Bonfire.fi

ex-Treasurerin kassavirtablogi 4/10: Myyntilaskun maksaminen yrittäjälle ajallaan osa yhteiskuntavastuuta?

Päivi Kangasmaki

Uusi vuosi vaihtui talouden osalta ristiriitaisissa tunnelmissa. Maailman talouden taivaalle on alkanut pitkän nousukauden jälkeen kerääntyä tummia pilviä, joiden merkitystä sijoittajat ja ekonomistit nyt kuumeisesti arvioivat.

Talouskäänne tuntuu kassavirrassa 6-9 kuukautta ennen virallisesti tunnustettua käännettä. Pre-syklisillä toimialoilla, kuten teollisuudessa & rakentamisessa, ensimmäiset merkit muuttuneesta maksukäyttäytymisestä nousivat  viime kesänä. Mikäli talouskasvu heikkenee,  maksuviiveet tulevat kasvamaan entisestään ja laajenee uusille toimialoille.

Eniten tämä iskee pienten ja keskisuurten yritysten kassavirtaan.

Tällä hetkellä jopa 50% pienten ja keskisuurten B2B-yritysten myyntilaskuista maksetaan myöhässä. Ongelma vaihtelee maantieteellisesti, ja Euroopan tasolla maksuviiveistä johtuva rahoituskustannus yrittäjille on Euroopan komission arvion mukaan 160 miljoonaa euroa päivässä.

Toisin kuin ehkä olettaisi, maksuaika tai maksuviive ei korreloi aina maksukyvyn kanssa. Alihankintaketjussa arvoketjun häntäpäässä olevat yritykset kantavat edellä olevien maksutapahtumien seuraukset. Globaalin kiinalaisen, amerikkalaisen tai brasilialaisen suuryrityksen maksukäyttäytymistä ohjaa Treasury-manuaaliin kirjattu käyttöpääomarahoituksen periaate. Yrittäjän kannalta  ongelmallisimmat maksajat ovat juuri nämä suuryritykset, jotka venyttävät maksuaikoja kiertonopeus  -tunnuslukujen tai sisäisien prosessien ajamina.

Voisi ajatella, että myyntilaskun maksaminen ajallaan yrittäjälle olisi osa yhteiskuntavastuuta. Yrittäjän lasku on suhteessa kokonaisuuteen on niin pieni, että se tuskin vaikuttaa dramaattisesti kiertonopeuden DSO/DPO -tunnuslukuihin. Kansantaloudellisesti olisi kustannustehokkaampaa vyöryttää rahoituskustannukset suuryrityksille kuin pk -yrittäjälle. Yrittäjille maksuviive voi olla kohtalon kysymys.

Oli sovittu maksuaika mikä tahansa, vain todellinen maksukäyttäytyminen ratkaisee.

Entäpä jos varmistettaisiin suomalaisten pk-yrittäjien elinvoima mahdollisessa laskusuhdanteessa ja vuoden 2019 -lupauksena huolehditaan siitä, että yrittäjien laskut maksetaan sovitusti?

Toivotan kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Päivi Kangasmäki on yrittäjä ja BackedByCFOn perustaja. BackedByCFO on reaaliaikainen, asiakasriskianalytiikka B2B yrittäjälle asiakkaan maksukyvyn tunnistamiseen.

Päivi Kangasmäki

riskrate

CEO, co-Founder

Lisää vaikuttajalta Päivi Kangasmäki


Lisää kategoriasta Teknologia