Bonfire.fi

Kaikki pilveen hinnalla millä hyvänsä, vai tuumattaisiko vielä hetki?

Pilvipalvelut ovat erinomaisia ratkaisuja moniin haasteisiin, mutta aina pilven käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän pohjalta toteaisinkin, että pilvi ei sinällään ole paikka tai päämäärä, vaan se on toimintamalli.

Keskeistä taistelua ei käydä julkipilven ja yksityispilven välillä, vaan molemmilla on tärkeä rooli. VMwaren strategistit arvioivat vuosi sitten, että maailmassa olevien ohjelmistojen määrä noin kaksinkertaistuu viidessä vuodessa eli 2024 loppuun mennessä. Tämä kiihdyttää pilvimarkkinan kysynnän kasvua. Myös IT-infraliiketoiminta kasvaa, koska yksityispilviratkaisujen käyttö lisääntyy.

Dell Technologies teki yhteistyössä IDC:n kanssa monipilvitutkimuksen, josta kävi ilmi, että suomalaisista yritysvastaajista 30 % käyttää jo yksityispilviratkaisuja, ja 54 % organisaatioista aikoo seuraavien kahden vuoden aikana ottaa niitä käyttöön.

Hybridipilviratkaisua käyttää 16 % ja 28 % aikoo ottaa sen käyttöön seuraavan 12 kuukauden aikana. Samassa tutkimuksessa todettiin, että valtaosalla on käytössä vähintään kaksi pilvialustaa.

Miten hyödyntää pilveä kilpailuedun saavuttamiseksi?

Jotta pilvistrategia tukisi digitalisaatiota, organisaatioiden tulee arvioida tarkkaan IT-infrastruktuurinsa rakenne ja arkkitehtuuri. Eri pilvipalveluiden erilaiset sovelluspalvelut ja kyvykkyydet ohjaavat yritysten ja yhteisöjen pilvivalintoja.

Jos aiemmin IT:n haasteena oli eri teknologioiden ja toimittajien väliset siilot, nyt useiden pilvipalveluiden käyttö johtaa eri pilvikokonaisuuksien siiloutumiseen sekä eri hallintatyökalujen ja prosessien käyttöön eri pilvipalveluissa ja yksityispilvessä.

Monipilviympäristön käyttö muuttaa myös yrityksen tietoturvakäytäntöjä ja asettaa niille aivan uudenlaisia vaatimuksia. Vaikka pilvipalvelut ovat hyvin turvallisia, niiden käytön vastuunjakomalli edellyttää asiakkaalta itseltään toimenpiteitä, joista ei ehkä ole aiempaa kokemusta.

Älykkäästi hybridipilveen

Paras pilviratkaisu onkin usein hyvin suunniteltu hybridipilvi, joka tarjoaa yhteensopivia ajoalustoja eri pilvissä. Hybridipilven keskeisiä etuja on, että se yksinkertaistaa ja automatisoi palveluiden vai sovellusten käyttöönottoa ja nopeuttaa IT-resurssien saatavuutta, missä niitä sitten tarvitaankin.

Kun sovellusportfoliota ja tuotantoa voidaan hallita yksillä työkaluilla, toiminta tehostuu ja IT-tuotannon riskit vähenevät. Organisaation sovellustoiminnot sekä kehitys- ja tukipalvelut voivat keskittyä liiketoiminnan kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hybridipilven tehokkaalla käytöllä voidaan tutkimusten mukaan nopeuttaa “Time to market” -aikaa jopa 15 %.

Hybridipilvi auttaa optimoimaan pilviympäristön tai IT-infrastruktuurin kokonaiskustannuksia. Se tuo myös parhaan joustavuuden ja jatkuvan valinnan mahdollisuuden. Tämä on järkevää hankintatoimen näkökulmasta, mutta yhtä lailla riskien hallinnan ja jatkuvuuden turvaamisen näkökulmasta.

Hybridipilvi auttaa parantamaan tietoturvaa

Pilvipalvelutoimittajat ovat yleisesti ottaen huolehtineet hyvin tietoturvastaan ja riskienhallinnasta. Se, missä organisaatiot usein epäonnistuvat, on monipilvi- tai hybridipilviympäristön turvaamisessa.

Yhtenäistämällä infrastruktuurikerros ohjelmisto-ohjatun konesalin periaatteita noudattaen voidaan koko ympäristön tietoturva toteuttaa tehokkaasti ja hallita sitä keskitetysti. Näin hyökkäyspinta-alaa voidaan pienentää huomattavasti.

Teknologia muuttaa toimintaa ja kilpailuasetelmia kaikilla toimialoilla

On arvioitu, että globaalista bruttokansantuotteesta noin 60 % on digitaalista vuonna 2022. Tämän muutoksen vuoksi yritysten kilpailukyky perustuu yhä enemmän siihen, miten ne hyödyntävät digitalisaatiota ja sen tarjoamia välineitä omassa toiminnassaan.

Muutosta vievät eteenpäin teknologiakehityksen supervoimat, joihin listaisin pilviteknologian, mobiiliteknologiat, koneoppimisen, tekoälyn sekä IoT:n ja reunalaskennan yhdistettynä 5G-kehitykseen. Näitä teknologioita useimmiten hyödynnetään kilpailukykyä edistävissä ratkaisuissa, joiden ytimessä on ohjelmistot ja data.

Pilvipäätöksillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä liiketoimintaan, parempaa IT-hallintaa, tietoturvaa ja jatkuvuutta. Älykäs pilvi joustaa tulevaisuuden tarpeiden mukaan, sillä mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun haluat keskustella lisää pilvistrategiasta.

Antero Sarén

Technology and new business enthusiast, blog writer

Antero on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, ihmisläheinen johtaja sekä intohimoinen mökkeilijä, kuntoilija ja luonnossa liikkuja. Hän toimii tällä hetkellä Dellin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä muun muassa VMwarella, Postilla ja Compaqilla.

Lisää vaikuttajalta Antero Sarén


Lisää kategoriasta Teknologia