Bonfire.fi

Ilmastonmuutos on bisnesmahdollisuus

Ilmastonmuutos on se seuraava iso tsunami, joka häilyy COVID-aallon takana ja mietityttää yrityksen johtoa ja hallituksia. Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan yritykseemme, asiakkaisiimme, sijoittajiimme ja alamme maineeseen? Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia se tuo tullessaan ja millä aikataululla?

Aihe on nyt erityisen kriittinen, sillä esimerkiksi Maailman talousfoorumin viisi merkittävintä pitkän ajan taloudellista riskiä ovat ympäristö- ja ilmastosidonnaisia ja yli 90 prosenttia luonnonkatastrofeista on yhteydessä ilmastonmuutokseen. Lisäksi ilmastonmuutos tuntuu edistyvän huomattavasti nopeammalla aikataululla kuin on ennustettu. Tämä nostaa esiin uusia positiivisia ilmastollisia takaisinkytkentöjä ja tekee ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta yhä tärkeämpää.

Tiekartat luotsaavat epävarmuudessa

Viimeistään nyt hiilineutraalisuuteen tähtäävät strategiat, tiekartat ja toimenpiteet ovat valtioiden, kaupunkien ja yritysten agendalla. COVID-aika ei ole onneksi pysäyttänyt työtä, vaan nostanut varautumisen, resilienssin ja uudistumisen yhä voimakkaammin monen toimijan esityslistalle. Tämä on hienoa, sillä mikään ei nyt ole varmempaa kuin epävarmuus. Ilmastonmuutos tulee tekemään monesta toimintaympäristöstä vielä epävarmemman, jonka myötä ketterät ja ennakoivat toimijat pärjäävät tulevaisuudessa.

Näen muuttuvassa toimintaympäristössä myös positiivisia puolia: nyt on aika katsoa toimintamallejamme kriittisin silmin ja uudistua. Olemme jo pitkään toimineet mallilla, jonka ei ole ajateltu jatkuvan kestävästi useiden vuosikymmenten ajan. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen vaativat meiltä isoja muutoksia toiminnassamme ja ajatustavoissamme – jokaiselta yhteiskunnan toimijalta ja tasolta. Merkittäviä muutoksia tarvitaan sekä energian tuotannossa, rakentamisessa, liikkumisessa, ruuan tuotannossa että kuluttamisessa. Kaikki tämä vaatii uusia investointeja ja toimintatapojen muutoksia.

Tämä muutoksen ja investointien tarve avaa ennennäkemättömät markkinat uudelle liiketoiminnalle sekä luo samalla paineen muuttaa nykyisiä liiketoimintamalleja ja toimialoja. Tästä syystä jokaisen yrityksen ilmastostrategian tulisi olla hyvin liiketoimintalähtöinen ja huomioida uudet mahdollisuudet. Oman jalanjäljen pienentäminen on tietenkin tärkeää ja siinä moni yritys onkin hyvin pitkällä jo operatiivisen tehokkuuden kehittämisen kautta.

Kädenjälkiratkaisut mullistavat markkinoita

Vaikka yrityksen hiilijalanjäljen pienentämisen merkitys on ymmärretty, kädenjälki – omien tuotteiden ja palveluiden vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevat ratkaisut – kaipaisi rohkeampaa otetta. Useimmiten uudet liiketoimintamahdollisuudet liittyvätkin juuri yrityksen kädenjälkeen. Liian usein tyydytään tekemään olemasta olevasta ratkaisusta esimerkiksi energia- tai materiaalitehokkaampi versio, mikä on tietenkin tärkeää ja oikeansuuntaista. On silti syytä kysyä, riittääkö tämä ja olisivatko markkinat valmiit jo ihan uudelle, laajemmalle ja toimintatapoja oikeasti mullistavammalle ratkaisulle?

Mikä onkaan yrityksen näkökulmasta tärkeämpää kuin kääntää ne kivet, joiden alla piilee mahdollisuus kasvuun? Ilmastonmuutos on se kivi, joka tulee yrityksessä kääntää moneen kertaan ja liiketoiminnan näkökulmasta miettiä, mitä se tarkoittaa yritykselle ja ratkaisuille.

Ilmastonmuutoksen tulee olla yrityksen johdon ja aivan erityisesti strategia-, kehitys- ja T&K-porukan esityslistalla, ja se tulee integroida erityisellä painoarvolla yrityksen olemassa olevan tarjoaman kehitysprosessiin. Vain näin sen jatkuvasti muuttuva ja jatkuvasti merkittävämpi bisnespotentiaali voidaan tunnistaa ja tuotteistaa.

Ulla Heinonen

Ulla Heinonen

Confederation of Finnish Industries (EK)

Director, Green Growth

Lisää vaikuttajalta Ulla Heinonen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys