Bonfire.fi

Henkilöstötuottavuuden johtamisen analyysi ja kehittäminen

Ossi Aura
Kolmiosainen etävalmennus ennakkotehtävineen valmistaa yritysjohtoa parempaan henkilöstötuottavuuden johtamiseen ja sen kautta kannattavuuden parantamiseen. Valmennuksessa analysoidaan johtamisen nykytila, tulkitaan sitä suhteessa toimialan vaatimuksiin ja autetaan johtoryhmää päättämään uuden johtamismallin ydinasiat.

 

HYÖDYT

Tutkimustuloksemme osoittavat, että oikein rakennettu, aktiivinen henkilöstötuottavuuden johtaminen tuottaa 3,0 %-yksikköä paremman käyttökatteen, kuin keskitason johtaminen. Taloudellinen potentiaali on huikea, mutta sen lisäksi hyvin johdetussa yrityksessä ihmiset voivat paremmin!

 

KENELLE

Valmennus on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten johtoryhmille. Johtoryhmän päätökset ovat johtamisen ydin, niistä on hyvä lähteä.

 

MITEN

Valmennus sisältää kolme etätyöpajaa ja välitehtävät seuraavasti:
 1. Henkilöstötuottavuuden johtamisen perusteet ja ohjeet johtamisen auditoinnin tekemiseen – 1 h
  –    Välitehtävä – oman yrityksen johtamiskäytänteiden auditointiin vastaaminen, jokainen johtoryhmän jäsen vastaa 40 kysymyksen nettikyselyyn, ajankäyttö 30 min / vastaaja
 2. Johtamisen nykytila – auditoinnin tulokset ja tulkinnat – 2 h
  –    Välitehtävä – johtamismatriisin ydinvalinnat auditoinnin tulosten mukaan, annetun tehtävän kautta, jokainen johtoryhmän jäsen vastaa nettikyselyyn, ajankäyttö 30 min / vastaaja
 3. Johtamismatriisin viimeistely työpaja 3 h
  –    Johtoryhmän jäsenten painotusten yhteenveto
  –    Toimialan vaatimusten mukaan

 

LOPPUTUOTOS

Valmennus tuotoksena on tehokas, henkilöstön motivaatiota tukeva, osaamista kehittävä ja stressinsietoa lisäävä henkilöstötuottavuuden johtamismalli. Siinä on päätetty selkeät liiketoimintaa tukevat henkilöstön tavoitteet, eri toimijoiden vastuut ja roolit, tuloksellisuuden mukaan priorisoidut kehittämisprosessit, sekä mittarit muutosten analysoimiseen liiketoiminnan mittareiden rinnalla. Uusi johtamismalli on henkilöstöä osallistava ja yrityksen kannattavuutta parantava. 2-3 %-yksikön kasvu käyttökatteessa on paljon! Jo yhden %-yksikön takia kannattaa johtamista kehittää!

 

HINTA

4900 € + alv

HINTA SISÄLTÄÄ

 

KOULUTTAJA

Ossi Aura on tutkinut henkilöstötuottavuuden johtamista vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi hän on konsultoinut yli 50 organisaatiota henkilöstötuottavuuden johtamisen analyysien ja tulkintojen kautta. Ossi on ahkera bloggaaja omassa Auran Faktat blogissaan.

 

Lisätietoja info@bonfire.fi

Ossi Aura

Ossi Aura

Tutkija, PhD

Henkilöstötuottavuuden kehittäjä

Lisää vaikuttajalta Ossi Aura


Lisää kategoriasta Tulevaisuus