Bonfire.fi

Kaisa Hietala: Yritykset kysyvät nyt, voisiko ilmastonmuutoksen uhkasta tehdä mahdollisuuden?

Vastuullisuuden eri näkökulmat nousivat isosti näkyville Purpose -teeman kautta jo vuoden 2020 johdon agendalla -raportilla. Millainen liiketoiminnan resetointi yrityksillä on edessään vastuullisuuden noustessa liiketoiminnan ytimeen?

Tämän jakson fokuksessa on yritysten vastuullisuus ja erityisesti ilmastonmuutos – tästä teemasta kanssani on keskustelemassa Kaisa Hietala, hallitusammattilainen, jolla on pitkän linjan tausta johtajana ja ilmastokysymysten asiantuntijana öljy- ja kaasusektorilla Nesteen uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan johtajana, sekä vastuulliseen liiketoimintaan erikoistuneen Gaia -konsultointiyhtiön partnerina.

IPCC:n raportti lokakuussa 2018 pysähdytti ja yhdessä yössä ilmastonmuutoksesta tuli kriittinen asia koko maailmalle. Sen jälkeen olemme seuranneet tiiviisti paitsi globaalin maailman ja Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan käänteitä, myös sijoittajien ja pääoman kiristyviä vaatimuksia hiilineutraaliudelle. Odotettavissa on, että pandemian väistyessä ilmastonmuutoksen isot kysymykset nousevat jälleen agendalle. Hietala kuvaakin tätä näin: ”Tämä pandemiavuosi on ollut massiivinen herätys yrityksille – kun yksi maailman Top 10 listan riskeistä toteutuu, se herättää katsomaan listaa uusin silmin – ja Top 5 uhat sillä listalla ovat kaikki ympäristösidonnaisia.”

Euroopan Unionin Green Deal ja tavoite hiilineutraliudesta vuoteen 2050 mennessä tulee olemaan yrityksille yksi merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia 2020-luvulla. Tekeminen, mikä tähän asti on pohjautunut lähinnä hyvään tahtoon ja vapaaehtoisuuteen, muuttuu lopulta pakoksi direktiivien ja regulaation myötä. Aikaikkuna vastuullisuuden ja hiilineutraliuden käyttämiseen kilpailuetutekijänä on lyhyt, parissa vuodessa siirrytään kilpailuedusta kilpailuhaittoihin, mikäli näihin asioihin ei kiinnitetä nyt niiden vaatimaa huomiota.

ESG transformaationa jatkaa 2000-luvun transformaatioiden sarjaa, ja nyt yrityksillä on edessään vastuullisen liiketoiminnan resetointi. Transformaatiolla tavoitellaan useimmiten uutta liiketoimintaa, mutta yhä useampi yritys joutuu läpikäymään transformaation vain säilyäkseen tulevaisuudessa relevanttina omille asiakkailleen.

Toukokuun johdon agendalla -artikkelissa pureudutaan erityisesti transformaatioissa onnistumisen haastavuuteen – ja erityisesti paradoksiin, joka voidaan liittää jokaiseen tämän vuosituhannen transformaatioaaltoon. Odotuksista huolimatta investoinnit transformaatioon eivät ole tuottaneet odotettua kasvua tai uutta liiketoimintaa.

Mitä tulee tähän seuraavaan transformaatioaaltoon, ESG:n ajamiseen läpi organisaation, on tärkeää että keskustelu uhkien lisäksi mahdollisuuksista nostetaan nyt esiin johtoryhmissä.

? Kuuntele mielenkiintoinen ja inspiroiva keskustelu kokonaisuudessaan Soundcloudista, Apple Podcasteista tai Spotifysta.

Riikka Tanner

Frankly Partners

Business Director

Riikka Tanner on johdon neuvonantaja ja strategi, joka suhtautuu intohimoisesti tulevaisuuteen ja liiketoiminnan trendeihin. Johdon agendalla -artikkeleissaan Tanner pureutuu johtamisen ajankohtaisiin ilmiöihin omalla tinkimättömällä tyylillään.

Lisää vaikuttajalta Riikka Tanner


Lisää kategoriasta Johtaminen