Bonfire.fi

Äänestä Vuoden 2020 Bisnesvaikuttajaa & Vuoden 2020 Vastuullista Bisnestekoa

Vuoden Bisnesvaikuttaja

Me Bonfirella uskomme, että tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät ne yritykset, jotka rakentavat visionsa ja arvojensa ympärille vahvaa ajatusjohtajuutta ja luottamusta.

Vuoden 2018 Ajatusjohtajana palkittu Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen näkee ajatusjohtajuuden koskettavan koko yhteiskuntaa: ”Ajatusjohtajuus on sitä, että rakennetaan yhdessä parempaa Suomea, parempaa bisnestä ja parempaa huomista.”

Bonfire.fi –bisnesmedia & Bonfire Agency palkitsevat Vuoden 2020 Bisnesvaikuttajan ja Vuoden 2020 Vastuullisen Bisnesteon. Palkitsemisen tavoitteena on tuoda huomiota vastuulliseen liiketoimintaan, ajatusjohtajuuden rakentamiseen, kantaaottavaan ja vaikuttavaan viestintään sekä nostaa esiin näissä ansioituneita henkilöitä ja tekoja. Voittajat julkistetaan 1.12.2020.

Bonfire Agency on nimennyt ehdokkaat alla oleviin kategorioihin. Omaa suosikkivaikuttajaa tai -tekoa voi äänestää myös listattujen ehdokkaiden ulkopuolelta. Äänestys tapahtuu alla linkitetyn lomakkeen kautta 10.11–25.11.2020 välisenä aikana. Äänestä ja vaikuta valintoihin!

Vuoden 2020 Bisnesvaikuttaja

Vuoden Bisnesvaikuttajana palkitaan henkilö, joka on omalla toiminnallaan edistänyt avointa keskustelua sekä ottanut kantaa oman toimialansa ajankohtaisiin asioihin. Kriteereinä ovat vaikuttavuus, kantaaottava viestintä sekä avoin keskustelu.

Ehdokkaat ovat:

 

Vuoden 2020 Vastuullinen Bisnesteko

Vastuullisena Bisnestekona palkitaan teko, joka on nostanut ympäristö-, yhteiskunta- ja/tai liiketoimintavastuuta ja sen merkitystä esiin sekä vaikuttanut merkittävällä tavalla ympäristöön. Vastuullisuudella voidaan tarkoittaa taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta tai sosiaalista vastuuta.

Ehdokkaat ovat:

The Polite Type -fontti, TietoEVRY
The Polite Type -fontti tunnistaa loukkaavia ilmaisuja ja vihapuhetta sekä korvaa haukkumasanat automaattisesti neutraaleilla ilmaisulla. Englanninkielinen fontti on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden, Lasten ja nuorten säätiön sekä yläkouluikäisten nuorten kanssa kevään 2020 aikana. Projektin tavoitteena on herättää käyttäjät pohtimaan sanojensa merkitystä konkreettisen työkalun avulla sekä lisätä yhteiskunnallista keskustelua tästä tärkeästä teemasta.

#Yhdessä-kampanja, Telia
Telia toteutti laajan #yhdessä-kampanjan tukea kaipaaville pienyrityksille koronakeväänä. Kampanjan tarkoitus oli antaa ääni pienyrittäjille, ja kannustaa sekä suurempia yrityksiä että kuluttajia tukemaan suomalaisia yrittäjiä talousahdingon yli. Markkinointikampanjan lisäksi Telia tarjosi yrittäjille kotisivu- ja verkkokauppatyökalun kuudeksi kuukaudeksi veloituksetta.”

4H-järjestön Taimiteko-toimintamalli: mukana Taloushallintoliitto, Tilitoimisto Aarnio & The Planet Company

Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta syntyneessä Taimiteko-toimintamallissa on tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hidastamiseen voimme vaikuttaa kaikki yritykset ja yksityishenkilöt esimerkiksi Taimiteon kautta.

Palkallinen loma tarvittaessa, Asennemedia
Asennemedia aloitti vuoden kestävän kokeilun, jonka aikana työntekijät saavat palkallista lomaa aina, kun kokevat tarvitsevansa sitä. Kokeilulla halutaan edistää työssä jaksamista hektisellä alalla ja mahdollistaa lomat myös niille työntekijöille, jotka ovat juuri vaihtaneet työpaikkaa.

Äänestämään pääset täältä!

Bonfire

Lisää vaikuttajalta Bonfire


Lisää kategoriasta Johtaminen