Bonfire.fi

Heikot signaalit antavat organisaatiolle etumatkaa tulevaisuuteen

heikot signaalit

Heikko signaali on outo ja hämmentävä tapahtuma. Heikot signaalit havaitsee, kun ensimmäisiä kertoja tapahtuu jotain uutta. Koska muutoksen syntymisestä voidaan aluksi havaita heikkoja signaaleja,  niiden havainnointi ja analysointi on yksi keino organisaatiolle nähdä tulevaisuuden muutokset aikaisemmin ja saada enemmän aikaa valmistautua niihin. Heikkojen signaalien etu ei jää ainoastaan tähän, vaan niiden avulla organisaation on mahdollista myös innovoida uudenlaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuuden nouseviin asiakastarpeisiin. Organisaatioissa heikkoja signaaleja tulisi kerätä, analysoida ja pohtia niiden vaikutusta tulevaisuuteen ja strategiaan.

Isoista muutoksista voidaan aina havaita ennakkoon heikkoja signaaleita, mutta kaikki heikot signaalit eivät indikoi muutosta.

Digitalisaatio on megatrendi, iso muutos, joka näkyy kaikkialla elämässämme. Organisaatio, joka elää ilman digitaalisia tuotteita ja palveluita kuuluu eittämättä kivikaudelle. Mutta digitalisaatio ei ole aina ollut olennainen osa elämäämme. Muutos analogisesta maailmasta digitaaliseen on tapahtunut lopulta hitaanlaisesti. Heikkoja signaaleja digitalisaation eri ulottuvuuksista on ollut näkyvissä ennen kuin niistä on tullut valtavirtaa. Ensimmäiset pankkikortit, viivakoodit, kanisterin kokoiset matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet, joita ajan ihmiset ovat ihmetelleet, kauhistelleet ja suurentunein silmin tuijotelleet, ovat olleet aikansa heikkoja signaaleja. Niille on kenties naurettu: ei noista ikinä tule mitään suurta juttua. Aika on kuitenkin todistanut epäilykset vääriksi.

Vaikka jokaisesta isosta muutoksesta voidaan taaksepäin katsoessa havaita heikkoja signaaleja, kaikki tämän päivän heikot signaalit eivät kerro nousevasta muutoksesta. Ne voivat vain olla ohimeneviä outoja ilmiöitä, joista ei ikinä tule mitään isoa. Heikot signaalit ovatkin haasteellisia, koska etukäteen ei voida arvioida sitä, mikä heikko signaali indikoi muutosta ja mikä ei. Onneksi tällä ei kuitenkaan ole niin väliä. Nimittäin yhteen heikkoon signaaliin ei kannata luottaa. Heikkoja signaaleja tulee kerätä ja analysoida. Jos nähdään monia samansuuntaisia heikkoja signaaleja, voivat ne yhdessä indikoida uuden trendin nousemisesta.

Kuva 1: Idea heikkojen signaalien bongaamisessa: kerää paljon ja erilaisia signaaleja, ilman sen kummempia filttereitä

 

Kuva 2: Yksi heikko signaali ei kerro mitään, mutta yhdistämällä samanlaisia signaaleja löydät trendejä

Signaaleista strategiaan

Kymmenen vuotta sitten julkaistun väitöskirjani otsikko oli  Weak signals in organizational futures learning eli vapaasti suomeksi käännettynä ”Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa”. Visioni heikkoihin signaaleihin liittyen oli huima: koko organisaatio tulisi valjastaa keräämään signaaleja.  Arkielämän signaalihavainnoista klusteroitaisiin trendejä ja näitä trendejä sitten käytettäisiin skenaarioiden tekemiseen. Skenaarioiden avulla sitten testattaisiin strategiaa ja mietittäisiin strategian vahvuuksia ja heikkouksia eri tulevaisuuden maailmoissa. Heikot signaalit kytkeytyisi siis suoraan johdon strategiatyöhön.

