Bonfire.fi

3D-valmistus ja uudet materiaalit apuna ilmastotyössä

Kansainvälinen, YK:n alainen ilmastopaneeli IPCC julkaisi uuden ilmastoraportin helmikuun lopussa. Miten yritysten toimitusketjuissa voidaan hidastaa ilmastonmuutosta ja varautua tulevaan muutokseen?

IPCC:n ilmastoraportti on taas kerran vakavaa luettavaa. Raportin viestit asettavat yrityksille yhä enemmän painetta hidastaa osaltaan ilmastonmuutosta, ja hyvä niin. Uusimman raportin kohdalla on keskusteltu myös siitä, että päästöjen vähentämisen lisäksi on löydettävä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja sen aiheuttamiin ilmiöihin.

Ilmastotyössä on siis otettava kaikki keinot käyttöön. Kaikilla toimialoilla on luovuttava fossiilisista polttoaineista ja käytettävä mieluummin uusiutuvaa energiaa. Energiaa on ylipäätään säästettävä, liikennettä sähköistettävä ja metsäkato on pysäytettävä. Toimia tarvitaan monella eri tasolla läpi tuotteiden ja palveluiden elinkaaren, ja toimitusketjujen ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi tärkeä ilmastotoimi. Raaka-aineiden käytöllä ja tuotannolla on suuri merkitys toimitusketjujen muuttamisessa vastuullisemmiksi, ja meidän tulisi pyrkiä kohti kiertotalouden mallia aina, kun se on mahdollista.

Materiaali-innovaatioista ja toimitusketjujen ratkaisuista apua ilmastovaikutusten pienentämiseen

Hyvä uutinen on, että teknologia-alalla voimme edesauttaa monin eri tavoin ilmastonmuutoksen hidastamista ja kehittää ratkaisuja, joiden avulla uusiutumattomia, niukkoja raaka-aineita kuluu vähemmän ja niitä käytetään fiksummin. Voimme kehittää toimitusketjuista ja tuotannosta vastuullisempia, kierrättää valmistusmateriaaleja tehokkaasti sekä kyseenalaistaa totuttuja materiaalivalintoja ja satsata ilmastoystävällisempiin materiaaleihin.

Yksi materiaaleista, joka täytyy saada kiertämään entistäkin tehokkaammin, on muovi. Esimerkiksi meristä kerättyä muovijätettä käytetään jo kasvavassa määrin erilaisten tuotteiden materiaalina. Muovituotteiden ja -pakkausten tehokkaaseen kierrättämiseen takaisin tuotantomateriaaliksi on myös panostettava. Samaan aikaan öljypohjaisen muovin käyttöä pitää myös vähentää ja etsiä sille vaihtoehtoja. Uusia innovaatioita esimerkiksi pakkausmateriaaleissa kehitetäänkin jatkuvasti. Yksi kiinnostavista vaihtoehdoista muovipakkauksille ovat esimerkiksi kuitupohjaiset pakkaukset, joissa on kasvipohjainen, nestettä kestävä suojapinnoite.

Toimitusketjujen päästöihin voidaan vaikuttaa monilla muillakin tavoilla. Esimerkiksi 3D-tulostustekniikka voi auttaa yrityksiä vastaamaan ilmastotavoitteisiin, sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja tehostamaan tuotekehitystä ja tuotantoa. Etenkin pandemian aikana toimitusketjujen haasteet ovat vaikeuttaneet monien yritysten toimintaa.

3D-valmistuksen hyötyjä perinteiseen teollisuuteen verrattuna ovat muun muassa vähäisempi hukka sekä niin sanottu on-demand-tuotanto. 3D-tulostamalla voi valmistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi prototyyppejä tai pieniä eriä, jolloin tuotekehityksessä päästään entistä nopeammin eteenpäin. Jos saatavilla on vain pieni määrä kierrätysmateriaalia, se voidaan käyttää hyödyksi 3D-tulostimessa. 3D-tulostustekniikkaa voidaan käyttää lisäksi varaosien valmistukseen vanhoihinkin tuotteisiin, ja pidentää näin niiden käyttöikää.

3D-tulostamisen kaltainen teknologia ja uudet materiaalit ovat esimerkkejä innovaatioista, jotka voivat auttaa monenlaisia yrityksiä vähentämään päästöjä toimitusketjuissaan. Ilmastoystävällisemmät toimitusketjut vaativat yrityksiltä monia samanaikaisia toimia. Vaihtoehtoisten materiaalien ottaminen laajaan käyttöön, materiaalien kierrättäminen ja toimitusketjuja ja tuotantoa tehostavat innovaatiot auttavat yrityksiä myös sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Lisäksi niissä on taloudellisesti järkeä. Meillä ei ole varaa jättää panostamatta toimitusketjujen vastuullisuuteen ja pyrkimättä kohti kiertotalouden mallia.

tietoturvasta

Jarkko Huhtaniitty

HP Suomi

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Jarkko Huhtaniitty


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys