Bonfire.fi

Avoimesti johtajuudesta – johtajuus on murroksessa

Pohdin viimeksi hyvän johtajan ominaisuuksia omien kokemusteni pohjalta, ja listasin lopuksi tukun teesejä, joita itse pyrin noudattamaan. Ne eivät tietenkään ole kiveen hakattuja. Miten johtajuus elää ja hengittää muuttuvissa olosuhteissa? Miten Suomessa voi toimia osana amerikkalaista yrityskulttuuria?

Puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta markkinat ja yrityksen toteuttama strategia määrittelevät johtamisen vaatimukset ja olosuhteet eri aikoina. Laajemmassa katsannossa koko yhteiskunta ja teknologia kehittyvät, ja on luonnollista, että samalla työelämä ja arvot muuttuvat. Myös johtamisen täytyy mukautua tarvetta vastaavaksi.

Yksi aikamme ilmiöistä on työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ja tarve löytää niiden välille tasapaino. Vaikka itse en tee tiukkaa rajaa työn ja vapaa-ajan välille, johtajana en voi odottaa kaikilta samaa. En voi vaivata ihmisiä milloin sattuu.

Rinnakkainen murros on työtehtävien muuttuminen asiantuntijatyöksi, jota ei voi johtaa kuin tehtaan liukuhihnaa eikä käskytyksellä. Työntekijöiltä odotetaan itsensä johtamista. Minulle tuleekin hyvä mieli, kun näen ihmisiä, jotka toimivat napakasti ja vievät asioita itsenäisesti ja aktiivisesti eteenpäin. Johtajalle ei ole mitään tarvetta eikä järkeä olla hengittämässä niskaan tai pitämässä kädestä.

Kolmas tärkeä johtamiseen vaikuttava muutostekijä on jatkuvasti kehittyvä teknologia. Tietotekniikka tarjoaa uusia arvokkaita välineitä johtamiseen, esimerkkinä reaaliaikaiset raportit ja toimivat viestintävälineet. Työntekijöille se tarjoaa vastaavasti mahdollisuudet suoriutua työstään entistä tehokkaammin ja paremmin.

Eri yrityskulttuurit vaativat erilaista johtamista

Vahvan mausteensa omaan työhöni on vuosia antanut se, että olen vetänyt amerikkalaisen suuryhtiön maaorganisaatioita. Siinä missä Postissa sain olla mukana luomassa ja toteuttamassa strategiaa, johon olin itse vaikuttanut, nyt olen Dellillä soveltamassa Amerikassa tehtyä strategiaa ja päätöksiä.

Pidän avoimesti esillä meillä vallitsevan yrityskulttuurin piirteitä ja sen tuomia haasteita. Meillä on monissa asioissa hyvin tarkasti määritellyt prosessit tai politiikat, joihin me emme voi Suomessa vaikuttaa. Niistä ei kannata pahoittaa mieltään eikä niistä kannata kiukutella. Sen sijaan kannustan henkilöstä keskittymään niihin asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa. Kaikkia prosesseja ei ole
määritelty pilkun tarkasti ja jos jollain on parempi tapa tehdä asia, se on ok, kunhan tavoitellut asiat syntyvät lopputuloksena.

Yksi keskeinen työtehtäväni onkin mahdollistaa paikallisten työntekijöiden onnistuminen. Minun on oltava suodattimena ja luotava mahdollisuuksia, vaikka korporaation ohjeistus ei aina sitä tukisikaan. Tärkeintä on ymmärtää mitä me tavoittelemme, ja tehdä paikallisiin olosuhteisiin nähden oikeita toimenpiteitä aktiivisesti ja laadullisesti hyvin, tiimien kanssa yhdessä hyvässä hengessä ja paikalliset markkinat huomioiden.

Tässä roolissa pitää joskus ottaa riski, koetella rajoja ja soveltaa. Tärkeää on ymmärtää missä rajat kulkevat. Olennaista on, että uskon toimivani yhtiön menestyksen hyväksi.

Tiimi ja asiakas punnitsevat johtajan

Lopulta oma henkilöstö päättää oletko hyvä johtaja vai et. Menestystä ei määritellä pelkästään saavutettujen tavoitteiden mukaan, vaan myös matka on tärkeä, eli miten tavoitteisiin päästään. Matkan aikana luodaan ne perustukset, joilla onnistuminen on mahdollista myös pitkällä aikavälillä.

Työssä viihtyminen ei näet ole pelkästään sitä, että on ”kiva olla töissä”. Johtajan pitää viestiä niin, että jokaiselle syntyy selvä käsitys, mitä odotetaan. Ihmisillä on oltava luottamuksellinen suhde niin tiimin sisällä kuin tiiminvetäjän kanssa, oma osaaminen kunnossa ja työkalut työn tekemiseen hallussa. Nämä ovat perusasioita, mutta äärimmäisen tärkeitä. Voisikin todeta, että myös työssä on tietynlainen Maslow’n tarvehierarkia, jonka toteutumisesta menestys riippuu.

Hyvän johtajuuden lopullinen mittaus tietenkin tulee asiakkaalta, mutta se on oma lukunsa. Jokainen johtaja punnitaan sen perusteella, onnistuuko hänen yrityksensä luomaan asiakkaalle arvoa ja siten oikeuttamaan olemassaolonsa.

Antero Sarén

Technology and new business enthusiast, blog writer

Antero on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, ihmisläheinen johtaja sekä intohimoinen mökkeilijä, kuntoilija ja luonnossa liikkuja. Hän toimii tällä hetkellä Dellin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä muun muassa VMwarella, Postilla ja Compaqilla.

Lisää vaikuttajalta Antero Sarén


Lisää kategoriasta Johtaminen