Kuva 3. Prosessikaavio heikkojen signaalien keräämisestä aina strategian testaamiseen

Sattuman kautta väitöskirjan tekemiseni aikoihin päädyin yhteistyöhön opiskelukaverini yrityksen Data Rangersin kanssa. Yhdessä kehitimme työkalun heikkojen signaalien keräämiseen ja analysointiin tarkoitetun ohjelmiston TrendWikin.

Koko organisaatio bongaa heikkoja signaaleja- Case Finpro

TrendWikiä alettiin käyttämään eri organisaatioissa kuten Tekesissä, Philipsillä ja Finprossa. Siirryin itse töihin Finprolle ennakointitiimiin ja pääsin käytännössä työskentelemään työkalun kanssa.  

Finprolla  heikkojen signaalien kerääminen otettiin tosissaan: jokainen työntekijä keräsi niitä TrendWikin avulla. Ennakointitiimin tehtävänä oli sitten analysoida ja klusteroida signaaleja trendeiksi, joita käytettiin sitten muun muassa skenaariotyössä ja strategiaprosessissakinJulkaisimme myös trendilistoja.

Miten sitten heikkoja signaalien joukkoistaminen toteutettiin Finprolla Trendwiki-työkalulla onnistuneesti? Onnistuneen prosessin takana olivat seuraavat ajatukset: koulutus, työkalun helppous ja motivointi.

(Signaalien lukumäärä (2/kk) haluttiin pitää alhaalla muutamasta syystä: asiasta ei haluttu liikaa kuormitusta työntekijöille. Toiseksi Finpron työntekijämäärällä saatiin jo satoja signaaleja kuukaudessa eikä enemmälle ollut tarvetta. Kolmanneksi: tavoite oli niin alhainen, että harva työntekijä kehtasi kommentoida, että ei työltään kerennyt yhteensä 5 minuutin signaalibongaukseen.)

TrendWikin avulla Finprossa saatiin kerättyä tuhansia heikkoja signaaleja vuosittain, joita me ennakointitiimissä sitten järjestelimme mahdollisiksi nouseviksi ilmiöiksi.  Kirjoitin tästä prosessista myös akateemisen artikkelin Journal of Future Studies lehteen.

Lopuksi

Maailma muuttuu: niin kävi myös Finprolle, jota ei ole sellaisenaan enää olemassa. Samoin kävi myös TrendWikille. Luonnollisesti Finpron mallikasta joukkoistettua ennakointiprosessia ei myöskään ole olemassa. Muutos ei ole kuitenkaan aina pahasta: Finprosta tuli osa Business Finlandia ja TrendWiki päivittyi aikaa kestäväksi kännykässäkin toimivaksi Louhin työkaluksi, jota voi heikkojen signaalien joukkoistamisen lisäksi käyttää muun muassa lokaatioperusteisen markkinatutkimuksen tekemiseen.

Toivon, että ennakointia tehtäisiin organisaatioissa tänä päivänäkin yhtä antaumuksella kuin sitä Finprossa aikoinaan tehtiin: koko organisaation voimalla, jatkuvasti ja omistautuneesti.

Ennakointi ei ole mikään oman toimen ohella kerran vuodessa strategiapäivillä tehtävä pikku harjoitus, vaan sen pitää toimia samalla periaatteella kuin tulevaisuudenkin: sitä tehdään joka päivä ja kaikki yhdessä.

Elina Hiltunen

What's Next Consulting

Futuristi, kirjailija, puhuja

Elina Hiltunen on suomalainen tulevaisuudentutkija, tietokirjailija ja yrittäjä. Hiltunen on ollut asiantuntijana Nokian strategiaosastolla, Finprossa ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Vuonna 2007 perustamansa yrityksen kautta Hiltunen luennoi ja auttaa yrityksiä tulevaisuuden ennakoinnissa.

Lisää vaikuttajalta Elina Hiltunen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus