Bonfire.fi

Itseohjautuvuus – mitä sinun johtajana tulisi siitä tietää?

Voisiko yritys pärjätä ilman pomoja? Tarkoittaako itseohjautuvuus pelkkää kaaosta? Miksi niin monet yritykset puhuvat teemoista “itseohjautuvuus” ja “kokeilukulttuuri?” 

Näihin paljon puhuttaviin kysymyksiin haettiin vastausta erityisesti HR-päättäjille järjestämässämme kirjanjulkistustilaisuudessa muutama viikko sitten. Aihe on todella ajankohtainen ja osallistumisprosentti kutsuttujen joukossa oli erittäin hyvä. Tänä vuonna aiheesta on otsikoissa ollut esimerkiksi itseohjautuvuusmatkan aloittanut OP Ryhmä.

Tämä julkaistu kirja on tohtori Jukka Ala-MutkanJohtajuuden Rakentajat – Edelläkävijöiden Kertomuksia Itseohjautuvuudesta ja Kokeilukulttuurista.” Kirjassa on case-esimerkkejä 14 kotimaisesta yrityksestä. Sain itse kunnian olla haastateltavien joukossa Visma Enterprise Oy:n edustajana. Muita caseja kirjassa olivat muun muassa YLE ja Telia.

Haastattelin Ala-Mutkaa reilun tunnin ajan kirjan aiheista. Kokosin tähän muutaman noston modernille johtajalle: 

Muutoksen johtamisesta johtamiseen muutoksessa

Kotterin kahdeksan askelta muutoksen johtamiseen lienee monille tuttu ja myös kirjassa se käydään läpi. Malli sotii kuitenkin itseohjautuvuusperiaatetta vastaan – jokin pieni “johtoporukka” luo vision ja tunteen akuutin muutoksen tarpeesta, ja alkaa johtaa sitä. Muu organisaatio otetaan vasta myöhemmin mukaan ja lopuksi kulttuuri juurrutetaan.

Vaihtoehdoksi esitetään kirjailijan luoma kahdeksanportainen malli, jossa osallistetaan ihmiset heti alussa, luodaan avoin kommunikaatio ja läpinäkyvyys, sekä annetaan päätäntävaltaa kaikille. Tämän jälkeen luodaan kulttuuri, jossa kokeiluille on tilaa, ja sitä kautta löydetään parhaat ratkaisut kulloiseenkin muutostarpeeseen.

Kirjailijan ajatus on, että muutoksia on niin paljon ja eri puolilla organisaatiota, ettei keskusjohtoinen malli ole järkevä tapa toimia. Tämä tukee myös kokeilukulttuurin syntymistä – tai kuten Alamutka itse asian ilmaisee “ainoa tapa päästä kiinni aitoon kokeilukulttuuriin”. 

Itseohjautuvuus ei ole itsestäänohjautuvuutta

Yleinen harhakäsitys itseohjautuvuuteen liittyen on, että poistetaan säännöt. Kukin toimii parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin on ehkä voitu toimiakin, mutta yleensä huonoin tuloksin. Itseohjautuvuudessa yhteiset pelisäännöt ovat kaiken a ja o. Kun ei ole managereita valvomassa tekemisiä, tarvitaan selkeät yhteiset raamit. 

Itseohjautuvissa ympäristöissä osa-alueet, jotka erityisesti vaativat huomiota ovat päätöksentekoprosessit, budjetointi, tavoitteet, tiedon saatavuus ja kommunikaatio, palkitsemismallit, konfliktien ja kriisinhallinta, palaverikäytännöt ja roolit. Itseohjautuva ympäristö ei siis todellakaan synny tyhjästä.

Johtaja ei skaalaudu, johtajuus skaalautuu

Itseohjautuvuuteen siirryttäessä usein erilaiset pomo- tai johtajatittelit vähenevät, mutta tarve johtajuudelle ei. Ala-Mutkalla on mielenkiintoinen näkemys: tarvittavan johtajuuden määrä on ikään kuin vakio. On vain järkevämpää jakaa sitä tasaisemmin organisaatioon ja saada siten monin tavoin tehokkaammin toimiva kokonaisuus.

Rekryilmoituksissa kysellään usein “yrittäjähenkisyyden” perään. Usein mietin, ovatko yritykset valmiita antamaan yhtäläisesti valtaa ja vastuuta kuin mitä yrittäjillä olisi.

Miten luoda toimiva itseohjautuva organisaatio?

Hidas asteittainen siirtyminen tai vauhdikkaampi muutos. Ala-Mutkan kirja tarjoaa mehukkaita esimerkkejä molemmista keinoista muuttua. Asteittaisessa siirtymässä yrityksissä on lähdetty kokeilemaan esimerkiksi osasto- tai tiimikohtaisesti uudenlaista mallia. Kokemuksen karttuessa on luotu pelisääntöjä. Isomman muutoksen tien ovat yleensä valinneet yritykset joilla on pakottava paine uudistua.

Meidän matkaa voit seurata laittamalla verkostoitumispyynnön minulle. Lisäksi tiedän, että Jukka Ala-Mutka keskustelee mielellään aiheesta tarkemmin kiinnostuneiden kanssa.

Lukuvinkki! Ala-Mutkan tuoreen kirjan lisäksi aiheesta kiinnostuneille suosittelen myös Frederic Laloux’n tunnettua teosta “Reinventing Organizations”.

Jukka Holm

Jukka Holm

Visma Enterprise

toimitusjohtaja

Jukka on työskennellyt Vismalla toimitusjohtajana vuodesta 2017. Hänen vastuullaan on 170 henkilöä työllistävä Visma Enterprise Oy. Nuoresta iästään huolimatta Jukka on toiminut IT-allalla erilaisissa johtamistehtävissä jo yli 10 vuotta. Erityisen tunnetuksi hän on tullut aktiviisesta otteestaan sosiaalisessa mediassa, jossa lempiaiheena on työelämään ja moderniin johtajuuteen liittyvät teemat.

Lisää vaikuttajalta Jukka Holm


Lisää kategoriasta Johtaminen