Bonfire.fi

Äänestä Vuoden 2019 Vastuullinen Vaikuttaja & Bisnesvaikuttaja

Vuoden Ajatusjohtajana 2018 palkittiin Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

ÄÄNESTYS ON PÄÄTTYNYT! VOITTAJAT PALKITAAN 14.11. 

Lisääntyvä huoli maapallon tulevaisuudesta on saanut ihmiset tekemään aiempaa vahvemmin ostopäätöksiä arvojensa pohjalta. Tänä vuonna julkaistun Edelman Trust Barometer -tutkimuksen mukaan toimitusjohtajien odotetaan vauhdittavan yhteiskunnallista muutosta ja ottavan kantaa julkiseen keskusteluun. 76% tutkimukseen osallistuvista kertoo toivovansa, että toimitusjohtajat edistävät yhteiskunnallisia muutoksia sen sijaan, että odottaisivat valtiojohdon vastaavan niistä.

Me Bonfirella uskomme, että tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka rakentavat visionsa ja arvojensa ympärille vahvaa ajatusjohtajuutta ja luottamusta.

Vuoden 2018 Ajatusjohtajana palkittu Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen näkee ajatusjohtajuuden koskettamaan koko yhteiskuntaa:

”Ajatusjohtajuus on sitä, että rakennetaan yhdessä parempaa Suomea, parempaa bisnestä ja parempaa huomista”

Bonfire.fi –bisnesmedia & Bonfire Agency palkitsee Vuoden 2019 Bisnesvaikuttajan ja Vuoden Vastuullisen Vaikuttajan. Palkitsemisen tavoitteena on tuoda huomiota ajatusjohtajuuden rakentamiseen, kantaaottavaan ja vaikuttavaan viestintään sekä nostaa esiin näissä ansioituneita henkilöitä. Voittajat julkistetaan 14.11.2019 Scandic Marskissa Helsingissä.

Bonfire Agency on nimennyt ehdokkaat alla oleviin kategorioihin. Omaa suosikkivaikuttajaa voi äänestää myös listattujen ehdokkaiden ulkopuolelta. Äänestys tapahtuu alle linkitetyn lomakkeen kautta 30.10. – 6.11.2019 välisenä aikana.  Äänestä ja vaikuta valintoihin!

 

Vuoden Bisnesvaikuttaja 2019

Vuoden Bisnesvaikuttajana palkitaan henkilö, joka on omalla toiminnallaan edistänyt avointa keskustelua sekä ottanut kantaa oman toimialansa ajankohtaisiin asioihin. Kriteereinä ovat vaikuttavuus, kantaaottava viestintä sekä avoin keskustelu.

Ehdokkaat ovat:

 

Vuoden Vastuullinen Vaikuttaja 2019

Vastuullisena Vaikuttajana palkitaan henkilö, joka on aktiivisesti nostanut vastuullisuutta ja sen merkitystä kanavissaan sekä osoittanut vastuullisuutta omassa toiminnassaan. Vastuullisuudella voidaan tarkoittaa taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta tai sosiaalista vastuuta.

Ehdokkaat ovat:

 

 

Laura Pääkkönen

Kustannusjohtaja, Bonfire Books, Perustajaosakas

Lisää vaikuttajalta Laura Pääkkönen


Lisää kategoriasta Johtaminen