Bonfire.fi

Johtaja, jäitkö pilviloukkuun?

Pilvi houkuttaa, koska sen uskotaan ketteröittävän bisnestä ja säästävän rahaa. Erityisen houkutteleva on paljon puhuttu monipilvimalli. Monesti ketteryyttä ja säästöä tulee kuitenkin paljon luultua vähemmän, mikä vesittää mallin hyödyt. Miksi hybridipilvi voi ratkaista tämän ongelman?

Monipilvimalli on monen huulilla. Sillä on tapana tarkoittaa sitä, että firman on fiksua pörrätä monessa eri julkisessa pilvessä ja olla vapaa siirtymään pilvestä toiseen, jos se on halvempi tai parempi.

Intoilu ja todellisuus ovat kuitenkin kaukana toisistaan.

Useimmille organisaatioille paras tie edetä on hybridipilvi. Sen hallinta on selkeää, tietoturvallista ja kustannustehokasta. Sovelluksia ja koodia voi aidosti siirtää eri paikkoihin tarpeen mukaisesti ilman, että paketti hajoaa matkan varteen. Liiketoimintahyötyjen ja ketteryyden kannalta nämä ovat olennaisen tärkeitä etuja.

Julkinen pilvi on uusi siilo

Julkisen pilven toimittajat tarjoavat helpon kuuloista ajatusta: luovu tuskasta, keskity omiin sovelluksiin, me tarjoamme halvalla edullisen pilvialustan. Kun firma tarttuu tähän ja esittää IT-asioissa cloud first -linjauksen, se kuulostaa trendikkäältä.

Monessa firmassa on kuitenkin havahduttu siihen, että julkiseen pilveen nojautuvan monipilvimallin kustannukset ovat kääntyneet nousuun. Mikä vesittää monipilvimallin odotetut hyödyt? Vastaus on hallinnan kasvanut vaiva, ajoalustojen erilaisuus, sovellusten siirron odottamaton vaikeus ja siihen uppoava raha. Mistä tämä johtuu?

Ensinnäkin kustannusten ennakkoarvioinnissa ei yleensä noteerata hallintatyön vaatimaa aikaa. Kun käytössä on kirjava valikoima erilaista pilveä, hallinnan vaiva moninkertaistuu. Ylläpitäjien pitää tehdä päällekkäisiä samankaltaisia asioita, mutta erilaisilla työkaluilla.

Toiseksi eri julkipilvien ajoalustat poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Amazon AWS:stä ei voi tuosta vain siirtää sovellusta Microsoft Azureen tai Google Cloudiin – tai muutenkaan ristiin rastiin pilvestä toiseen.

Lisäksi kun normaalissa pilvessä ajetaan sovelluksia, ne pyörivät niin sanotuissa virtuaalikoneissa. Niitä ei voi siirtää sellaisenaan ajettavaksi toiseen pilveen natiivialustalle ilman työläitä ja kalliita muutoksia koodissa – ongelmalta välttyy vain, jos pilvessä on saatavilla samanlainen virtuaalikoneille sopiva ajoalusta.

Oma ongelmansa on Kubernetes-konttiteknologia, jonka varassa pilvinatiivit sovellukset toimivat. Liiketoimintapäättäjän on hyvä tietää, että konttiteknologiassa eri pilvissä on eri toimijoita ja eri jakeluita. Jakelun tulisi aina olla sama, jos haluaa varmistua sovellusten helposta siirrettävyydestä.

Jos yritys käyttää vain julkista pilveä, tuloksena on helposti siiloutumista ja toimittajaloukkuja. Ne tulevat kalliiksi. Tähän kiinnitetäänkin huomiota nykyisin yritysten IT- ja hankintaosastoilla ja tilannetta pyritäänkin välttämään kaikin keinoin.

Tehokkaimmin pilven hyödyntää käyttämällä tarpeisiinsa vastaavaa mallia

Jos uuden firman koko bisnes on alusta asti vain julkipilvessä, linja on järkevä pitää, kunhan osaa välttää yhden pilvitoimittajan loukut. Monille muille julkinen pilvi toimii parhaiten kehitysalustana.

Jos sovellus liittyy liiketoiminnan perusprosesseihin, mutta käytön volyymi on korkea ja kapasiteetin vaihtelu on pientä, julkisen pilven edut jäävät vähiin. Silloin tehokkain paikka sovelluksille on yksityinen pilvi omassa tai palveluntarjoajan datakeskuksessa. Vanhemmilla yrityksillä erilaisia sovelluksia voi olla useita satoja jopa tuhansia, ja niistä vaikkapa viidenneksen siirto julkipilveen on jo iso urakka.

Pilveen tehtäviä investointeja katsotaan monesti kapeasti. Tuloksena syntyy pistemäisiä ratkaisuja. Näin ei todennäköisesti saada säästöjä vaan lisäkuluja, koska hallintaan kuluu paljon ylimääräistä ihmistyöaikaa.

Dell on ratkaissut tilanteen asiakkaidensa puolesta siten, että tarjoamme kaikissa julkisissa ja yksityisissä pilvissä toimivan hybridipilven. Sitä varten olemme tehneet sopimukset kaikkien eri julkisen pilven palveluntarjoajien kanssa. Käytämme myös VMwaren Tanzu-ratkaisua Kubernetes-sovelluskonttien ajamiseen.

Hybridipilvessä firman IT-ylläpito voi käyttää mitä tahansa sovelluksia omassa tai palveluntarjoajan konesalissa tai missä tahansa pilvessä. Samassa paikassa voi ajaa virtuaalikoneita tai aidosti pilvinatiiveja sovelluksia.

Siirto paikasta toiseen tapahtuu yksinkertaisesti hiirellä vetämällä.

Tämä on aihe, josta en väsy puhumaan.

Antero Sarén

Technology and new business enthusiast, blog writer

Antero on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, ihmisläheinen johtaja sekä intohimoinen mökkeilijä, kuntoilija ja luonnossa liikkuja. Hän toimii tällä hetkellä Dellin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä muun muassa VMwarella, Postilla ja Compaqilla.

Lisää vaikuttajalta Antero Sarén


Lisää kategoriasta Teknologia