generate Capitalia, joka tarjoaa energiainfraa palvelumallilla. Se on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi isoimmista uuden hajautetun energiantuotannon infran rahoittajista USAssa ja tarjoaa ratkaisuja käyttöön palvelumallilla,  ilman asiakkaan tarvetta ostaa loppuhyödykkeen tuottamiseen tarvittavaa infraa itse. ” Tarja kertoo

Palvelumalli on valtavirtaa jo monella toimialalla, kuten ohjelmistoissa ja rakennusteollisuudessa, mutta hajautetun energiatuotannon ratkaisuissa sitä on toistaiseksi hyödynnetty vasta aurinkosähkön projekteissa, lähinnä Yhdysvalloissa. Palvelumallin jalkauttamiseksi aurinkosähköä laajemmalle alueelle perustin Action Energy Financen. Ison potentiaalin näemme erityisesti lämmön- ja höyryntuotannon sekä energiatehokkuuden alueella. ”

Teollisuudelle 20% säästöt kassaan CO2 päästöjä vähentäen

Primäärienergian kulutuksesta puolet kohdistuu lämmön ja höyryn tuotantoon teollisuudessa ja kiinteistöissä, johon uudet ratkaisut löytävät kuitenkin hitaasti. Pulaa ei kuitenkaan ole teknologisen kypsyysasteen saavuttaneista energiatehokkaista ratkaisuista, jotka tarjoavat energiaomavaraisuutta, merkittävästi pienempiä CO2 päästöjä sekä vähintään 20% säästöt loppuasiakkaalle, joka tuntuu kassassa.

“Teollisuusyrityksellä on tarve ostaa puhtaampaa lämmöntuotantoa tai energiatehokkuutta, mutta harvalla on resursseja selvittää ratkaisuja, niihin liittyviä teknologiariskiä tai halukkuutta käyttää niukkaa CAPEXia  investointien rahoitukseen.  Paras osaaminen on pienissä, ketterissä energiateknologiayrityksissä. Omistamme energiateknologiayrityksen yritysten laitteiston ja teemme palvelusopimuksen loppuasiakkaan kanssa. Näin uusien ratkaisujen käyttöönotto nopeutuu ja samalla hajautetun enegiatuotannon inframarkkina kehittyy sijoituskelpoiseksi myös instituutiosijoittajille.” Tarja kertoo. ”Loppuasiakas saa 20% säästöt kassaan CO2 päästöjä vähentäen.”

SaaS -mallin suosio perustuu pitkiin sopimuksiin matalalla kuukausihinnalla, joka madaltaa asiakkaan ostopäätöstä. Action Energy Financen palvelumalli on kestävän talouden malliesimerkki, joka ei rasita asiakkaan kassaa ja antaa pienille energiateknolgian yrityksille mahdollisuuden voittaa markkinaa.

Kassaennustaja on blogi kasvuhakuisesta talousajattelusta. Joka viikko tapaan inspiroivia kasvuyrittäjiä, sijoittajia ja talouden ammattilaisia ajankohtaisista asioista talouden kulmalla.

Päivi Kangasmäki

riskrate

CEO, co-Founder

Lisää vaikuttajalta Päivi Kangasmäki


Lisää kategoriasta Talous