Bonfire.fi

Arvot – tehokkaan inhimillisen toiminnan perusta

Tämä teksti on toinen osa inhimillisen tehokkuuden kaavaa ja suoriutumisen psykologiaa käsittelevää juttusarjaa. Teksti käsittelee arvoja inhimillisesti tehokkaan toiminnan taustatekijänä.

”Psykologisesti arvot tarkoittavat henkilökohtaista kannanottoa siihen, miten haluan elämäni käyttää, mikä on minulle tärkeää ja mistä välitän. Ne määrittävät myös, miten haluan käyttäytyä ja toimia suhteessa muihin ihmisiin. Hienosti sanottuna kyse on myös siitä, mistä saamme merkitystä ja mielekkyyttä elämäämme. Ne ovat itse valittu elämänsuunta.” – Psykologi Arto Pietikäinen

Edellisessä tekstissäni esittelin kehittämäni inhimillisen tehokkuuden kaavan: mallin yksilötason tehokkuuden ja oman suoriutumiskykynsä optimoinnin tueksi. Kaavan perusajatus on, että yksilötason kestävä tehokkuus muodostuu arvojen, motivaation, suorituskyvyn, resilienssin ja toiminnalle asetettujen päämäärien tulona. Kaava pohjautuu suoriutumisen psykologian (engl. performance psychology) löydöksiin.

Tässä tekstissä on tarkoitus lähteä käsittelemään tarkemmin kaavan ensimmäistä tekijää: henkilökohtaisia arvoja oman toiminnan tehokkuuden taustatekijänä.

inhimillinen tehokkuus, arvotArvot ovat ankkuri, tavoitteet tulevaisuuden satamamme

Harvoin pysähdymme miettimään arvojamme. Arjen touhu vie mukanaan eikä tällaisten asioiden ajatteluun jää aikaa. Usein kuitenkin elämän erilaisissa murrosvaiheissa arvopohdinnat nousevat ajankohtaisiksi: minne haluan olla matkalla, mitä haluan elämältäni, mitä seuraavaksi tavoittelen ja priorisoin?

Olimmepa tietoisia arvoistamme tai emme, ne ohjaavat toimintaamme, vaikuttavat niin päätöksentekoomme, prioriteetteihimme kuin päämääriimmekin. Ne toimivat ajattelumme ja asenteidemme taustalla ja antavat yhdessä tavoitteidemme kanssa suunnan toiminnallemme. Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja aidoimmillaan ne näkyvät toiminnassamme: ”Omat arvonsa voi tarkistaa kalenteristaan ja kukkarostaan.”

Omista arvoistaan tietoiseksi tuleminen auttaa meitä pitämään kiinni tahtomastamme suunnasta. Arvomme ovat kuin ankkuri ja tavoitteet kuin tulevaisuuden satama, jota kohden olemme navigoimassa. Ilman arvoja ja tavoitteita ihminen on juureton ja suunnaton. Arvonsa ja tavoitteensa tiedostava puolestaan ei ole enää tuuliajolla.

Voimme sanoa arvostavamme tiettyjä asioita, haluavamme olla tietynlaisia ja pitää tärkeinä tiettyjä asioita, mutta todelliset arvomme paljastuvat toiminnassamme ja arkisissa valinnoissamme. Usein emme kuitenkaan ole tietoisia todellisista arvoistamme. Sanojen ja tekojen välinen ristiriita voi karulla tavalla paljastaa, mitä oikeasti arvostamme ja mitä vain sanomme arvostavamme: Pelkkä puhe terveyden arvostamisesta ei tarkoita mitään, jos ei ole valmis näkemään vaivaa terveytensä eteen, sanat perheen tai ystävien merkityksestä ei tarkoita mitään, jos aikansa käyttää muihin asioihin.

Älä anna kiireellisten asioiden mennä tärkeimpien asioiden edelle

Presidentti Eisenhowerin todetaan sanoneen: “harvoin se, mikä on kiireellistä, on tärkeää ja harvoin se mikä on tärkeää, on kiireellistä”. Helposti annamme kiireellisten asioiden tulla tärkeinä pitämiemme asioiden edelle. Tällöin olemme jo päästäneet irti oman elämämme ruorista ja annamme olosuhteidemme määrittää, minne olemme matkalla.

Eisenhowerin sanojen pohjalta kehitetty Eisenhowerin matriisi on oiva työkalu omien prioriteettiensa arvojensa ja tavoitteidensa mukaisen toiminnan lisäämiseen. Ihmisillä on taipumus aliarvioida pienten päivittäisten ja säännöllisten valintojen kumuloituva vaikutus elämän aikajanalla. Päivittäiset valintamme kuitenkin määrittävät kumuloituessaan, mihin päädymme 5 vuoden tai 10 vuoden päästä. Siksi itseltään onkin syytä kysyä: johtavatko päivittäiset toimeni minua siihen suuntaan, johon haluan mennä? Jos jatkan samaan tapaan kuin nyt, mihin päädyn vuoden, 5 vuoden tai 10 vuoden säteellä?

eisenhower matriisi, arvot

Tunnista arvosi ja toimi niiden mukaan

Miten sitten tunnistaa omat arvonsa ja ”autopilotin” sijaan tulla tietoiseksi oman toimintansa ajureista ja päämääristä? Tässä sinulle yksi työkalu: Lue oheinen lista arvoista ja valitse siitä 15 sinulle tärkeintä arvoa. Kun olet tehnyt sen, tiivistä listasi viiteen sinulle kaikista tärkeimpään arvoon. Seuraavaksi pohdi, miten toteutat näitä asioita ja arvoja elämässäsi – entä miten ne näyttäytyvät tavoitteissasi, joita itsellesi asetat. Kenties tämä harjoite voi olla sinulle ensimmäinen askel ja lähtölaukaus kohti enemmän arvojesi mukaista elämää ja toimintaa.

Lähde: Aaltonen, Ahonen & Sahimaa, Johda Merkitystä 2020

Israelilainen sosiaalipsykologi Shalom Schwartz on tutkinut ja jaotellut arvoja kahdella akselilla: säilyttäminen – uudistaminen ja itsensä korostaminen – itsensä ylittäminen. Suomalainen arvotutkija Martti Puohiniemi on jatkanut tästä ja tutkinut suomalaisten asettumista tälle asteikolle ja todennut ihmisten jakautuvan viiteen kategoriaan seuraavassa suhteessa: suvaitsevaiset uudistajat (24%), individualistiset uudistajat (22%), hyväntahotiset säilyttäjät (17%), varovaiset säilyttäjät (22%) ja opportunistit (15%).

Mistä kategoriasta sinä itsesi tunnistat arvojesi, ajattelusi ja toimintasi perusteella?

Ps. Seuraavaa tekstiäni odotellessasi suosittelen lukemaan Arto Pietikäisen kirjan Kohti arvoistasi – Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin (Duodecim, 2014).

Jaakko Sahimaa

Jaakko Sahimaa

Terveystalo, Meaningful Work Finland

Organisaatiopsykologi

Jaakko Sahimaa on Suomen johtavia merkityksellisen työn asiantuntijoita. Hän työskentelee yrittäjänä, organisaatiopsykologina Terveystalolla, väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistolla sekä toiminnanjohtajana Meaningful Work Finland ry:ssä. Sahimaa on perehtynyt merkityksellisyysteemaan niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin. Sahimaata kiinnostavat erityisesti teemat, joissa ihmisyyden perustavanlaatuiset kysymykset, inhimillisyys ja työelämän tarpeet kohtaavat.

Lisää vaikuttajalta Jaakko Sahimaa


Lisää kategoriasta Johtaminen