Bonfire.fi

Älykkäät ja puhtaat teknologiaratkaisut – startup-pöhinästä maailmanlaajuiseen muutokseen

Oli hienoa huomata, että viime viikon Slushissa myös smart- ja cleantech-ratkaisut saivat vahvasti painoarvoa. Aiheen tiimoilta pöhinää oli sekä itse päätapahtumassa että oheistapahtumissa.

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen asettavat meille valtavia haasteita. Kestävä kasvu vaatii massiivista kulttuurin muutosta ja radikaaleja interventioita nykyiseen toimintaan – tavaroiden ja palveluiden tuotantoon ja kulutukseen, smart- ja cleantech-ratkaisujen laajenevaan hyödyntämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin, liikkumisen ratkaisuihin sekä jakamistalouden hyödyntämiseen.

Gaian, Smart & Clean -säätiön, Business Oulun ja Solvedin yhteistyössä järjestämä Scaling Up Smart & Clean -tapahtuma kokosi Slushin ensimmäisen päivän iltana Allas Sea Poolille yli 400 henkeä ideoimaan fiksujen ratkaisujen maailmanvalloitusta.

Kertaluontoisista piloteista radikaaleiksi ja pysyviksi muutoksiksi

Miten vastaamme yllä esitettyihin haasteisiin ja saavutamme radikaalin muutoksen? Ketkä tämän mahdollistavat? Tarvitsemme pikaisella tahdilla sekä pieniä että suuria tekoja, jotka muuttavat toimintatapojamme pysyvästi.

Erilaisia menestyksekkäitä smart- ja cleantech-pilotteja on toteutettu jo lukuisia. Seuraavaksi nämä teknologiaratkaisut on nopeasti skaalattava yritystason lisäksi myös kaupunkitasolla sekä lopulta kansallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on oltava pysyvä muutos, sillä entiseen, eli nykyiseen, emme voi palata.

Tämän globaalin muutoksen ja sen vakiinnuttamisen keskiössä olemme me kaikki, yhdessä. Kansalaiset, suuret ja pienet yritykset, kaupungit sekä sijoittajat voivat omilla toimillaan vauhdittaa älykkäiden ja puhtaiden teknologiaratkaisujen maailmanvalloitusta merkittävästi.

Kaupunkialustat muutoksen katalyyttina

Edellä mainituista toimijoista kaupunkien rooli on erityinen. Niiden oma muutos- ja sopeutumistarve on valtava ja hankintavolyymi varsin merkittävä. Kaupunkien onkin mahdollista tukea teknologista sekä kulttuurillista muutosta ja toimia testialustoina ratkaisujen kehittämiselle ja skaalaamiselle.

Kaupungit myös mahdollistavat ekosysteemimäisen toimintavan. Kaupungit luonnollisestikin kokoavat kaupunkilaisia, yrityksiä, yliopistoja ja julkisia tahoja sekä sijoittajia yhteen kehittämään markkinaehtoisia, skaalautuvia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkiympäristön muuttuviin tarpeisiin.

Muutos alkaa startupeista

Ratkaisujen löytämisessä ja skaalaamissa sekä innovaatioiden että yrittäjyyden merkittävyyttä ei voi liiaksi alleviivata.

Tarvitsemme suuria yrityksiä, jotka voivat panostaa merkittäviä henkilöstö- ja muita resursseja tutkimukseen ja kehitykseen sekä omaavat vahvan kaupallisen kokemuksen ratkaisujen kaupallistamisesta sekä markkinoinnista.

Mutta mitä me erityisesti tarvitsemme, ovat startupit. Startupeja, uusia, rohkeita yrityksiä, jotka kehittävät disruptiivisia innovaatioita olemalla luovia, joustavia ja herkkiä ottamaan riskejä kaiken uuden edessä. Yrityksiä, jotka uskovat vakaasti vastuulliseen liiketoimintaan, tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiimme, haluavat muuttaa maailmaa ja mullistaa nykyiset tapamme toimia.

Jotta Slushissa nähty startupien into ei lopahda, eri sidosryhmien yhteistyö ja ekosysteemit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta muutoksen ja liiketoiminnankin pikselitasoa saadaan kasvatettua.

Yhteistyötä ja orkesterointia

Yhteistyön rakentamiseksi tarvitsemme tahoja orkesteroimaan yhteistoimintaa, ratkaisujen kehittämistä sekä löytämään ne palvelukuilut, joissa skaalautuminen takkuaa. Tarvitsemme toimijoita ja verkostoja, jotka löytävät ja luovat ne tavat, joilla rakennamme markkinaehtoisia, skaalattavia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Tarvitsemme myös rohkeutta muuttaa tulevaa ja ajatella laatikon ulkopuolelta. Vaikuttavuuden ja ihmiskeskeisyyden tulee olla myös tulevaisuuden smart- ja cleantech-ratkaisujen keskiössä.

Näillä eväillä, startupien energialla sekä kaupunkien ja yritysten tuella sekä eri tahojen yhteistyöllä, muutos on mahdollinen. Samalla löydämme keinot haasteidemme selättämiseen ja luomme uutta, joustavaa ja ihmislähtöistä maailmaa. Jotain hienoa, mitä emme vielä osaa kuvitellakaan.

Ulla Heinonen

Ulla Heinonen

Confederation of Finnish Industries (EK)

Director, Green Growth

Lisää vaikuttajalta Ulla Heinonen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys