Bonfire.fi

Ilmastonmuutos ja tuhannen taalan paikka, kiinnostaako?

Ensin oli hellekesä ja sitten tuli IPCC:n Ilmastoraportti. Keskustelu ilmastonmuutoksesta, sen aiheuttamista riskeistä ja tarvittavista muutoksista on todellakin ollut esillä sekä mediassa että kansalaisten keskustelussa. Ja hyvä niin! Muutoksia tosiaan tarvitaan kaikilla sektoreilla nopeasti ja suurella mittakaavalla.

Energia-ja materiaalitehokkuuden tulee kasvaa entistä enemmän. Energiantuotanto on suuressa murroksessa. Keskustelu kiertotalouden roolista ilmastonmuutoksen torjumisessa käy kuumana. Rahoittajat etsivät uusia kestäviä liiketoimintoja ja karttavat ilmastonmuutokseen liitännäisiä riskejä. Kansalaiset ovat heränneet keskustelemaan oman kuluttamisensa vaikutuksista ja muutostarpeista liittyen elämän perusasioihin eli ruokaan, rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen.

Kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden tarpeet sekä ilmastonmuutosta hillitseville että siihen sopeutumista helpottaville ratkaisuille ovat valtavat. Lisäksi globaalien luonnonvarojen rajallisuuden tuomat haasteet pakottavat meidät yhä tiukempaan resurssi- ja energiatehokkuuteen sekä kiertotalouden täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Nämä muutokset voivat tarjota monelle yritykselle tuhannen taalan paikan kehittää palveluja ja tuotteita, jotka vastaavat koko ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin.

Kortit jaetaan viimeistään nyt. Mutta miten yritykset sitten pääsevät voittajien puolelle?

Kolme askelta kohti kestävää liiketoimintaa

Kaikkein tärkein kysymys on kovin yksinkertainen: miksi. Seuraavilla kysymyksillä pääsee pitkälle: Miksi yritys on olemassa ja miksi sen olemassaolo on oikeutettua? Vastaus löytyy tarkastelemalla sitä, millaista arvoa yritys luo sidosryhmilleen, asiakkailleen ja koko yhteiskunnalle. Tukeeko toiminta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista? Mahdollistaako tai hyödyntääkö se kiertotaloutta, resurssi- ja energiatehokkuutta? Entä millaista taloudellista hyötyä yritys tuo ja millaisia sosiaalisia vaikutuksia yrityksellä on?

Samalla on ymmärrettävä yrityksen toiminnan ja arvonluonnin mahdollistavia riippuvuussuhteita ja niihin liittyviä riskejä, esimerkiksi markkinoiden, ilmaston ja yhteiskunnan muutosten valossa. Yrityksen tulisi toimia tavalla, joka varmistaa näiden perustavanlaatuisten toimintaedellytysten suotuisuuden myös jatkossa.

Toinen kysymyksistä on miten. Miten juuri tämä yritys, sen tarjoamat tuotteet ja palvelut, luovat tai voisivat luoda kestävyysnäkökulmasta erityistä arvoa kilpailijoihin verrattuna ja miten tämä arvonluonti maksimoidaan?

Kilpailussa pärjätäkseen yritysten on ymmärrettävä tarjoamiensa ratkaisujen ja tuotteiden kestävyys eri näkökulmista, sekä koko arvoketjun että elinkaaren osalta. Tämän tarkastelun tuloksena syntyy nimittäin käsitys siitä, miten yritys voi erottautua muista tai mitkä ovat sen puutteet edelläkävijöihin verrattuna.

Kolmas kysymys, mitä, koskettaa keskeisimmin liiketoimintaa. Mitä konkreettista yritys tekee sen eteen, että yhteiskunnallinen arvonluonti, esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin uusiin tarpeisiin vastaamisen, käännetään kestäväksi liiketoiminnaksi.

Päätösten aika on nyt – oletko ilmastovoittajien puolella?

Useassa yrityksessä ensimmäisen kysymyksen vastaukset ovat selvillä. Monet ovat kuitenkin jo kirineet pidemmälle ja käyneet läpi ison liiketoiminnallisen muutoksen. Nämä yritykset ovat valmiita haastamaan ilmastonmuutoksen ja menestymään tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Nyt jos koskaan sinun on tehtävä päätös: onko oma yrityksesi globaalien ilmastohaasteiden edessä häviäjien vai voittajien puolella?

Ulla Heinonen

Ulla Heinonen

Confederation of Finnish Industries (EK)

Director, Green Growth

Lisää vaikuttajalta Ulla Heinonen


Lisää kategoriasta Johtaminen