Bonfire.fi

ex-Treasurerin blogi | Kuudes aisti ostajan maksukyvyn ennakointiin

Käytännössä voimme näppituntumalla ennustaa ostajan maksuviiveet kotipaikan, tuotteiden tai jopa yrityskulttuurin perusteella. Huhut toimialan maksuviiveistä tai suuri yrityskauppa ovat luotettavia signaaleja maksuajan muutoksista. Monsuunisateet Intiassa, euro/taalan vaihtelu tai saksalaisen Continentalin rakennemuutos heijastuvat teollisuuden maksuaikoihin yli rajojen. Valtion, kuten Kreikan maksukyvyttömyys näkyi ostajien maksuajoissa jo puolitoista vuotta ennen virallista totuutta.

Ostajat maksavat ajallaan vain täydellisessä maailmassa

Täydellisessä maailmassa ostajat maksavat aina laskunsa ajallaan.

Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Reaalimaailma on paljon monimutkaisempi. Tavarassa saattaa olla virhe, ostajan taloudellinen tilanne vaihtelee, ostajien maksuja priorisoidaan kriittisyyden mukaan tai laskut maksetaan vain kerran viikossa, eräpäivästä riippumatta.

Silti suurin osa indikaattoreista perustuu täydellisen maailman malliin.

Ostajan suuri koko tai historialliset tilinpäätöksen tunnusluvut eivät ennusta ostajan maksuaikaa. Suureen kokoon luottaen ajattelemme helposti, että suuret ostajat ovat luotettavia ja uskomme suorituksen sieltä joskus tulevan. Tämä on kuitenkin suuri harha. Suuret ostajat syövät rahavirtaa kaikista tehokkaimmin. Mitä pidempi maksuaika ja mitä suuremmat ovat ostot, sitä suurempi on rahavirran vaje.

Reaaliajan kokonaiskuva ostajan maksukyvystä pienentää riskiä

Kuten meillä ihmisillä, myös yrityksillä on erilaisia maksamisen käyttäytymismalleja.

Sama ostaja voi maksaa myyntilaskun eri maksuajoilla eri myyjille. Mitä kriittisempi tuote on kyseessä, sitä nopeampi ja ennustettavampi ostajan maksuaika on. Toimialan käytäntö tai laatuongelmat heijastuvat myös maksuaikohin. Seurauksena saman ostajan myyntilaskut eri myyjille voivat olla riskeiltään erilaisia.

Mitä enemmän tiedämme ostajan maksukäyttäytymisestä muille, sitä tarkemmin pystymme ennakoimaan ostajan maksuajan. Heikko signaali antaa mahdollisuuden reagoida ajoissa, esimerkiksi siirtämällä myyntilaskun rahoittajalle tai perintään. Joissain tapauksissa maksuviive voi olla myös ensimmäinen signaali maksuvaikeuksista, tulevasta maksuhäiriömerkinnästä ja siirtymisestä käteiskauppaan.

Kuudes aisti antaa meille mielenrauhan

Elämme globaalissa taloudessa, jossa muutokset ovat nopeita. Tänä päivänä ostajan maksukykyä kuvaavan tiedon on oltava paitsi reaaliaikaista, myös ennakoivaa.

Osakemarkkinat ovat tehokkaat, kun kaikki olennainen tieto on heijastunut osakkeen hintaan reaaliajassa.

Myös ostajan maksukyvystä on tänä päivänä mahdollista muodostaa reaaliajan kokonaiskuva ja ennuste maksukäyttäytymisen perusteella.

Ostajan dataa rikastamalla saamme kuudennen aistin, joka ennakoi hiljaiset signaalit ostajan maksukyvyssä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Kuudes aisti antaa meille mielenrauhan ja nopeutta reagoida ajoissa.

Hyvää alkanutta tammikuuta!

Seuraavassa blogissa kokonaisriskin jatkuva monitorointi ja siihen liittyvät tunnusluvut. Kaikki palaute äärimmäisen tervetullut. Laita viestiä milloin vain, mikäli haluaisit vaihtaa tarkemmin ajatuksia paivi@riskrate.io

Päivi Kangasmäki on yrittäjä ja riskraten perustaja. riskrate kertoo yrittäjälle yritysasiakkaan maksukyvyn reaaliajassa.  www.riskrate.io 

Päivi Kangasmäki

riskrate

CEO, co-Founder

Lisää vaikuttajalta Päivi Kangasmäki


Lisää kategoriasta Talous