Bonfire.fi

Checklist johdon agendalle 2020

agendalle

Kirjoittaessani Johdon agendalla 2020 -trendiraporttia kysyin itseltäni monia kysymyksiä liittyen siihen, miten valitsemani teemat näkyisivät yritysten ja organisaatioiden arjessa. Miten näitä ilmiöitä ja trendejä pitäisi lähestyä? Raportin noin 25 sivua kohtuullisen tiivistä asiaa tai sen yhteenveto ei itsessään vielä kerro, mitä muutokset juuri sinun organisaatiollesi tarkoittavat. Hyvän trendin kuitenkin tunnistaa siitä, että se aikaansaa toimintaa. Siksi tein itselleni checklistin niistä asioista, mitkä jokaisen johtoryhmän pitäisi ottaa agendalle tänä vuonna ja ne kysymykset, jotka sen tulisi itselleen esittää. Asiat voi esittää konsulttijargonilla höystettynä tai suoraan.

Tässä luvassa sitä jälkimmäistä.

1. Systeemeistä yhteisöihin

Ymmärrä oma roolisi kokonaisuudessa. Millainen on se ekosysteemi tai arvoketju jossa olet mukana? Mieti millaisen yhteisön haluat oman organisaatiosi ympärille rakentaa ja/tai vastaavasti mitkä ovat ne foorumit ja yhteisöt, missä itse haluat vaikuttaa?

2. Ennakoi

Panosta strategiseen ennakointiin ja muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen, mallintakaa erilaisia skenaarioita ja luokaa mahdollisuuksien puitteissa signaaleihin perustuvia järjestelmiä. Asioita alkaa tapahtua kun kriittinen massa saavutetaan, mutta tiedätkö mitä sen massan saavuttaminen vaatii? Tiedosta, että asioihin on myös itse mahdollisuus vaikuttaa. Ei ole pakko vain odottaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan, vaan voitte valita istutteko kuskin vai pelkääjän paikalla.

3. Kokeilkaa rohkeasti

VUCA -maailmassa kenelläkään ei ole valmiita vastauksia (eikä varsinkaan oikeita). Kokeilukulttuuri ja discovery driven planning, jos et vielä ole perehtynyt näihin, tee se nyt.

4. Merkitys

Käy syväluotaava keskustelu hallituksen ja ylimmän johdon kanssa siitä, miten purposeen liittyvät teemat; vastuullisuus, ilmastonmuutos ja diversiteetti ja inklusiivisuus näkyvät yrityksen toiminnassa. Ovatko yrityksen nykyiset arvot linjassa näiden pyrkimysten kanssa? Heijasteleeko yrityksen hallitus/johtoryhmän kokoonpano näitä pyrkimyksiä? Miten organisaatiorakenne peilaa tätä?

5. Teot merkitsevät

Ymmärrä ja tiedosta viestinnän laaja-alaistuminen ja yritysaktivismin nousun merkitys kokonaisuudelle. Valitkaa yhdessä johtoryhmän kanssa ne teemat, jotka ovat teille tärkeitä ja mihin haluatte vaikuttaa. Pyrkikää aktiivisesti ajatusjohtajiksi teille tärkeillä alueilla. From storytelling to storydoing. Nosta rohkeasti esiin yksilöitä. Erityisesti toimitusjohtajalta odotetaan kykyä ja halua viestiä aktiivisesti eri medioissa ja ottaa kantaa yritykselle tärkeisiin teemoihin.

6. Asiakaskokemus

Markkinoinnilta on lupa odottaa tuloksia. Vaadi, että myynti ja markkinointi toimivat yhdessä ja tuottavat yhteisen pipelinen yrityksen tavoitteisiin peilattuna. Asiakkaan ymmärtäminen ja oman arvolupauksen hiominen tärkeimpiä asiakasryhmiä varten on ykkösprioriteetti jos näin ei ole jo tehty. Sisäiset prosessit hiotaan kuntoon asiakaspolkujen lisäksi kuvaamalla palvelukirjastot ja näitä tukevat sisällöt eheäksi kokonaisuudeksi. Pois siiloista. Tuotekehityksestä Customer Succes -yksikköön asti vaadi kokonaisuuden hallintaa, ei yksittäisten funktioiden osaoptimointia.

7. Itseohjautuvuus

Organisaatiorakenne ei saa hidastaa tiedonkulkua asiakasrajapinnasta ylimpään johtoon asti. Itseohjautuvuus ei tarkoita keskijohdon karsimista vaan ennemminkin johtamisen ja johtajaroolien muuttumista valmentaviksi ja tukeviksi. Mahdollistajiksi. Huomioi erityisesti, että kaikki nykyiset johtajat eivät sovellu uuteen rooliin.

8. Uusi työ

Ymmärrä muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset työntekijöiden osaamisvaatimuksille ja markkina-arvon pysyvyydelle. Ymmärrä ja vaadi HR:ltä tämän suhteen enemmän. Tiedosta työn tapojen murros, missä tulevaisuudessa työ tehdään entistä useammin verkostoissa ja freelance -pohjalta. Mieti, mitä muutoksia tämä edellyttää teillä käytännössä? Kuvittele tilanne, missä 50% yrityksen osaamisesta tulee freelancereilta ja asiantuntijataloista, miten hallitsette kokonaisuutta, miten johdatte työtä brändilupauksen mukaisesti parhaan asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi?

9. Uupuminen

Ymmärrä (erityisesti asiantuntijatyössä) ihmisten ja osaamispääoman merkitys taseessa. Työkyky ja työhyvinvointi on kriittisessä asemassa, mieti miten työnantajana voit tukea asiantuntijaa itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittymisessä.

10. Jatkuvuus

Trendejä kannattaa seurata, ja pitää silmällä sitä miten ne kehittyvät. Tehkää trendien seuraamisesta tapa ja keskustelkaa säännöllisesti näistä ja muista teille tärkeistä ilmiöistä. Tuokaa uusia näkökulmia johtoryhmään, tehkää aikaa oppimiselle ja ymmärtämiselle.

 

Tammikuussa Johdon agendalla teemat olivatkin näkyvästi esillä eri medioissa meillä ja maailmalla. Valitsin sinulle tähän parhaat palat:

 

Melkoinen vuoden aloitus, vai mitä sanot?

Oma missioni on rakentaa parempaa strategiaa muotoilun keinoin. Sellaista strategiaa, mikä tuo kasvua ja luo pohjan menestykselle tulevaisuudessa, saa organisaation syttymään ja elämään sen todeksi arjen teoissa. Matkaani voit seurata esimerkiksi LinkedInissä ja Instagramissa.

    

Riikka Tanner

Frankly Partners

Business Director

Riikka Tanner on johdon neuvonantaja ja strategi, joka suhtautuu intohimoisesti tulevaisuuteen ja liiketoiminnan trendeihin. Johdon agendalla -artikkeleissaan Tanner pureutuu johtamisen ajankohtaisiin ilmiöihin omalla tinkimättömällä tyylillään.

Lisää vaikuttajalta Riikka Tanner


Lisää kategoriasta Johtaminen